Pāriet uz lapas karti

Pasākumi

Pavasara stādu tirgus Kandavā

01.05.2024 09:00 - 14:00 kur : Bruņinieku pilskalns jeb Livonijas ordeņa pilsdrupas

438834048-777425154493013-2961502786536056874-n.webp1. maijā no plkst. 9.00 līdz 14.00 skvērā pie Bruņinieku pilskalna PAVASARA STĀDU TIRGUS.

Lasīt visu ziņu

Lauku atbalsta dienesta speciālista konsultācijas Kandavā

02.05.2024 09:30 - 13:00

vienkarss-bez-laukuma-rgb-h-96-0.webp2.maijā  no plkst. 9:30 līdz 13:00 Kandavas un pagastu apvienības zālē iedzīvotāji tiek aicināti uz Lauku atbalsta dienesta (LAD) speciālista bezmaksas konsultācijām par to kā iesniegt Vienoto iesniegumu platību maksājumu saņemšanai elektroniski Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski.

Lasīt visu ziņu

Zemītes sākumskola aicina izglītības iestāžu pārstāvjus uz projekta noslēguma pasākumu

03.05.2024 11:00 - 14:00 kur : Zemītes sākumskola

zemiteprojekts.jpgZemītes sākumskola no 2021. gada, kopā ar projekta partneriem no deviņām Eiropas valstīm, realizē Erasmus+  projektu “European Cultural Project”, Nr.:  2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613. Projekts tuvojas savam īstenošanas noslēgumam, tāpēc, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem, mēs organizējam projekta izplatīšanas pasākumu. Tas notiks 2024. gada  3. maijā Zemītes sākumskolā no plkst.: 11.00 līdz 14.00.

Pasākuma mērķauditorija: Skolotāji no citām izglītības iestādēm novadā un Latvijā, pārstāvji no Tukuma novada pašvaldības, žurnālisti, pārstāvji no institūcijām, kuras pārstāv izglītības nozari valstī, pārstāvji no Eiropas Parlamenta un Eiropas pārstāvniecības organizācijām valstī.

Izplatīšanas pasākuma norise:

No 10.30 Ierašanās, kafija

11.00 – Pasākuma atklāšana, Eiropas Parlamenta deputātes Prof. Ineses Vaideres uzruna

11.10 – Projekta darba grupas pārstāvju ECP rezultātu un pieredzes prezentācija

12.00 – Eiropas Parlamenta deputātes Prof. Ineses Vaideres prezentācija “Latvijas kultūra Eiropā un Eiropas kultūra Latvijā- atpazīstamība un vienojošie faktori ES pilsoniskās piederības veicināšanā”

12.30 – Kafijas pauze

13.00 –Ideju vētra “Eiropas kultūra kā vienojošais pilsoņu elements”

13.45 – Noslēgums

Ja ir interese par šo aktivitāti un vēlaties to apmeklēt, līdz 26.04.2024. lūdzu sazinieties ar Ērodeju Kirillovu, projekta koordinatori Zemītes sākumskolā: 26527265, e-pasts: erodeja@inbox.lv.

Ieskatam īss projekta “European Cultural Project”  īstenotāju un paveikto aktivitāšu saturs:

 Projekta galvenais īstenotājs:  ASSOCIATION EUROPÉENNE DE L'EDUCATION-FRANCE (AEDE-FR) – Francija. Projekta koordinators -  Bernards Hugonjē

Projekta partneri:

UNIVERSIDAD DE CORDOBA- Spānija

UNIVERSITAET BREMEN – Vācija

ZEMĪTES SĀKUMSKOLA – Latvija

UNIVERZITA KARLOVA – Čehija

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SCUOLA A RETE “DICULTHER”- Itālija

AEDE BULGARIA – Bulgārija

EUROPTIMUS-VEREINIGUNG FÜR EUROPAPOLITISCHE BILDUNG- AEDE ÖSTERREICH – Austrija

ARD AOIBHINN COMMUNITY INITIATIVESCOMPANY LIMITED BY GUARANTEE- Īrija

STICHTING AEDE NEDERLAND – Nīderlande

Projekta mērķis:

            “Projekts ir orientēts uz 10 Eiropas valstu  partneru sadarbību, lai  tiktu izceltas pašreizējās Eiropas kultūras izpratnes dominantes  partnervalstīs, un balstoties uz galvenajām pamatvērtībām, varētu rasties vienotas vadlīnijas  Eiropas kultūras mācīšanai jaunajai paaudzei, to integrējot izglītības ieguves procesos.  Konsolidējot Eiropas kultūru, izmantojot savstarpējas zināšanas, to apmaiņu un kopīgu mantojumu, kā arī veicinot nacionālās vai reģionālās īpatnības un, visbeidzot, stiprinot kopīgu piederības sajūtu, tiks dots  jauns  impulss  Eiropas Savienībai lai Eiropas pilsonība būtu nozīmīgāka jauno eiropiešu vidū. Vienojošo kultūras elementu akcentēšana un to mācīšana skolēniem  būs spēcīgs un būtisks kopīgas Eiropas izpratnes veidošanas virzītājspēks, jo nav iespējama īsta un reālajā dzīvē funkcionējoša savienības, ja pilsoņi nedala kopīgās, ētiskās un estētiskās vērtības. Pateicoties kopējai kultūras izpratnei, Eiropas Savienība kļūs  iekļaujošāka, izturīgāka, ilgtspējīgāka un suverēnāka.”

Projekta perspektīva:

Projekta partneri kopīgi veidos Eiropas kultūru, kuras mācīšana katrā valstī būs eksperimentu objekts, lai parādītu, ka kopīgā kultūra ļauj nostiprināties Eiropas pilsonībai. Tiks analizēti eksperimentu rezultāti, kā arī to sekas. Tas galu galā varētu novest pie otra projekta, kurā būtu ietverti priekšlikumi politikas izmaiņām lai pastiprinātu Eiropas kultūras zināšanu iekļaušanu skolu programmās.

Projekta īstenošanas gaita:

1. Projekta ietvaros tika veikta  skolēnu, studentu, pedagogu un kultūras speciālistu anketēšana par viņu izpratni, kas kultūrā Eiropā ir nozīmīgs, vērtīgs un atpazīstams. Anketas saturs bija identisks visās valstīs un tās mērķis bija iegūt un  apkopot informāciju  kā  katrs partneris atklāj Eiropas kultūras būtību un saturu no viņa valsts iedzīvotāju  uztveres  “loga”. Apvienojot visu valstu anketēšanas rezultātus, tika radīta informatīva pamatbāze  par kopīgo partnervalstu iedzīvotāju Eiropas kultūras uztverē, kas kalpo par platformu turpmākajai  projekta realizācijai.

2. Tika veikta eksperimentālas mācību  programmas plāna izstrāde katrā dalībvalstī projektā iesaistītajās skolās, savstarpēji daloties ieteikumos un mācību materiālos, 2022./2023. mācību gadā notika  mācību eksperimenti par mācību satura, kas sevī ietver Eiropas kultūru, ieviešanu.  Mācību eksperimenti tiks balstīti uz dažādām mācību metodēm, kā  Eiropas kultūru var integrēt skolu mācību programmās un kā īstenot eksperimentus sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās, lai ļautu skolēniem orientēties  Eiropas kultūras vērtībās un labāk apzināties savu Eiropas pilsonību.

3. Mācību eksperimentos un darbojoties kopīgās darba sesijās, gan klātienē tiekoties dalībvalstu projekta dalībniekiem, gan strādājot projekta īstenošanas darba grupās atsevišķi, katram dalībniekam savā dalībvalstī, tika apkopota gan praktiskā pieredze par Eiropas kultūras  un vērtību iekļaušanām mācību saturā, pielietotajām metodēm un sasniegtajiem rezultātiem. Kā arī notika pieredzes un informācijas apmaiņa par Eiropas kultūras vērtībām darba grupu uzņemošajās dalībvalstīs iepazīstinot ar savas kultūras piedāvājumu un to atpazīstamību Eiropas kultūras kontekstā- muzeji, arheoloģija, vēsture un reliģijas,  atpazīstamas personas, sports, mūzika, modernā māksla,  daba, tradīcijas, svētki, ēdieni  utt. Kā arī katrā darba sesijā dalībvalstīs notika viesošanās projekta eksperimentā iesaistītajās skolās un pārņemta pieredze par šo eksperimentu īstenošanas veidiem un rezultātiem.

4. Apmācību sanāksmēs tika strādāts pie pieredzes rezultātu apkopošana un no tām gūstamās mācības. Apkopots arī dalībnieku zināšanu un prasmju novērtējums, pamatojoties uz izvirzītajiem mērķiem un  to rezultātu analīzes. Aktivitāšu laikā notiek tīmekļa vietnes izstrāde, saziņas un apmaiņas sistēma starp partneriem un ar projektu saistītu kopīgu interešu publikāciju bibliotēka.

Paralēli tam tiek katrā dalībvalstī tika strādāts pie intelektuālā ieguldījuma projekta saturā, kura ietvaros notiek:

1. Zināšanu un prasmju krātuves izveide Eiropas kultūrai un tās pielietojuma analīze;

2. Salīdzinošā analīze par to, kā kultūra tiek mācīta dažādās valstīs;

3. Katra partnera izmantoto metožu salīdzinošā analīze, lai atklātu Eiropas kultūru, skatoties “no viņu loga”;

4. Eiropas kultūras mācīšanas metožu analīze skolās, kurās tika veikti eksperimenti partnervalstīs, un rezultātu analīze;

5.Izveidots video par to, ko skolēni un skolotāji, kas piedalās eksperimentos, domā par Eiropas kultūru.

