Pāriet uz lapas karti

Dižkoki Kandavas novadā

21.06.2015

Kandavas novada teritorijā konstatēti 63 dižkoki.

Izmantoti dati no Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011. - 2023. gadam.

Dižkoku apsekošana veikta atšķirīgos gados, tāpēc daži dati varētu būt mainījušies.

Kandavas pilsētā:

 • Parastais osis - apkārtmērs 1,3 m, augstums 4,36 m. Atrašanās vieta - Abavas ielā 32A (uz pašvaldības zemes). Apsekots 2002.g.
 • Parastā priede - apkārtmērs 3,04 m, 4 koku saaugums.Atrašanās vieta - Jelgavas ielā 18, īpašuma austrumu malā pie ceļa. Apsekots 2003.g.

Kandavas pagastā:

 • Parastais ozols - apkārtmērs 5,80 m. Atrašanās vieta - Aizdzires parkā, uz ziemeļiem no muižas ēkas. Apsekots 2004.g.
 • Parastais ozols - apkārtmērs 5,40 m. Atrašanās vieta - Aizdzires parkā, uz ziemeļiem no muižas ēkas. Apsekots 2004.g.
 • Parastais ozols - apkārtmērs 5,37 m. Atrašanās vieta - Aizdzires parkā, uz ziemeļiem no muižas ēkas. Apsekots 2004.g.
 • Parastā priede - apkārtmērs 4,86 m, 3 koku saaugums. Koks sliktā stāvoklī, atrodas "Remešu mežā" 12 m no Rīgas - Ventspils autoceļa, kreisajā pusē, 1,25 km no dzelzceļa pārbrauktuves Ventspils virzienā. Apsekots 1996.g.
 • Parastais ozols - apkārtmērs 6,65 m, atrodas tūrisma un atpūtas centra "Plosti" teritorijā, Abavas senkrasta nogāzē. Apsekots 1995.g.
 • Parastais osis - apkārtmērs 4,05 m, atrodas Kalnmuižas alejā. Apsekots 1999.g.
 • Parastais osis - apkārtmērs 4,15 m, atrodas Kalnmuižas alejā. Apsekots 1999.g.
 • Parastā liepa - apkārtmērs 4,33 m, atrodas "Mācītājmājas" D galā. Apsekots 1999.g.

Matkules pagastā:

 • Parastais ozols - apkārtmērs 5,40 m, atrodas 200 m no "Krīvu" mājām, Amulas senlejā nogāzes pašā apakšā.Apsekots 1999.g.

Cēres pagastā:

 • Parastais osis - apkārtmērs 4,1 m (1,1 m augstumā), atrodas dabas pieminekļa "Cēres parks" teritorijā. Apsekots 2004.g.
 • Parastais dižskābardis, purpurlapu - apkārtmērs 3,30 m, atrodas dabas pieminekļa "Cēres parks" teritorijā. Apsekots 2004.g.

Zemītes pagastā:

 • Eiropas lapegle - apkārtmērs 3,46 m, atrodas 40 m uz ZR no pils.
 • Parastais ozols - apkārtmērs 5,33 m, atrodas Zemītes parkā, 50 m uz DA no pils.
 • Parastais ozols - apkārtmērs 5,60 m, atrodas Zemītes parkā, 70 m no pils.
 • Parastais ozols - apkārtmērs 6,16 m, atrodas dīķmalā, Zemītes pils parkā, 70 m uz D no pils.
 • Parastais ozols - apkārtmērs 5,20 m, atrodas Zemītē, Vēdzeles upes kreisajā krastā, sānu gravā, kreisajā krastā, 500 m uz A no "Zaķiem".
 • Parastais ozols - apkārtmērs 5,68 m, atrodas Zemītē, Vēdzeles gravā, kreisajā krastā, 500 m uz A no "Zaķiem".
 • Parastais ozols - apkārtmērs 5,82 m, atrodas 300 m uz R no "Āpšeniekiem", ceļa Zemīte - Kandava labajā pusē, 100m no autobusa pieturas "Āpšenieki".
 • Parastais ozols - apkārtmērs 5,45 m, atrodas 300 m uz DR no "Ēvaļām".
 • Parastais ozols - apkārtmērs 6,60 m, atrodas "Aizpuru" pagalmā.
 • Parastais ozols - apkārtmērs 5,67 m, atrodas ceļa Burtnieki - Ciemati labajā pusē, 150 m no ceļa, 500 m no "Burtniekiem".
 • Parastais ozols - apkārtmērs 5,15 m, atrodas Grenčos, Kanduru kapos DA stūrī.
 • Parastais skābardis - apkārtmērs 3,65 m, atrodas Zemītē, 10 m uz ZR no pils.
 • Parastā egle - apkārtmērs 3,13 m, atrodas Grenčos, 200 m uz Z no "Lapsām", gravas malā.
 • Parastā liepa - apkārtmērs 2,73 m, augstums 33 m, atrodas pie Zemītes mācītājmuižas, 15 m D no centrālās ieejas.
 • Parastā liepa - apkārtmērs 4,5 m, atrodas Zemītē, Vēdzeles gravas augšmalā, kreisajā krastā, 500 m uz ZA no "Zaķiem".
 • Parastā liepa (Ata Ķēniņa liepa) - apkārtmērs 6,35 m, atrodas Grenčos.
 • Parastā priede - apkārtmērs 4,32 m, atrodas "Brīvkalnos", 700 m uz D no mājām.
 • Parastā priede - apkārtmērs 4,30 m, atrodas 550 m uz DR no "Ciematiem".
 • Parastā zirgkastaņa - apkārtmērs 3,88 m, atrodas Zemītē, 20 m uz DR no dzirnavu dambja tilta.
 • Melnalksnis - apkārtmērs 3,80 m, atrodas tīrumā, 500 m uz A no "Lejasrojas" mājām. Apsekots 1999.g.

