Pāriet uz lapas karti

Latvijas Republikas 103. gadadienā pasniegti apbalvojumi novadniekiem

dsc_0300.jpg18. novembra vakarā Kandavas kultūras namā izskanēja Valsts prezidenta dāvātais svētku koncerts Kurzemei, kurā piedalījās mūsu novadnieki Kārlis Lācis, Ilze Ķuzule-Skrastiņa un Kaspars Znotiņš.

Kā ierasts, Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienā norisinājās svinīgā apbalvošana, kurā apbalvojumus saņēma astoņi novada ļaudis, kas pašaizliedzīgi un ar atdevi strādājuši savā tiešajā darbā, uzņēmējdarbībā, iesaistījušies labdarības kustībā, izglītībā, sportā, kultūrā un citās sabiedriskās dzīves jomās.

Apbalvojums "Gada uzņēmējs"

Sergejs Ušakovs

Uzņēmums z/s “Basteji” attīstās gadu no gada un ir viens no zaļi domājošiem bijušajiem Kandavas novada uzņēmumiem, kas audzē stādus, ražo mulču un zālienu jau vairāk nekā 20 gadus. Daudz produkcijas tiek eksportēta uz ārvalstīm. 2019. gadā uzņēmums piedalījās konkursā: “Diženi Kandavas novadā”, kas liecina par sociāli aktīvu uzņēmumu. Sergejs Ušakovs atbalsta dažādas izglītības, kultūras un sporta aktivitātes. Ir sponsors LBL2 basketbola komandai “Kandava/Anzāģe”. Tāpat regulāri konsultē, sniedz padomus un ieteikumus, un atbalstu Kandavas pilsētas un pagastu labiekārtošanai, sakopšanai. Dāvina augstvērtīgus koku stādus pilsētas apzaļumošanai. Arī Latvijas mērogā iesaistās labdarības pasākumos, ir atbalstījis projektu “Ziedošais simtgades pavasaris” pie Brīvības pieminekļa.

Z/s “Basteji” direktors, uzņēmuma īpašnieks Sergejs Ušakovs saņēma balvu nominācijā “Gada uzņēmējs” par zaļās domāšanas un dzīvesveida popularizēšanu, un atbalstu labdarības un sporta pasākumos.

 

Apbalvojums "Tukuma novada domes Atzinības raksts" piešķirt: 

Līga Aukšmuksta

Līga Aukšmuksta ir Kandavas un Kandavas pagastu apvienības patriote, vides gide un aktīviste. Viņa lieliski fotografē un raksta brīnišķīgus tekstus par Kandavu un Kandavas apkaimi. Līga vada vides nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Viņa administrē Facebook lapu “Abava vienos”.  Līga iesaistās Pūzurgravas un citu Kandavas pilsētas un pagastu apvienības vides objektu aizsargāšanā, kopšanā, apzināšanā un saudzēšanā. Līga aktīvi darbojas Kandavas katoļu draudzē un izgrezno baznīcu svētku reizēs.

Līga veido pozitīvu Kandavas un Kurzemes tēlu un iedvesmo cilvēkus doties dabā un izzināt to. Līgas fotogrāfijas un teksti vilina cilvēkus iepazīt Kandavu, Kurzemi, Latviju. Viņa ir lieliska gide, laba stāstniece un dažādu pasākumu organizatore, kas iedziļinās visās niansēs un katru lietu dara rūpīgi, pārdomāti un ieliekot tajā savu sirdi.

Līga Aukšmuksta saņēma apbalvojumu “Tukuma novada domes Atzinības raksts” par pozitīvu Kandavas un Kurzemes tēla veidošanu un tūrisma popularizēšanu.


Dzintars Priede

Dzintars Priede ir Kandavas pilsētas parku un dārzu veidotājs. Īpašs ieguldījums ir Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma parka radīšanā, stadiona apkārtne, kā arī Kandavas Internātskolas zaļumvietu ierīkošana. Dzintars joprojām konsultē jebkuru, kas prasa pēc viņa padoma, kā labāk plānot dārzu, īpašumu, apstādījumus, jebkuru vietu. Pateicoties viņam, Kandava ir tik pārdomāti un skaisti veidota ar “zaļajiem pirkstiņiem” un mīlestību pret dabu.

Dzintars Priede saņēma apbalvojumu “Tukuma novada domes Atzinības raksts” par ieguldījumu Kandavas parku un dārzu veidošanā.

 

Dzidra Jansone

Jau 50 gadus Dzidra ir matkulniece. 1971. gadā viņa sāka strādāt kolhoza „1. Maijs” maizes ceptuvē. Pēc tam 15 gadus bija grāmatvede kolhozā „1. Maijs”. No 1987. gada Dzidra kā Matkules ciema Tautas deputāte padomes Izpildu komitejas sekretāre sāka rūpēties un gādāt par tagadējā Matkules pagasta ļaudīm. Un tā 34 gadus. Nomainījās tikai amata nosaukumi. Dzidra vairākas reizes ir bijusi Matkules ciema, vēlāk – 2 sasaukumos – Kandavas novada domes deputāte.

Atbildība, atsaucība, tolerance, pieklājība un labs humors ir Dzidras visizteiktākās īpašības. Viņa vienmēr ir apmeklējusi visus pagastā rīkotos pasākumus, nerēķinoties, ka dažreiz no tā cieta ģimene.