Ir notikušas 4 mācību sanāksmes, nākošā paredzēta aprīļa vidū Prāgā. Un notikušas 3 starptautiskās sanāksmes, noslēdzošā notiks jūnija beigās Spānijā, kura ir beidzamā tikšanās projekta darba grupai. Līdz 2024.gada beigām notiks darbs pie projekta rezultātu apkopšanas un noslēguma atskaišu iesniegšanas. Projekta dalībvalstīs  projekta izplatīšanas pasākumi notiek 2024. gadā līdz jūlijam, kuru laikā katra valsts iepazīstina pasākumu dalībniekus ar saviem projekta rezultātiem un prezentē arī veiksmīgākos citu valstu dalībnieku rezultātus.

Lasīt visu ziņu

Koncerts "Sadejojam Kandavā"

03.05.2024 13:00

sadejo-kandava.jpg3. maijā plkst. 13.00 Kandavas kultūras namā norisināsies Tukuma novada izglītības iestāžu mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu koncerts "Sadejojam Kandavā".

Ieeja bez maksas.

Lasīt visu ziņu

Foto konkurss “Tukuma novads bildēs”

27.10.2023 - 31.08.2024

3974646107345174220467769054548361171154284n.jpgAicinām Tukuma novada iedzīvotājus parādīt savus talantus fotomākslas jomā:

 • daloties ar savu prieku un redzējumu par Tukuma novada dabas skatiem dažādos gadalaikos,
 • sacenšoties par iespēju savu foto iekļaut 2025. gada kalendārā.


Foto konkursa norise: no 2023. gada 27. oktobra līdz 2024. gada 31. augustam.


Foto vari iesūtīt četrās kārtās, katras sezonas beigās, līdz:

- 2023. gada 30. novembrim,

- 2024. gada 29. februārim,

- 2024. gada 31. maijam,

- 2024. gada 31. augustam.


Foto sūti uz e-pastu: aiga.priede@tukums.lv ar norādi: “Foto konkursam “Tukuma novads bildēs””. E-pastā jāpievieno iesniedzēja vārds, uzvārds, vecums un foto nosaukums.

Viens autors visā konkursa norises laikā var iesniegt ne vairāk kā trīs foto.

Iesūtītos darbus izvērtēs pašvaldības izveidota vērtēšanas komisija. Pēc katras sezonas seši labākie darbi tiks publicēti Pašvaldības “Facebook” kontā un nodoti iedzīvotāju publiskai balsošanai. Pēc iedzīvotāju balsojuma katras sezonas trīs labākie darbi tiks iekļauti pašvaldības izdotajā 2025. gada kalendārā.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti pašvaldības “Facebook” kontā un tīmekļvietnē www.tukums.lv katras sezonas beigās.

Kalendārā iekļauto foto autori pēc konkursa pēdējās kārtas saņems pašvaldības sarūpētas balvas.

Vairāk informācijas par foto konkursu skatīt nolikumā:

Foto konkursa "Tukuma novads bildēs" nolikums


Gaidīsim Tavu foto!

Afišā un rakstā iekļautas Andra Jermuta foto.

Lasīt visu ziņu

Mākslas darbu izstāde "Darbi un nedarbi"

24.04.2024 - 23.05.2024 kur : Kandavas novadpētniecības muzejs

darbi-un-nedarbi-fb.webpNo 24.aprīļa līdz 23.maijam Kandavas novadpētniecības muzejā apskatāma mākslas darbu izstāde "Darbi un nedarbi".

Lasīt visu ziņu

Mūsu keramiķu darbu izstāde

24.04.2024 - 23.05.2024

keramiku-izstade-fb.webp

No 24. aprīļa līdz 23.maijam Kandavas novadpētniecības muzejā apskatāma mūsu novadnieku keramiķu darbu izstāde.

Lasīt visu ziņu

Danas Rodenkirhenas fotogrāfiju izstāde "Pašiem sava Mona Liza"

24.04.2024 10:00 - 16.06.2024 - 16:00 kur : Vējspārns, galerija, Kandavas kultūras nams

rodenkirhena-afisafb-labots-1.webpKā būtu, ja vecmeistaru gleznu tēli spētu palūkoties uz mums caur mūsdienu cilvēka acīm? Šajā projektā liktas lietā zināšanas par mākslas, modes vēsturi, fotogrāfijās maksimāli precīzi atdarinot tērpus, rotaslietas un interjerus. Arī tēlu psiholoģiskais portretējums pietuvināts gleznu oriģināliem. Īpašu šo projektu padara fakts, ka neviens no portretētajiem cilvēkiem nav profesionāls modelis – visi senie tēli rasti līdzcilvēku vidū.
 
Dana Rodenkirhena ir profesionāla stiliste, imidža dizainere un fotogrāfe, kura ikdienā darbojas savā studijā. "Šajā foto gleznu projektā apvienoju savu interesi par mākslu, tērpu vēsturi un fotogrāfiju", atklāj idejas autore. Projekts sācies ar pamatīgu mākslas vēstures pētīšanu, atlasot vairākus vecmeistaru darbus. Tie aptvēruši laika periodu no agrās renesanses līdz pat klasicismam.

Lasīt visu ziņu

Aicinām pieteikties Kandavas pilsētas svētku gājienam!

30.04.2024 - 23.05.2024

svetku-gajiens-2024.webpAicinām Kandavas un pagastu apvienības teritorijā esošos uzņēmumus, iestādes, apvienības, biedrības, kā arī iedzīvotājus, apvienojoties draugu un radu saimēs, pievienoties krāšņajam svētku gājienam “Karnevāls Kandavā!”, kas norisināsies sestdien, 25. maijā plkst. 18:30.

Visi dalībnieki, kuri savu dalību gājienā pieteiks laicīgi un būs noformēti atbilstoši svētku devīzei, saņems bezmaksas ieeju grupas "BET BET" svētku lielkoncertā "Kandavā kā Džambulajā". Pulcēšanās gājienam paredzēta no plkst. 18.00 pie Katoļu baznīcas.

Lai pieteiktos, lūdzu, aizpildiet pieteikšanās anketu līdz 20. maijam ar šādu informāciju:

1) Iestādes pilns nosaukums/Kolektīva nosaukums;
2) Dalībnieku skaits;
3) Neliels apraksts par iestādi, īsa informācija (3-4 teikumi), kuru dzirdēsiet kā uzsaukumu gājiena laikā;
4) Komandas moto vai novēlējums pilsētas svētkos;
5) Komandas kontaktpersona un tālrunis;
6) Komandas e-pasta adrese.

PIETEIKUMA ANKETA ŠEIT: https://docs.google.com/forms/...

Aicinām dalībniekus izpausties radoši un padomāt par vizuālo noformējumu, kas atbilst svētku devīzei “Karnevāls Kandavā”.

Gaidīsim jūsu pieteikumus un neaizmirstiet – svētki ir tuvu, tāpēc sāciet gatavoties jau tagad! Lai mums izdevušies svētki!

Lasīt visu ziņu

MADARA BOTMANE un JURIS JOPE koncertā “ES VEDĪŠU TEVI UZ KANDAVU!”

04.05.2024 13:00 kur : Kandavas vecpilsētas Promenāde

2024-05-04-kandavas-koncerts-el-foto-59-of-249.webp4. maijā Kandavas vecpilsētas Promenādē notika sirsnīgs Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienas koncerts “Es vedīšu Tevi uz Kandavu”. Saulainajā un siltajā dienā dienā, kad Latvija atzīmē savas neatkarības atjaunošanu, kandavniece un Latvijas Nacionālā teātra aktrise Madara Botmane un Operas dziedātājs Juris Jope, pianista Anatolija Livča pavadošās grupas vadībā, sniedza neaizmirstamu priekšnesumu.

Koncertā izskanēja visiem labi zināmās un mīļās dziesmas par Latviju, par mīlestību un Kandavu. Pasākuma apmeklētājiem tika dāvāta iespēja izbaudīt mūzikas un kopības spēku, kas vieno un stiprina mūsu nācijas garu.

Izsakām dziļu pateicību visiem māksliniekiem par viņu ieguldījumu šajā svētku dienā un par to, ka viņi ar savu talantu spēja aizvest klausītājus ceļojumā caur emocijām un vēsturi.

Foto: Edgars Lācis.

Lasīt visu ziņu galerija (42)

Filma "Dumpis"

07.05.2024 19:00 - 14.05.2024 - 21:00 kur : Zemītes tautas nams

af-dumpis-filma.webpUz patiesiem notikumiem balstīta vēsturiskā drāma par viena cilvēka cīņu pret valdošo iekārtu, kas izraisa dumpi uz padomju karakuģa "Storoževoj". Notikumi risinās Rīgā 1975. gadā.

Lasīt visu ziņu

Meža ekspedīcija

08.05.2024

img-20240508-wa0041_0.webp8. maijā Zantes pamatskolas 4. un 5. klasei  dabaszinības notika Amulas krastā,mežā un jaunaudzē. Šo nodarbību vadīja Latvijas valsts meži darbinieks Kaspars Inkins. Sākumā mēs apmeklējām senkapus pie Venteru mājām. Upmalā atpazinām dažādus augus. Iepazinām Latvijas liānu-apini.

Tālāk devāmies uz mežu, kur izaicinājums bija pate pārvietošanās - bija jākāpj augšā un lejā pa nogāzēm, jāpārvar kritušie koki, jāpāriet gravas. Bet tas bija to vērts, jo  ceļā redzējām  lapsas alu, biotopu, dižgobas un dižozolus. Izmērījām dižozolu, kura apkārtmērs bija 4, 75 m.