Zantes pagastā:

 • Goba - apkārtmērs 5,9 m, atrodas Plāņu muižas parkā.
 • Osis- apkārtmērs 4,87 m, atrodas alejā pie Plāņu muižas, pie Dziru dzirnavām.
 • Liepa - apkārtmērs 4,68 m, atrodas pie "Pulku" mājām.
 • Ozols - apkārtmērs 5,40 m, atrodas pie "Pulku" mājām.
 • Vīksna - apkārtmēru nav iespējams nomērīt, atrodas 300 m no "Irbītēm".

Vānes pagastā:

 • Apse - apkārtmērs 4,75 m, atrodas Aizupes parkā pie vecā sporta laukuma.
 • Baltapse - apkārtmērs 5,08 m, atrodās Vānes pagastā netālu no mājām "Birzmaļi" ceļmalā.
 • Parastais osis - apkārtmērs 3,78 m, augstums 27 m, atrodas Vānes parkā, 50 m DA no pils, parka stūrī, Aizupes ceļmalā.
 • Parastais osis - apkārtmērs 3,9 m, augstums 30 m, atrodas Vānes parkā, 75 m uz DA no centrālās ēkas, parka D malā.
 • Parastais osis - apkārtmērs 4,52 m, atrodas Variebas skolas teritorijā, 14 m uz Z no saimniecības ēkas.
 • Parastais ozols -apkārtmērs 4,2 m, augstums 29 m, atrodas Vānes parkā, 100 m uz A no centrālās ēkas.
 • Parastais skābardis - apkārtmērs 3,35 m, atrodas Aizupes muižas (pils) A pusē.
 • Parastā egle - apkārtmērs 2,98 m, augstums 38 m, atrodas Vānes parkā, dīķmalā, 200 - 300 m uz A no aptiekas parka ZR malā.
 • Parastā kļava - apkārtmērs 3,5 m, augstums 29 m, atrodas Vānes parkā, 50 m uz D no centrālās ēkas R stūra.
 • Parastā liepa - apkārtmērs 4,3 m, atrodas Aizupes parkā, ZA stūrī.
 • Parastā liepa - apkārtmērs 4,2 m, atrodas parkā, 50 m uz DA no pils.
 • Parastā zirgkastaņa - apkārtmērs 3,35 m, atrodas parkā DA malā.
 • Melnalksnis - apkārtmērs 2,73 m, atrodas Variebas skolas teritorijā, 50 m uz Z no dzīvojamās mājas.
 • Parastais osis - apkārtmērs 3,18 m, atrodas Aizupes parka ZA stūrī.
 • Parastais osis - apkārtmērs 3,87 m, atrodas parkā, ~50 m no pils.
 • Parastais osis - apkārtmērs 3,5 m, atrodas "Variebā", skolas iebraucamās alejas kreisajā pusē.
 • Parastais osis - apkārtmērs 3,78 m, atrodas Variebas skolas teritorijā, pie dzīvojamās ēkas.
 • Parastais ozols - apkārtmērs 3,94 m, atrodas parkā, 1,55 km no krustojuma Vāne - Pūces.
 • Parastais ozols - apkārtmērs 4,08 m, atrodas parkā, 1,55 km Pils parka A malā.
 • Parastais ozols - apkārtmērs 4,32 m, atrodas Vānes mācītājmājas dārzā, 40 m uz DR no ēkas.
 • Parastais ozols - apkārtmērs 4,2 m, atrodas Vānes mācītājmājas teritorijā, 62 m uz DR no ēkas.
 • Parastais ozols - apkārtmērs 3,92 m, atrodas "Variebā", 15 m uz R no dzīvojamās ēkas (vecās skolas).
 • Parastais ozols - apkārtmērs 4,4 m, atrodas Variebas skolas teritorijā, 20 m uz ZR no dzīvojamās ēkas.
 • Parastais egle - apkārtmērs 2,92 m, atrodas 140 m uz ZA no estrādes (pie vecās aptiekas).
 • Parastais egle - apkārtmērs 2,78 m, atrodas 140 m uz ZA no estrādes (pie vecās aptiekas).
 • Parastā liepa - apkārtmērs 3,55 m, atrodas Pils parkā, 50 m uz D no pils.

Aizsargājamo koku (dižkoku) teritoriju izmantošanai jānotiek saskaņā ar Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumiem Nr 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

 • twitter
 • facebook
 • draugiem
<>
back to top