Kaspars Inkins parādīja  kā pasargāt jaunaudzi, kā skaitīt kokus 1 ha, cik to ir jaunaudzē un cik lielajā mežā,  astoņzobu mizgrauža postījumus, to ceļus zem egļu mizas. Vēl skolēniem bija iespēja iepazīt dastmēru un ar to arī koku izmērīt. Iepazinām arī meža augšanas ciklu, kā mežs ieaugas dabiskā ceļā.

Iepazinām arī meža zvēru postījumus gan jaunaudzē, gan lielajā mežā.

Paldies Latvijas valsts mežu pārstāvim Kasparam Inkinam par ļoti vērtīgo un izzinošo nodarbību!

                                                                                                                             Skolotāja Ieva Kokina

Lasīt visu ziņu galerija (79)

Zantes Eko komanda un pašpārvalde piedalījās jauniešu forumā : Domā zaļi, Dari zaļi!

08.05.2024

img-20240509-wa0006.webp

8.maijā Zantes Eko komanda un pašpārvalde piedalījās jauniešu forumā : Domā zaļi, Dari zaļi! Foruma tēna- Klimata pārmaiņas! Vairāki lektori stāstīja par planētas esošo stāvokli un ko mēs varētu darīt! Skolēni piedalījās radošajās darbnīcās gatavojot vannas bumbas, piekariņus, gleznas no sadzīvē jau izlietotām lietām. Jauka pieredze, jauni draugi, jaunas prasmes!

                                                                          Skolotāja Elita Ose

Lasīt visu ziņu galerija (6)

Kandavas PII “Zīļuks” svin zaļās mācību klases atklāšanu

08.05.2024 10:00 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks

dsc-0029.webp8. maijā ar Kandavas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” (PII) audzēkņu priekšnesumiem un sirsnīgiem novēlējumiem tika atklāta zaļā āra klase.

Projekts ir realizēts ar vecāku, sponsoru un dārziņa kolektīva atbalstu, un, pateicoties ziedojumiem, tika iegādāta 4x6m liela siltumnīca un koka galdi ar soliem, kurā turpmāk bērni kopā ar pedagogiem varēs pētīt, eksperimentēt, sēt, stādīt, vadīt āra nodarbības un organizēt Eko skolas aktivitātes. Zaļās āra klases mērķis ir radīt mācību vidi, kas rosinātu bērnu prieku un zinātkāri, ļaujot viņiem mācīties brīvā dabā.

Bērnudārza zaļajā zonā audzēkņi un pedagogi aktīvi rosījās arī pirms siltumnīcas uzstādīšanas- katrai grupiņai ir ierīkota dobe, kurā gadu no gada tiek audzēti dārzeņi, ogas, garšaugi un ziedi. Turpat arī uzstādīti soli ar ugunskura vietu.

Zaļās klases izveide ir svarīgs solis ne tikai bērnu izglītībā, bet arī ilgtspējīgas attieksmes veicināšanā pret vidi, jo praktiskās nodarbības vidē veicina bērnu saikni ar dabu un ekoloģisko izpratni. Šīs inovācijas ir devušas audzēkņiem iespēju iegūt radošu un bērniem draudzīgu ārpustelpas vidi, kas piemērota gan mācību priekšmetu apguvei, gan kompetenču attīstībai, gan arī brīvā laika lietderīgai pavadīšanai.

PII “Zīļuks” vadītāja Dina Tauriņa izteica pateicību visiem, kas atbalstīja šī projekta realizāciju un palīdzēja bērniem tuvoties sapnim par mācībām zaļā, dzīvā vidē.

Lasīt visu ziņu galerija (24)

Mātes dienas koncerts

09.05.2024
img-20240516-wa0011.webp

Mīļās māmiņas, tēti, vecmāmiņas, vectētiņi, krustmāmiņas, skolotājas, paldies, ka bijāt ar mums Māmiņu dienas koncertā! Mēs centāmies, gatavojāmies un ļoti jūs gaidījām! Koncertā bērni priecēja ar bungu un marimbas spēli, klavierspēlēm, flautas skaņām, SOLO, TRIO, ukuleles spēli, runāja prozu, dzeju, tautasdziesmas, dejoja un visi kopā dziedāja sirdi aizkustinošas kopdziesmas. 

Paldies visiem, kuri iesaistījās koncerta norisē! Paldies Kandavas Mākslas un mūzikas skolas direktorei un skolotājiem par mūsu skolas skolēnu sagatavošanu koncertam. 
Zantes kultūras nama mazajā zālē bija apskatāma skolēnu radošo darbu izstāde. Jaukus svētkus! 
                                                                                                                                            Cieņā, Inga Ozola Inkina

Lasīt visu ziņu galerija (25)

Kandavas tūrisma jaunums- Kandavas Retro auto “Zīle”

10.05.2024 - 26.05.2024

0e5642a4-7a55-46e5-bb71-898856e486dd.webpVērīgākie kandavnieki jau ir pamanījuši šīs tūrisma sezonas jaunumu – Kandavas Retro auto “Zīle”, kas kandavniekus un pilsētas viesus vizina pa pilsētas nozīmīgākajām vietām un, iespējams, atklāj vēl neatklāto Kandavā.

Šis unikālais transporta līdzeklis ir radīts, lai dotu iespēju gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem izbaudīt Kandavas šarmu un vēsturi ērtā un izglītojošā veidā. Kandavas Retro auto “Zīle” ir vairāk nekā tikai transporta līdzeklis- tas ir ceļojums laikā, kas apvieno seno ar mūsdienīgu tehnoloģiju. Auto ir “Kandavas Vīna nama” izlolota ideja, kas realizējusies sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem- šis retro stila auto ir uzbūvēts tieši Kandavā un darbojas ar videi draudzīgu elektro motoru.

Brauciena laikā pasažieri var apskatīt Kandavas vēsturiskās un nozīmīgākās vietas, klausoties stāstījumu par katru no tām vairākās valodās – latviešu, krievu un angļu. Nākotnē plānots paplašināt valodu klāstu, lai vēl vairāk cilvēku varētu iepazīt Kandavas stāstu.

Biļetes uz šo 30 minūšu ilgo braucienu var iegādāties par 7 EUR “Kandavas Vīna namā”, Ūdens iela 2, Kandava. Auto sāk un beidz savu maršrutu pie Ugunsdzēsēju Depo ēkas, nodrošinot ērtu piekļuvi visiem interesentiem.

Maija mēnesī Kandavas Retro auto aicina uz iepazīšanās braucieniem pa gleznaino Kandavu sekojošos laikos:
Piektdienās: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00;
Sestdienās: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00;
Svētdienās: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00. 

Lai garantētu vietu sev vēlamajā laikā, iespējams rezervēt braucienu, zvanot vai rakstot sms uz norādīto Kandavas Vīna nama numuru. Ja plānojat apmeklēt Kandavu darba dienās un esat grupā vairāk par 6 cilvēkiem, varat pieteikt braucienu, zvanot vai rakstot uz to pašu kontaktinformāciju. Papildus informācija par regulārajiem braucienu laikiem sekos drīzumā.

Rezervācijas un papildus informācija: Kandavas Vīna nams, Tālrunis: +371 2 2320214; Adrese: Ūdens iela 2, Kandava.

Tiekamies Kandavā prieka pilnā braucienā ar Kandavas Retro auto Zīle! Gaidām Jūs uz neaizmirstamu ceļojumu Kandavas sirdī!

Foto: Edgars Lācis.

2024-05-04-kandavas-koncerts-el-foto-244-of-249.webp

Lasīt visu ziņu galerija (4)

Grupas "GALAKTIKA" Īpašais koncerts

10.05.2024 19:00 kur : Kandavas kultūras nams

galak.jpgPasākuma norises vieta: Kandavas kultūras nams (Lielā iela 28)
Pasākuma sākums: plkst. 19:00

Ieejas maksa: 10 EUR.

Biļetes var iegādāties Kandavas kultūras nama (tālr.: 63182040) vai Biļešu Paradīzes kasēs

Lasīt visu ziņu

Grupas "Galaktika" koncerts

10.05.2024 19:00 kur : Kandavas kultūras nams

10-maija-19-00-galaktika-kandava.jpg10. maijā Kandavas kultūras namā koncerts "Galaktika".

Pasākuma norises vieta: Kandavas kultūras nams (Lielā iela 28)
Pasākuma sākums: 10. maijā plkst. 19:00
Ieejas maksa: 10 EUR.

Biļetes var iegādāties Kandavas kultūras nama (tālr.: 63182040) vai Biļešu Paradīzes kasēs

Lasīt visu ziņu

Sarunu vakara ar Kasparu Znotiņu par teātri, dzeju un kino

10.05.2024 19:00 kur : Kandavas vīna nams, SIA

436240151402326842658439107829295710017442n.jpgAicinām baudīt teātra, dzejas un kino sarunu vakaru Kandavas vīna namā kopā ar Kasparu Znotiņu 10.maijā plkst 19:00!
Pievienojies, lai dalītos savās sajūtās par mākslu, baudot Latvijā ražotus vīnus un delikateses.

Dalības maksa 7 EUR.
Galdiņu rezervācija T. 26593861.
Uz tikšanos Kandavas vīna namā!

Lasīt visu ziņu

Omulība un krāsas 12.maijā vācu biedrības namā "Štempeļhofa" Kandavā

12.05.2024 11:00

12-05-foto-1.webpVisas varavīksnes krāsas un vēl 110 toņi svētdien, 12. maijā nodarbināja jaunus un vecus, skrienošus un lēnīgus, runīgus un domīgus cikla " Diagnoze: aktīvs, draudzīgs, pozitīvs!" dalībniekus pasākumā Kandavā. 

Šajā reizē mākslas un krāsu speciālistes vadībā bija iespēja rast vārdam "ota" ļoti radošu pielietojumu. Piemēram, kāpēc par otu skaistā svētdienas dienā, turklāt - māmiņdienā - nevarētu kļūt arī kāds krāsains balons? Neizpalika arī diskusijas un "apļa prāta vētra" par saviem sasniegumiem un tuvākajiem mērķiem. Varam secināt, ka otrais cikla pasākums ir krāsaini iezīmējis vasaru un veido jauku kopābūšanas tradīciju tiem Kandavas un apkārtnes iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams pielāgots nodarbību, darbnīcu un brīvā laika pavadīšanas formāts.

Trešā tikšanās reize būs jau 1. jūnijā no plkst. 11.00 ar devīzi "Kustīgā mūzikas terapija".  Nepalieciet mājās! Iesaistieties un gūstiet prieku no sabiedriskās iesaistes un jaunām prasmēm!

Organizatoriskos jautājumos -  mob.nr . 29606760, kompetenču platforma "Ar atdevi".

Finansiālais atbalsts: Tukuma novada pašvaldība, Nr.  TND/2-58.5/24/86.

Lasīt visu ziņu galerija (4)

Kandavā uzsākts pasākumu cikls "Diagnoze: aktīvs, draudzīgs, pozitīvs!"

12.05.2024 11:00 - 16:00

img-20240429-wa0006.webpPateicoties Tukuma pašvaldības atbalstam, Kandavā norisinās gada siltās sezonas 10 pasākumu cikls personām ar invaliditāti. Katru reizi piedāvājot ko jaunu, vēlamies aktivizēt un iesaistīt personas, kurām piešķirta invaliditātes grupa, kā arī viņu ģimenes.

 Andis Kurmis, biedrības "Ar atdevi" priekšsēdētājs, aicina interesentus uz otro nodarbību jau 12. maijā no plkst. 11.00 ar mākslas terapijas tematiku. Nepalieciet mājās! Iesaistieties un gūstiet prieku no jaunām pazīšanām, emocijām un prasmēm! Diagnoze ir tikai 8 burti. Bet ikviens cilvēks ir milzīga LATVIJAS VĒRTĪBA!

Organizatoriskos jautājumos -  mob.nr . 29606760.
Pateicamies par finansējumu Tukuma novada domei,  TND/2-58.5/24/86

Lasīt visu ziņu

Aicinām uz tikšanos ar Latvijas NBS majoru, Zemessardzes štāba virsnieku Jāni Slaidiņu

12.05.2024 12:00 kur : Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

untitled-1920-x-1080-px--1.webpSvētdien, 12. maijā, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums ielūdz ikvienu uz tikšanos ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku majoru, Zemessardzes štāba virsnieku Jāni Slaidiņu.

No plkst. 12.00, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma aktu zālē, pasākuma apmeklētājiem tiek piedāvāta unikāla iespēja iesaistīties diskusijās ar pieredzes bagāto militārpersonu, aplūkot no frontes atvestās trofejas – krievu armijas ekipējumu – un izmantot iespēju veikt ziedojumu Ukrainas armijai nepieciešamo dronu iegādei, saņemot J. Slaidiņa grāmatu par Ukrainas kara vēsturi – «No Krimas līdz Marinkai».

Jānis Slaidiņš ir viens no zinošākajiem speciālistiem par Krievijas agresijas izraisīto karu Ukrainā, kurš vienmēr gatavs atbildēt uz visdažādākajiem ar šo tēmu saistītajiem jautājumiem. J. Slaidiņš teju katru darba dienu ir redzams kanāla TV24 veidotajā raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, kurā viņš informē skatītājus par esošo situāciju dažādos frontes sektoros, krievu kārtējām neģēlībām, tajā skaitā apdzīvoto vietu raķešu apšaudēm, un citiem jaunumiem.

Uz pasākumu laipni aicināts ikviens interesents!

Lasīt visu ziņu

Aicinām uz jaundzimušo godināšanas pasākumu

12.05.2024 14:00 kur : Kandavas vecpilsētas Promenāde

ielugums-3.jpgKandavas un pagastu apvienība ar prieku paziņo, ka 2023. gadā dzimušo bērniņu godināšanas pasākums notiks 2024. gada 12. maijā plkst. 14:00 Kandavas Promenādē. Šis svinīgais notikums ir veltīts mūsu vismazāko iedzīvotāju un viņu ģimeņu godināšanai.
Pasākuma programmā:

 • Uzrunas no Kandavas un pagastu apvienības pārstāvjiem,
 • Muzikāli priekšnesumi,
 • Dāvanu pasniegšana jaundzimušajiem un viņu ģimenēm,
 • Kopīga fotogrāfija.

Lai pieteiktu savu bērniņu dalībai pasākumā, vecākiem, kuri bērna dzīvesvietu deklarējuši Kandavas un pagastu apvienības teritorijā, līdz 2024. gada 12. aprīlim jāzvana uz tālruni 29935319 vai jāraksta e-pasts uz maija.zarina@tukums.lv. Ielūgumus varēs saņemt Kandavas un pagastu apvienības dzimtsarakstu nodaļā pie Maijas Zariņas.

Priecāsimies par iespēju sveikt mūsu jaunākos iedzīvotājus un viņu ģimenes šajā īpašajā dienā un ceram uz jūsu klātbūtni!


Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Iegūtie dati tiks izmantoti pasākuma atspoguļošanai organizatora tīmekļa vietnē, sociālos tīklos. Apmeklējot pasākumu, pasākuma dalībnieks piekrīt fotogrāfiju un video uzņemšanai un publicēšanai.

Lasīt visu ziņu

Kandavā godina jaundzimušos un viņu ģimenes

12.05.2024 14:00 kur : Kandavas vecpilsētas Promenāde

2024-05-12-kandavas-mamindienas-koncerts-el-foto-66.webpMātes dienā, 12.maijā Kandavas Promenādē izskanēja sirsnīgs koncerts, kura laikā tika godināti 2023.gadā Kandavas un pagastu apvienības teritorijā dzimušie bērniņi ar ģimenēm. Tradīcija, godināt un svinīgi uzņemt mūsu saimē jaundzimušos, pēc četru gadu pārtraukuma, Covid ierobežojumu dēļ un pēc novadu apvienošanas izmaiņām, Kandavā atkal atdzimusi. Jauno vecāku vidū ļoti gaidīta un iemīļota!

Šogad, piedaloties kuplam gaviļnieku un klausītāju skaitam, saules apmīļots, koncerts izskanēja Kandavas Promenādē. Pasākumu rīkoja Kandavas Kultūras nams ar vadītāju Kristīni Broku-Meļķi, viņa arī Kandavas un Talsu bērnu ansambļa “Tonis” vadītāja, sadarbībā ar Kandavas un pagastu apvienības vadītāju Jāni Mazitānu. Piedalījās arī pasākuma krustmāte, Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Maija Zariņa, kura savulaik izauklēja un īstenoja dzīvē šo jauko tradīciju, sveikt pašus mazākos Kandavā.

Koncertā izskanēja pazīstamās mūziķes Lailas Ilzes Purmalietes speciāli šim koncertam radītās dziesmas “Es, māmulīt, pie tavas rokas” pirmatskaņojums. Dziesmas teksta autore kandavniece un dzejniece Dagnija Gudriķe, to komponējusi Laila Ilze Purmaliete.

Tā bija brīnišķīga pēcpusdiena sirsnīgi ģimeniskā gaisotnē, mirkļi kas bez ziediem zied! Ceram šo tradīciju iedibināt par stabilu mūsu vērtību un tikties šādā pasākumā arī nākamgad!

Foto: Edgars Lācis

Lasīt visu ziņu galerija (52)

Māmiņdienai veltīts koncerts ar LAILU ILZI PURMALIETI

12.05.2024 14:00 kur : Kandavas vecpilsētas Promenāde

12-maijs-kandava.jpg12. maijā plkst. 14.00 Kandavas Promenādē Māmiņdienai veltīts koncerts ar LAILU ILZI PURMALIETI, Kandavas un Talsu bērnu popgrupām “TONIS”. Koncerta laikā notiks Kandavas un pagastu apvienības 2023.gadā jaundzimušo bērniņu godināšana. Jaundzimušo vecākus lūdzam pieteikties Maijai Zariņai, zvanot uz tālr. 29935319 vai klātienē Kandavas Dzimtsarakstu nodaļā.

Lasīt visu ziņu

leļļu izrāde "Trīs sivēni"

14.05.2024 10:00 kur : Kandavas kultūras nams

tris-sivenikandava14-maijsa4-internetam.jpgRadošā apvienība TEĀTRIS UN ES

ielūdz uz leļļu izrādi bērniem un vecākiem TRĪS SIVĒNI

Urrā! Trīs mīlīgi sivēntiņi beidzot ir mūsu teātrī! Ar trīs brāļu ienākšanu jaunajā teātra sezonā mazo skatītāju pieredze kļūs par īstiem svētkiem! Gan mazajiem, gan lielajiem skatītājiem būs iespēja piedzīvot pasaules slavenās pasakas „Trīs sivēntiņi” jaunās versijas pirmizrādi. Iedvesmojoties no Brāļu Grimmu pasakas „Trīs sivēntiņi„ režisors Armands Ekštets uzrakstīja pavisam jaunu stāstu, kas ir pilns ar jautriem notikumiem. Šī luga bērniem ne tikai dāvās prieku, bet ļaus arī novērtēt draudzības, izpalīdzības un darba nozīmi dzīvē.

IZRĀDES APRAKSTS:

Reiz dzīvoja trīs mazi sivēntiņi: Nif-Nifs, Naf-Nafs un Nuf-Nufs. Jūs jautāsiet: Kas vēl? Klusajā mežā dzīvo daudz un dažādu dzīvnieku. Viens no tiem ir arī Vilks – mierīgs, kluss rakstnieks, kurš ir pārņemts ar grāmatu rakstīšanu. Te, vienu vakaru, kad visi zvēri dodas pie miera – mežā iebrāžas dīvainas skaņas! Ko nu darīt? Kas ir šo dīvaino skaņu īpašnieks?

 Režisors: Armands Ekštets

Žanrs: leļļu izrāde bērniem un vecākiem

Lelles veidojuši: Animācijas studijas „Avārijas Brigāde” mākslinieki

Izrādes ilgums: 45 min

Mērķu auditorija: bērni pirmskolas un sākumskolas vecumā

Valoda: latviešu

Vairāk informācijas par teātri - https://izradesberniem.lv/

 TEĀTRIS UN ES sociālajos tīklos:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/teatrisunes INSTAGRAM - https://www.instagram.com/teatrisunes_izradesberniem/

Lasīt visu ziņu

Leļļu izrāde bērniem un vecākiem "TRĪS SIVĒNI"

14.05.2024 10:00 kur : Kandavas kultūras nams

4314857207544565734565386740038742149447400n.jpg14.maijā plkst.10:00 Kandavas kultūras namā radošā apvienība "TEĀTRIS UN ES" ielūdz uz leļļu izrādi bērniem un vecākiem "Trīs sivēni".

Urrā! Trīs mīlīgi sivēntiņi beidzot ir mūsu teātrī! Ar trīs brāļu ienākšanu jaunajā teātra sezonā mazo skatītāju pieredze kļūs par īstiem svētkiem! Gan mazajiem, gan lielajiem skatītājiem būs iespēja piedzīvot pasaules slavenās pasakas „Trīs sivēntiņi” jaunās versijas pirmizrādi. Iedvesmojoties no Brāļu Grimmu pasakas „Trīs sivēntiņi„ režisors Armands Ekštets uzrakstīja pavisam jaunu stāstu, kas ir pilns ar jautriem notikumiem. Šī luga bērniem ne tikai dāvās prieku, bet ļaus arī novērtēt draudzības, izpalīdzības un darba nozīmi dzīvē. IZRĀDES APRAKSTS:
Reiz dzīvoja trīs mazi sivēntiņi: Nif-Nifs, Naf-Nafs un Nuf-Nufs. Jūs jautāsiet: Kas vēl? Klusajā mežā dzīvo daudz un dažādu dzīvnieku. Viens no tiem ir arī Vilks – mierīgs, kluss rakstnieks, kurš ir pārņemts ar grāmatu rakstīšanu. Te, vienu vakaru, kad visi zvēri dodas pie miera – mežā iebrāžas dīvainas skaņas! Ko nu darīt? Kas ir šo dīvaino skaņu īpašnieks?

Režisors: Armands Ekštets
Žanrs: leļļu izrāde bērniem un vecākiem
Lelles veidojuši: Animācijas studijas „Avārijas Brigāde” mākslinieki
Izrādes ilgums: 45 min
Mērķu auditorija: bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā
Valoda: latviešu
Vairāk informācijas par teātri - https://izradesberniem.lv/

TEĀTRIS UN ES sociālajos tīklos:
FACEBOOK - https://www.facebook.com/teatr...
INSTAGRAM - https://www.instagram.com/teatrisunes_izradesberniem/ Saziņai: teatrisunes@gmail.com
Uz tikšanos!

Lasīt visu ziņu

“Žog-futbola” kausa izcīņa Kandavas K. Mīlenbaha futbola laukumā

16.05.2024

5a2ca9ac-6d94-4f75-959d-7394c7d4a0ed.webp16. maijā Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas futbola laukumā pirmo reizi norisināsies "Žog-futbola" kausa izcīņa 2024.

Šāda formāta futbols notika pirmoreiz. Spēles ilgums katrai komandai 48 minūtes, vienā spēlē piedalījās 3 komandas, nepieciešamas 2 bumbas un žogs, šajā gadījumā Kandavas K. Mīlenbaha aprīkotais futbola laukums. Šoreiz tika aicinātas piedalīties 3 komandas no Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas, 3 komandas no KLT un 3 komandas no O. Kalpaka skolas.

Spēles bija interesantas un finālā iekļuva divas KLT komandas un viena O. Kalpaka skolas komanda. Uzvarētājs tika noskaidrots tikai spēles pēdējās minūtēs un šogad uzvaru izcīnīja VKLT mehāniķu komanda, 2.vieta VKLT 1.komandai, bet 3.vieta O. Kalpaka skolas 3.komandai. Par turnīra vērtīgāko spēlētāju jeb MVP atzina VKLT mehāniķu komandas vārtsargu Emīlu Krūmiņu.

Paldies tiesnešiem T. Rozenbergam, K. Botmanim, I. Zaļevskim, R. Babrim. Balvas uzvarētājiem no Kandavas pagastu apvienības.

Lasīt visu ziņu galerija (4)

"Žog-futbola" kausa izcīņa 2024

16.05.2024 10:00

futbols.webp16. maijā Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas futbola laukumā pirmo reizi norisināsies "Žog-futbola" kausa izcīņa 2024.

 • Piedalās 9 jauniešu komandas, 3 no Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas, 3 no Kandavas Lauksaimniecības Tehnikuma un 3 komandas no Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas.
 • Komandā var pieteikt piecus spēlētājus. Laukumā spēlē 3+1 vārtsargs. Šajā sezonā jaunietes nepiedalās!!!

Plkst. 18:30 gaidāms kausa izcīņas FINĀLS!

Finālā spēlē grupu uzvarētāji. Katrā grupas spēlē tiek skaitīti iesistie/ielaistie vārti, neatkarīgi ar kuru komandu spēlē. Katrā spēlē tiek skaitīti sodi, ja komanda nopelna 5 pārkāpumus, tad pretiniekiem tiek piešķirts soda sitiens.

Šāds turnīrs notiek pirmo reizi, tāpēc turnīra gaitā ir iespējamas noteikumu izmaiņas, vienojoties ar komandu treneriem, kapteiņiem. Uzvarētāji tiek apbalvoti ar piemiņas kausu un pārsteiguma balvām.

Uz tikšanos “Žog-futbola” kausa izcīņā!

spelu-kalendars.webp

 

Lasīt visu ziņu

Izrāde "Pūt vējiņi!"

17.05.2024 19:00 kur : Kandavas kultūras nams

4329231477543111501377476632503080858938144n.jpg17. maijā plkst. 19.00 Kandavas kultūras namā uzstāsies jauniešu teātris "Es un mēs" ar izrādi "Pūt vējiņi!" Rainis.Traģēdija.
Režisors Mikus Krastiņš. Komponiste un skaņu māksliniece Ieva Matveja.

Ieeja 4 EUR.

Lasīt visu ziņu

ZANTES PAGASTA SVĒTKI 2024 "PUMPIŅRASĀ"

18.05.2024 11:00 - 19.05.2024 - 03:00 kur : Zantes kultūras nams, Zante

 11.webp18.maijā ir aizvadīta punktaina diena Zantē! Šogad svētku tēmā vairs nebija krāsas, jo daudzas krāsas Zantes pagasta svētkos jau ir ciemojušās, bet bija nosaukums „Pupiņrasā” un tas nozīmē, ka Zantē aktuāls bija viss, kas punktains. Arī daba bija parūpējusies par pieneņu, gaiļpiesīšu un citu ziedu punktiņiem pļavās visapkārt.

Zantes pagasta svētkus ar skaistām dziesmām ieskandināja draugi no Tukuma – bērnu vokālais ansamblis „Punktiņi” un ar aizraujošām dejām priecēja Keitas deju grupa.

Svētkus atklāja un „punktus uz i” salika Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis, aicinot ikvienu piedalīties dažādās aktivitātēs un izbaudīt svētku dienu Zantē. Sveicienus svētkos zanteniekiem bija atvedis arī Kandavas un pagastu apvienības vadītājs Jānis Mazitāns.

Uz jautrām izklaidēm bērnus aicināja pasākumu aģentūras „Bambino atrakcijas” Bizbizmārīte un Klauniņš. Par skaistu  sejiņu apgleznošanu rūpējās skolotāja Elita.  Radošas nodarbes piedāvāja „RIPO AUTO” komanda, aicinot pagatavot magnētiņus, atslēgu piekariņus, karsto krītiņu glezniņas un daudz ko citu interesantu. Gan lielus, gan mazus piesaistīja brīvprātīgo ugunsdzēsēju aktivitātes.  Puiši labprāt izrādīja ugunsdzēsības mašīnu, aprīkojumu un sarīkoja interesantas sacensības  Visas dienas garumā darbojās piepūšamās atrakcijas un ikviens varēja izbaudīt aizraujošu piedzīvojumu virtuālajā realitātē.

Līdz pat pēcpusdienai gan lieli, gan mazi piedalījās dažādās sporta aktivitātēs, kuru galvenā vadītāja bija mūsu  pagasta sporta organizatore Tija  Tripāne. Šogad saulīte pa zemes virsu ritēja, kas arī pulcēja daudzus dalībniekus gan no Zantes pagasta iedzīvotāju vidus,  gan viņu ciemiņus. “Gaisa šāvējā” piedalījās 47 dalībnieki. Uzvaras laurus plūca Inga Ozola-Inkina, Sofija Kozinska un Raivo Leja. ”Futbola dārta” sacensībās bija vislielākais dalībnieku skaits -55. 1.vietu ieguva Evita Bērziņa, izgriežot pogas pat vīriem, bet jauniešu konkurencē uzvarēja Inguss Rožinskis. Dienas sacensības sākās ar “Veiklo santehniķi”, kur dalībniekiem ar 2metru garas trubas palīdzību bija no vienas vietas uz otru jāpārnes tenisa bumbiņas, nenometot tās zemē. Arī šeit uzvarēja Inga Ozola-Inkina, uzdevumu veicot 0:59 sekundēs, kamēr pārējie dalībnieki šo uzdevumu veica 2  minūtēs un pat ilgāk. Jauniešus piesaistīja Tautasbumba. Tika izveidotas 3 komandas un sīvā cīņā uzvarēja komanda ”Žiguļi”, kurā startēja Adrians Kancirevs, Juris Vanderzellis, Monta Jeļičeva, Ritvars Kraskovs, Lauris Štamers un kapteine Beatrise Plone. Interesantas likās cīņas par “Korķu pavēlnieku”, kur sīvā cīņā uzvarēja un godpilno nosaukumu ieguva Gita Pileniece, veicot uzdevumu 2:19 minūtēs. Katru gadu tradicionāli notiek sacensības, kurš tālāk aizmetīs Zābaku. Šogad Zābaks bija nevis lielais, bet pavisam mazs (apmēram 14 izmērs). Sacensības notika trīs grupās - jauniešu grupā uzvarēja Inguss Rožinskis ar 20m tālu metienu, pārspējot pat vīrus, kur uzvarētāji bija Kārlis Kālis (17,50m), Mārtiņš Feldmanis (15m) un Jānis Kālis (14m). Sieviešu grupā uzvarēja Kristīne Poška, Iveta Pušmucāne un Anda Feldmane. Kā gan bez īstām vīru un sievu Spēka trīscīņas sacensībām! Šogad uz laiku bija jānotur ar ūdeni piepildītas 5l pudeles taisnās rokās priekšā, tad jāpārvietojas ar pie kājām pieliktām mašīnu riepām, kas, protams, bija ne tikai smieklīgi, bet arī grūti, un kā trešais pārbaudījums - pietiekoši garā striķī distancē jāvelk pamatīgi smags koka bluķis. Sīvā cīņā dalot pirmo un otro vietu vīru konkurencē uzvarēja Uldis Pāže un Mārtiņš Feldmanis, trešajā vietā atstājot Artūru Lūsi. Tikpat spraiga cīņa norisinājās dāmu  konkurencē – pirmo un otro vietu dalīja Evita Bērziņa un Iveta Pušmucāne, trešajā vietā atstājot Andu Feldmani. Šaušanā ar pneimatisko ieroci jauniešiem uzvarēja Signe Ņikuļina un Rūdis Ronis, pieaugušo konkurencē - Kristīne Kalviņa un Aivis Pušmucāns. Protams, kā ikgadu sacensībās piedalījās Zantes pagasta sporta aktivitāšu atbalstītājs Miervaldis Neimanis, kurš Spēka sacensībās pieveica vienu otru gados uz pusi jaunāku vīru, par to saņemot Specbalvu.

Dienas gaitā par punktaināk tērpto Zantes pagasta svētku dalībnieci tika atzīta trīsgadīgā Dace Plone, kas balvā saņēma punktainu tūtu ar konfektēm gandrīz savā augumā. Ļoti centušās un piedomājušas pie punktaina apģērba bija arī Irīna Buta, Inese Stola, Ina Plotko, Dace Roze, Elita Ose, Zane Bogdanoviča, Viktorija Strogonova un Sofija Krastiņa. Paldies visiem, visiem punktaini tērptajiem par atsaucību!

Svētku pirmās daļas noslēgumā visi tika aicināti cienāties ar tradicionālo Zantes svētku zupu.

Vakarpusē svētku dalībnieki devās uz  kultūras namu, kur mazajā zālē varēja aplūkot Sņežanas Tišleres gleznu izstādi „Ziedu spēku izjūtot”. Ar skaistu koncertu „Dieva goda vārds” priecēja brīnišķīgie mākslinieki Ieva Sutugova, Jānis Moisejs un Jānis Miltiņš. Svētki noslēdzās ar ballīti, kurā par dejotprieku gādāja grupa „Brekšu Pekši”.

Par atsaucību un aktīvu līdzdalību Zantes pagasta svētkos liels, liels PALDIES: 

Zantes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Kālim, Tukuma kultūras nama bērnu vokālajam ansamblim „Punktiņi” un vadītājiem Ingunai Silinevičai un Artim Rācenājam,  Keitas deju grupai un vadītājai Sendijai Keitai Stolai, Zantes pagasta sporta organizatorei Tijai Tripānei, skaisto sejiņu māksliniecei Elitai Osei, vienmēr atsaucīgajiem brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Uldim Oliņam un Kristiānam Evarsonam, pasākumu aģentūras „Bambino atrakcijas” radošajai komandai un vadītājai Dacei Jankovskai, „RIPO AUTO” komadai un vadītājam Zigmundam Zaļenko, „Priekatrakcija” komandai un Andrejam Vasiļjevam, virtuālās atrakcijas vadītājam Andrim Traubergam, pavārītei Initai Usai par ļoti garšīgo Zantes svētku zupu un saimniecēm Daigai Poškai un Dacei Rasai, kā arī Endijam Zonbergam, Kristeram Oliņam, Kristapam Rorbaham, Kārlim Kālim, Mārcim Neiciniekam, Edijam Lācim, Agrim Kodolam un Jurģim Muskam.

            PALDIES visiem atsaucīgajiem svētku dalībniekiem!

Zantes kultūras nama vadītāja Egija Lāce un sporta organizatore Tija Tripāne

Foto: Liena Trēde, Irīna Buta, Kristaps Rorbahs, Egija Lāce

Lasīt visu ziņu galerija (99)

Amatierteātru skate

18.05.2024 12:00 - 19.05.2024 - 14:30 kur : Kandavas kultūras nams

442428535-786957316873130-5155170792323733266-n.webpAmatierteātru skate Kandavas kultūras namā:

18. maijā plkst. 14:00 Cēres amatierteātris "Saime";

19. maijā plkst. 12:00 Talsu jauniešu teātris "Es un Mēs".

Ieeja bez maksas.

Lasīt visu ziņu

Eiropas muzeju nakts Kandavas novadpētniecības muzejā

18.05.2024 17:00 - 22:00 kur : Kandavas novadpētniecības muzejs

muzeju-nakts-2024.webp18. maijā no plkst. 17.00 līdz 22.00 Eiropas muzeju nakts aktivitātes Kandavas novadpētniecības muzejā.

Nāc un noskaidro, kas slēpjas aiz maskas!

Lasīt visu ziņu

Sirsnīgas sarunas par dzīvi, dzeju un mūziku ar aktrisi Indru Burkovsku

18.05.2024 19:00 kur : Kandavas vīna nams, SIA

437569512-406919618865828-8833225170634795553-n.webp18. maijā plkst. 19.00 Kandavas Vīna namā sirsnīgas sarunas par dzīvi, dzeju un mūziku ar aktrisi Indru Burkovsku.

Nobaudi arī Latvijā ražotus vīnus un delikateses.
Dalības maksa 7 eiro.
Galdiņu rezervācija : T: 26593861
Uz tikšanos Kandavas vīna namā!

Lasīt visu ziņu

Eiropas Jaunatnes dialoga pasākums "Kur-iekļaujošā-zeme?"

20.05.2024 - 21.05.2024

Eiropas Jaunatnes dialoga pasākums "Kur-iekļaujošā-zeme?" notika 2024. gada 20. maijā Kuldīgas Centra vidusskolā, to organizēja Kurzemes reģiona vēstnieki Elizabete Tīzenkopfa, Kate Sūniņa, Ance Edele un Uldis Žukovskis. Pasākumu atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Renāte Mencendorfa, un tajā piedalījās Baltijas Reģionālā fonda pārstāve Alise Pumpure.

Pasākumā piedalījās dažādu Kurzemes novadu komandas, kā arī Eiropas Parlamenta deputātvietu kandidāti: Inese Vaidere, Anna Poindere, Gatis Eglītis, Loreta Robežniece, Ināra Mūrniece, Aleksandrs Kiršteins un Reinis Pozņaks. Komandas, kas sastāvēja no četriem jauniešiem un viena lēmumpieņēmēja, iepazinās ar Eiropas Jaunatnes dialogu, uzzināja par vēstnieku konsultāciju fāzes rezultātiem, un piedalījās radošās un aizraujošās aktivitātēs par iekļaušanu un lēmumpieņemšanu.

Debatēs, kuras moderēja Kristiāns Priedītis, Eiropas Parlamenta deputātvietu kandidāti izteica savu viedokli par iekļaujošas sabiedrības veidošanu Latvijā. Tika diskutēts par esošo situāciju, šķēršļiem, kas traucē jauniešu iekļaušanu, un risinājumiem drošākas un iekļaujošākas vides izveidei. Arī tika apspriesta jauniešu vieta politikā un Eiropas Parlamenta vēlēšanu nozīme.

Pasākuma diskusiju var noklausīties šeit.

Pasākumu veidoja Eiropas Jaunatnes dialoga Kurzemes reģiona vēstnieki, kuri tic, ka kopīgiem spēkiem ir iespējams radīt pozitīvas pārmaiņas un veidot iekļaujošu, aktīvu un lēmumpieņemšanā iesaistošu sabiedrību. Fotogrāfijas no pasākuma uzņēma Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēknis Tomass Priedītis.

*Eiropas Jaunatnes dialogs ir process, kas aktualizē jauniešu problēmjautājumus valsts un Eiropas līmenī un veicina dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai sasniegtu Eiropas Jaunatnes stratēģijas mērķus. Šī gada mērķis ir veicināt un nodrošināt visu jauniešu iekļaušanu sabiedrībā. Dialoga vēstnieku tīklu organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Baltijas Reģionālo fondu, un aktivitātes līdzfinansē Eiropas Savienība.*whatsapp-attels-2024-06-17-plkst-20-05-29-a8b48266.webp

Lasīt visu ziņu

Enerģisks bungu šovs un dejas līdz rītam Kandavas pilsētas svētkos

24.05.2024

dsc-0027.webp24. maijā, Kandavas pilsētas svētku ietvaros, vecpilsētas Promenādē notika aizraujoši un enerģijas pilni pasākumi, kas pulcēja pilsētas iedzīvotājus un viesus. Šajā dienā svētku apmeklētāji varēja baudīt izcilu bungu šovu ar Kristeru Hartmani un piedalīties jautrā disko naktī ar DJ Robertu Lejasmeijeru.

Bungu šovs, ko demonstrēja talantīgais Kristers Hartmanis, pārsteidza skatītājus ar dinamisku un iespaidīgu priekšnesumu. Vakara turpinājumā notika disko nakts ar DJ Robertu Lejasmeijeru, kas pārveidoja Promenādi par īstu deju grīdu. DJ Roberts Lejasmeijers spēlēja dažādus mūzikas stilus, radot priecīgu un dzīvīgu atmosfēru, kas aicināja visus viesus dejot līdz vēlai naktij.

Pasākumu apmeklētāji izbaudīja ne tikai muzikālos priekšnesumus, bet arī iespēju pavadīt laiku draugu un ģimenes lokā, baudot Kandavas viesmīlīgo gaisotni.

Paldies visiem, kas piedalījās un padarīja pirmo svētku dienu tik īpašu!

Lasīt visu ziņu galerija (15)

Latvija NATO 20 konkursa balvu saņēma 4.klases skolnieks Krišjānis Inkins.

24.05.2024

img-20240524-wa0001.webp


Latvija NATO 20 konkursa balvu  saņēma 4.klases skolnieks Krišjānis Inkins. Balvu pasniedza Zemessardzes 51.kājinieku bataljona pārstāvis. LEPOJAMIES!

Lasīt visu ziņu galerija (4)

Kandavas pilsētas svētki "Karnevāls Kandavā"

24.05.2024 06:00 - 25.05.2024 - 23:55

karnevals-kandava-2024.jpgAr prieku paziņojam par gaidāmo ikgadējo Kandavas pilsētas svētku norisi, kas šogad notiks 24. un 25. maijā. Šī gada svētku tēma ir “Karnevāls Kandavā” un tas solās būt krāšņs un neaizmirstams notikums visiem apmeklētājiem.

Svētku laikā Kandavas ielas pārvērtīsies par karnevāla skatuvi, kurā būs redzamas krāsainas parādes, muzikāli priekšnesumi un dažādi kultūras pasākumi. Aicinām ikvienu piedalīties šajās svinībās, lai kopā baudītu mūsu pilsētas viesmīlību un kultūras bagātību.

Piektdien, 24. maijā plkst. 19:00 Kandavas novadpētniecības muzejā notiks izstādes "Karnevāla un tautas tradīciju maskas" atklāšana. Izstādes autores: Sanda Sabīne Jaundaldere, Anita Saka, Evita Skrebinska un Gunta Terēzija. Atnāciet uz izstādes atklāšanu!

Piektdienas vakarā  no plkst. 22.00 vecpilsētas promenādē notiks bungu šovs ar Kristeru Hartmani un disko nakts ar DJ Robertu Lejasmeijeru.


Otro svētku dienu sāksim ar enerģisku pūtēju ansambļa priekšnesumu, kas modinās pilsētu ar dzīvīgu mūziku. Kā ierasts, visus makšķerniekus un makšķerēšanas entuziastus aicināsim uz sacensībām, kas notiks pie Kandavas laukakmens tilta pār Abavu, motociklu mīļotājiem būs iespēja vērot iespaidīgu Harley Davidson motociklu parādi, savukārt mazākie svētku dalībnieki ūdenspriekus baudīs aizraujošajā pīlīšu regatē Promenādes strautiņā vai sacentīsies sportiskās aktivitātēs skvērā pie Bruņinieku pils maketa. Dienas garumā promenādē būs baudāma plaša kultūras programma.


Gaidāms tradicionālais svētku gājiens, kas pulcēs dalībniekus no dažādām Kandavas un pagastu iestādēm un uzņēmumiem. Vakara kulminācijā notiks grandiozs svētku koncerts, bet svētku noslēgumā visus gaidīs balle, kurā varēs dejot līdz rīta gaismai.

Svētku programmā iekļauti dažādi pasākumi, tostarp amatnieku tirdziņš, mākslinieku darbu izstādes, kā arī īpaši izveidotas bērnu atrakcijas. “Karnevāls Kandavā” ir brīnišķīga iespēja iepazīt mūsu pilsētas kultūru un tradīcijas, kā arī izbaudīt tās mūsdienīgo enerģiju.

Lai iegūtu plašāku informāciju par svētku norisi un programmu, sekojiet informācijai Kandavas un pagastu apvienības oficiālajā mājas lapā www.kandava.lv vai oficiālajā Facebook vietnē @kandavasunpagastuapvieniba.

Nāciet un izbaudiet mūsu pilsētas svētku burvību un karnevāla krāšņumu, kurā ikviens varēs atrast kaut ko sev tīkamu.  Uz tikšanos “Karnevālā Kandavā”!

Lasīt visu ziņu galerija (12)

Kandavas Vīna namā notika retro auto Zīle atklāšanas svētki

24.05.2024 17:00 kur : Kandavas vīna nams, SIA

dsc-0045.webp24. maijā, Kandavas pilsētas svētku ietvaros, Kandavas Vīna namā norisinājās īpašs notikums – retro auto Zīle atklāšanas svētki, kura laikā īpaša pateicība tika izteikta plašajai atbalsta komandai, kas sniedza savu ieguldījumu un veicināja projekta sekmīgu realizāciju.

Šis unikālais transporta līdzeklis ir radīts, lai dotu iespēju gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem izbaudīt Kandavas šarmu un vēsturi ērtā un izglītojošā veidā. Kandavas Retro auto “Zīle” ir vairāk nekā tikai transporta līdzeklis- tas ir ceļojums laikā, kas apvieno seno ar mūsdienīgu tehnoloģiju. Auto ir “Kandavas Vīna nama” izlolota ideja, kas realizējusies sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem- šis retro stila auto ir uzbūvēts tieši Kandavā un darbojas ar videi draudzīgu elektro motoru.

Brauciena laikā pasažieri var apskatīt Kandavas vēsturiskās un nozīmīgākās vietas, klausoties stāstījumu par katru no tām vairākās valodās – latviešu, krievu un angļu. Nākotnē plānots paplašināt valodu klāstu, lai vēl vairāk cilvēku varētu iepazīt Kandavas stāstu.

Biļetes uz šo 30 minūšu ilgo braucienu var iegādāties par 7 EUR “Kandavas Vīna namā”, Ūdens iela 2, Kandava. Auto sāk un beidz savu maršrutu pie Ugunsdzēsēju Depo ēkas, nodrošinot ērtu piekļuvi visiem interesentiem.
Lai garantētu vietu sev vēlamajā laikā, iespējams rezervēt braucienu, zvanot vai rakstot sms uz norādīto Kandavas Vīna nama numuru. Ja plānojat apmeklēt Kandavu darba dienās un esat grupā vairāk par 6 cilvēkiem, varat pieteikt braucienu, zvanot vai rakstot uz to pašu kontaktinformāciju. Papildus informācija par regulārajiem braucienu laikiem sekos drīzumā.

Rezervācijas un papildus informācija: Kandavas Vīna nams, Tālrunis: +371 2 2320214; Adrese: Ūdens iela 2, Kandava.

Tiekamies Kandavā prieka pilnā braucienā ar Kandavas Retro auto Zīle! Gaidām Jūs uz neaizmirstamu ceļojumu Kandavas sirdī!


Lasīt visu ziņu galerija (15)

Ērģeļmūzikas koncerts

24.05.2024 18:00 kur : Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

afisa.webp24. maijā plkst. 18:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīcā ērģeļmūzikas koncerts.

Ieeja par ziedojumiem.

Lasīt visu ziņu

Kandavas novadpētniecības muzejā atklāta izstāde "Karnevāla un tautas tradīciju maskas"

24.05.2024 19:00 kur : Kandavas novadpētniecības muzejs

dsc-0125.webpKandavas pilsētas svētku ietvaros, 24.maijā Kandavas novadpētniecības muzejā tika svinīgi atklāta izstāde "Karnevāla un tautas tradīciju maskas". Šī unikālā izstāde piedāvā apmeklētājiem iespēju iepazīt dažādu kultūru masku tradīcijas un to nozīmi gan karnevālos, gan tautas svētkos.

Izstādes atklāšanas pasākumā apmeklētājiem bija iespēja uzzināt vairāk par masku izveides procesu no pašām izstādes autorēm – Sandas Sabīnes Jaundalderes un Guntas Terēzijas. Autores dalījās ar saviem stāstiem un pieredzi, sniedzot dziļāku ieskatu masku radīšanas mākslā un tradīcijās.

Pasākumu kuplināja un visus priecēja dūdu priekšnesums, kas radīja īpašu noskaņu un padarīja atklāšanas ceremoniju vēl neaizmirstamāku. Papildus tam, Zantes folkloras kopa ar atraktīvu muzikālo sveicienu izklaidēja viesus, radot draudzīgu un sirsnīgu atmosfēru.

Izstāde "Karnevāla un tautas tradīciju maskas" būs apskatāma Kandavas novadpētniecības muzejā līdz 24. jūlijam, piedāvājot plašākai sabiedrībai iespēju iepazīties ar dažādu kultūru masku daudzveidību un to vēsturisko un kultūras nozīmi.

Lasīt visu ziņu galerija (16)

Kandavas pilsētas svētkos norisinās aizraujošais šovs "Dejo kā zvaigzne Kandavā"

24.05.2024 20:00 kur : Kandavas vecpilsētas Promenāde

dsc-0944.webp24. maijā, Kandavas pilsētas svētku ietvaros, vecpilsētas Promenādē pulcējās daudz iedzīvotāju un viesu, lai vērotu vēl nebijušu šovu "Dejo kā zvaigzne Kandavā". Šis pasākums kļuva par vienu no svētku kulminācijām, piedāvājot skatītājiem neaizmirstamu vakaru, piepildītu ar aizraujošiem deju priekšnesumiem un spilgtiem stāstiem.

Šovā piedalījās septiņi pāri, katrā no tiem bija profesionāls dejotājs, bet partneris – ar dejām nesaistīts cilvēks. Katrs pāris bija sagatavojis unikālu deju priekšnesumu, ar kuru tika izstāstīts kāds stāsts..

Vakara gaitā skatītāji ar telefona balsojuma palīdzību noteica šova uzvarētājus – uzvaras laurus plūca pedagogs Valters Frickauss ar partneri Evitu Ernštreiti. Viņi izdejoja iespaidīgu pirmatnīgu ča-ča-ča, kas iekaroja skatītāju sirdis un atnesa pāra uzvaru.

Pasākumu vadīja sporta deju dejotājs un zumbas instruktors Ingus Stauģis, kurš ar savu enerģiju un harizmu nodrošināja vakara norisi un izklaidēja publiku. Žūrijas ekspertu lomās iejutās Sarmīte Erkena, Talsu aerobikas un deju festivāla organizatore, aerobikas un sporta trenere; Lelde Kovaļova, seriāla "Nelūgtie viesi" kino producente un rakstniece; un Andris Daugaviņš, seriāla "Nelūgtie viesi" aktieris. Viņu profesionālie vērtējumi un uzjautrinošie komentāri piešķīra šovam papildu odziņu.

Starplaikos skatītājus izklaidēja Rio Samba Show dejotājas, kas ar saviem krāšņajiem priekšnesumiem un žilbinošajiem tērpiem radīja karnevāla atmosfēru un pacēla vakara enerģijas līmeni vēl augstāk.

Pasākuma organizatori izsaka sirsnīgu pateicību visiem dejotājiem par drosmi izkāpt no savas komforta zonas un piedalīties šovā: pedagogs Valters Frickauss un partnere Evita Ernštreite, pedagogs Inna Freiberga un partneris Igors Zaļevskis, pedagogs Laima Frickausa un partneris Andis Ābelīts, pedagogs Sonora Grinberga un partneris Jānis Mazitāns, pedagogs Baiba Volfa un partneris Jānis Priekulis, pedagogs Rainers Ikvilds un partnere Evita Rubene, pedagogs Andra Eimane un partneris Uģis Brūklene.

Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja šo nebijušo pasākumu, padarot to par neaizmirstamu notikumu Kandavas pilsētas svētkos!

Lasīt visu ziņu galerija (46)

Aizvadīts Kandavas treniņseriālaorientēšanās sportā 3. posms

28.05.2024 16:00 - 19:00 kur : Teteriņu peldvieta

e495e609-cd9c-429f-8d45-baaf2bb6a67c.webp28.maijā pie Teteriņu ezera notika Kandavas treniņseriāla orientēšanās sportā 3.posms. Piedalījās 44 dalībnieki no ļoti plašas apkārtnes. 

Rezultāti: https://coksilva.lv/wp-content/uploads/2024/05/splits-4.htm

Treniņseriāla visos trijos posmos ir piedalījušies 5 dalībnieki: Ilga un Andris Elksnīši, Dana Zetmane, Inese Vēciņa un Imants Garoza. Ceturtais posms notiks rudenī. Sekojiet informācijai!

Lasīt visu ziņu galerija (4)

Kandavas treniņseriāls orientēšanās sportā 3.posms

28.05.2024 16:00 - 19:00

orientesanas-1.webp28. maijā Kandavā pie Teteriņu ezera peldvietas norisināsies Kandavas treniņseriāls orientēšanās sportā 3.posms (Seriāla „Silva” kārta). Starts no plkst. 16:00 līdz 19:00.

Vairāk info: uldis.vecins@tukums.lv

Lasīt visu ziņu

Tikšanās ar rakstnieci Zane Nuts

29.05.2024 10:00 - 12:00 kur : Zemītes tautas nams

af-zane-nuts-24.webpIkviens, kas sarunājies ar Zani Nuts bibliotēkās, intervijās vai privātās sarunās, apliecinās, ka autores atklātība sākotnēji pārsteidz, bet pēc brīža atbruņo, un sarunas noslēgumā ikviens jūtas kā Zanes labākais draugs. Tādu pašu sajūtu lasītājā rada arī rakstnieces romāni un stāsti, kuros ar apbrīnojamu bezbailību un vienkāršību Zane Nuts raksta par cilvēku attiecību līkločiem un meklē cilvēciskās laimes pieturpunktus. Viņas romānus caurvij humors, bet dažbrīd skanošās personiskās notis un motīvi, kā atklāj Zane pati, ir vēlme kārtu pa kārtai mazliet noplēst sev ādu un atrast pašas iekšējo kodolu. /Aija Bremšmite (LSM.lv, 3. jūnijs, 2023)/

Lasīt visu ziņu

Autosportists Mārtiņš Sesks iedvesmo Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņus

29.05.2024 10:00 kur : Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

dsc-0146.webp29. maijā Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā viesojās izcilais Latvijas autosportists Mārtiņš Sesks, lai dalītos savā pieredzē un motivētu tehnikuma audzēkņus tiekties pēc saviem sapņiem un mērķiem. Pasākumā piedalījās ap 400 audzēkņu un pedagogu, kuri šo tikšanos atzina par iedvesmojošu un noderīgu.

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķu 1. kursa students Markuss Dižbite pēc pasākuma dalījās iespaidos: "Mani jau no bērnības aizrauj autosports un šogad pirmo reizi iemēģināju spēkus sacensībās, sapratu, ka tas man ļoti patīk. Mārtiņa Seska padomi par sponsoru piesaisti, ikvienas izdevības izmantošanu un neatlaidīgu darbu bija ļoti vērtīgi un motivējoši".

Mārtiņš Sesks dalījās savā pieredzē, uzsverot smaga darba un neatlaidības nozīmi panākumu sasniegšanā. Viņš izcēla svarīgākās atziņas, kas pašam ir palīdzējušas karjerā, piemēram, mācīties no pieredzējušākiem cilvēkiem un izmantot visas iespējas, kas piedāvātas. “Lai attīstītu savu personīgo izaugsmi, ir svarīgi smelties padomus un prasmes no tiem, kuri ir vairāk pieredzējuši un gudrāki par Tevi,” atskatoties uz savas karjeras izaugsmi, secināja M.Sesks.  Viņš arī aicināja jauniešus nebaidīties meklēt sakarus un izteikt savas ambīcijas, jo panākumus neviens nepasniegs uz paplātes.

Tikšanās laikā audzēkņiem bija iespēja uzdot jautājumus titulētajam braucējam par rallija auto un braukšanas niansēm, kā arī iepazīties ar sportista ikdienu un atpazīstamības izaicinājumiem. Jaunieši iztaujāja Mārtiņu gan par rallija tehniskajiem aspektiem, gan par viņa personīgajiem izaicinājumiem un panākumiem. Mārtiņš Sesks dalījās stāstos par rallija šarmu un grūtībām, iedvesmojot jauniešus strādāt pie savu mērķu sasniegšanas.

Pēc iedvesmojošajām sarunām audzēkņiem bija iespēja vērot Mārtiņa paraugdemonstrējumus skolas poligonā, kur autosportists rādīja savas braukšanas prasmes, izraisot klātesošo sajūsmu ar kaucošām riepām, virāžām un lielu ātrumu. Pēc tikšanās audzēkņi atgriezās skolā ar jaunu iedvesmas un motivācijas devu, apņemoties neatlaidīgi tiekties pēc saviem sapņiem.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktore Dace Ševčuka uzsvēra, ka Mārtiņa Seska stāsts kalpos kā papildu motivācija un iedvesma jauniešiem arī mācību procesā, turklāt daudzi no viņiem seko un jūt līdzi Mārtiņa startiem. "Mārtiņa Seska dalība mūsu pasākumā ir nozīmīgs notikums, kas iedvesmo mūsu audzēkņus tiekties pēc augstiem sasniegumiem," sacīja direktore.

Mārtiņš Sesks ir 24 gadus vecs latviešu rallija braucējs, kurš ar autosportu nodarbojas jau 3. paaudzē. Viņš ir FIA pasaules junioru rallija čempionāta un FIA Eiropas rallija čempionāta pilots un šajā vasarā piedalīsies arī FIA pasaules rallija čempionātā (WRC), kura viens no posmiem pirmo reizi tiks rīkots Latvijā.

Tet Rally Latvia būs 2024. gada sezonas astotais posms, kas notiks no 18. līdz 21. jūlijam īpaši plašā Latvijas teritorijā. Divi grunts ātrumposmi, sacensību īsākais un garākais pārbaudījums, 19.maijā norisināsies Tukuma novadā.

Paldies Mārtiņam Seskam un viņa atbalsta komandai par iedvesmojošo tikšanos un paraugdemonstrējumiem.

Lasīt visu ziņu galerija (18)
 • twitter
 • facebook
 • draugiem
<>
back to top