Dzidra ārpus sava tiešā darba pienākumiem nekad nevienam neatteica palīdzību sasāpējušos vai neskaidros personiskos jautājumos, kurus iedzīvotāji paši nespēja risināt. Viņa zvanīja, meklēja un skaidroja. Gandarījums – cilvēku pateiktais paldies.

Dzidra Jansone saņēma apbalvojumu “Tukuma novada domes Atzinības raksts” par mūža ieguldījumu Matkules pagasta attīstībā.

Jeļena Šnikvalde

Jeļena Šnikvalde vadījusi Kandavas novada izglītības pārvaldi četrus gadus, bet pirms tam ilggadēji strādājusi par metodiķi. Pēdējo divu gadu laikā lielu darbu ieguldījusi mācību procesa nodrošināšanā COVID -19 laikā. Gan attālinātā mācību procesa ieviešanā, gan pārtikas paku nodrošināšanā skolēniem, gan rūpēs par skolotājiem un iestāžu vadītājiem. Īpašs ieguldījums pēdējā gada laikā ir ārpus amata pienākumiem, pieaugušo izglītības attīstība, piedaloties un izstrādājot ERASMUS+ projektus, tā iegūstot papildus finansējumu, un radot iespēju daudziem interesentiem iegūt ārvalstīs nozīmīgu pieredzi dažādās pieaugušo izglītības jomās, gan teorijā, gan praktiski. Īpaši nozīmīgi tas ir šajā visiem tik saspringtajā laikā. Arī Latvijas mērogā, Jeļena Šnikvalde izstrādā projektus un nodrošina pedagogiem celt kvalifikāciju un mācās arī pati.

Jeļena Šnikvalde saņēma apbalvojumu “Tukuma novada domes Atzinības raksts” par ieguldījumu pieaugušo izglītības attīstībā un izglītošanās iespēju veicināšanu ārvalstīs. 


    Gita Zuze

Čaklā rokdarbniece kopš 2017.gada līdz pat šim brīdim, visiem Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem mazulīšiem dāvinājusi pašas uzadītas čībiņas. Apkopojot demogrāfijas datus, saskaitīts, ka šo piecu gadu laikā Gita ziedojusi 350 čībiņu pārus. Taču tie nav vienīgie Gitas labie darbi. Kā brīvprātīgā, jau vairākus gadus viņa darina un ziedo zeķītes priekšlaikus dzimušajiem mazuļiem visā Latvijā un savu laiku svētdienās velta, vadot nodarbības bērniem svētdienas skolā Kandavas Baptistu draudzē.

Mūsu novadnieces labie darbi ir pamanīti un novērtēti arī valsts mērogā, piešķirot Gitai nozīmi “Gada brīvprātīgais 2019”, kur no 162 brīvprātīgajiem tikai 6 pretendenti ieguva šo augsto novērtējumu.

Gita Zuze saņēma apbalvojumu “Tukuma novada domes Atzinības raksts” par nesavtīgām rūpēm jaundzimušo godināšanā, un atbalstu priekšlaicīgi dzimušajiem mazuļiem Latvijā.

 

Apbalvojums "Gada lepnums"

Ivars Marašinskis

SIA “Kandavas ceļi” ir viens no vecākajiem un lielākajiem Kandavas uzņēmumiem. Ir  lielākais nodokļu maksātājs Kandavas bijušajā novadā. Uzņēmums nodrošina darbu ap 60 darbiniekiem, kuri saņem vienu no vidēji lielākajām algām valstī, līdz ar to arī ir lielākais obligāto iemaksu veicējs valstī. Darbinieki vienmēr aktīvi iesaistās pilsētas un pagastu notikumos un aktivitātēs.

Vienmēr sponsorē izglītības, kultūras un sporta aktivitātes, komandas dažādos sporta veidos un atbalsta Kandavas pilsētas un pagastu labiekārtošanu un sakopšanu. Pilsētas viesus priecē uzņēmuma veidotās puķu dobes, ziedošās puķu kastes uz palodzēm, tīrība un kārtība. Bez atlīdzības atbalsta dažāda veida sakopšanas darbus, piedalās akcijās un piedalījās arī konkursā “Latvijas Arhitektūras gada balva”.

SIA “Kandavas ceļi” valdes priekšsēdētājs Ivars Marašinskis saņēma balvu nominācijā “Gada lepnums” kā sabiedriski aktīvu uzņēmumu un lielāko nodokļu maksātāju Kandavas un pagastu apvienības teritorijā.

Apbalvojums "Gada labdaris"

Anita Andreca

Anita Andreca ir Zemītes pagasta senioru aprūpētāja, kura dara vairāk, kā prasa formālie darba pienākumisākot ar senioru personīgās higiēnas nodrošināšanu līdz pat moža gara uzturēšanai. Pateicoties Anitas nesavtīgajam darbam un rūpēm, pagasta seniori jūtas aprūpēti un lutināti, viņas vērība ļauj tiem izvairīties no izgulējumiem, kas varētu sagādāt nepatikšanas un sāpes.

Anita daudz lasa specializēto literatūru par guļošo pacientu aprūpi, liek lietā savu pieredzi, kas iemantota, kopjot pagasta seniorus, tādejādi nodrošinot cieņpilnu dzīvi līdz pat viņu aiziešanai.

Savas praktiskās iemaņas Anita papildina, mācoties no fizioterapeita un ergoterapeita, izmantojot viņu sniegto pieredzi, Anita ar pacientiem strādā patstāvīgi katru dienu, kas dod lēnu, bet progresu.

Reizēm šķiet, ka Anita nolikusi savas vieglās dienas, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Anitas dzīvespriecīgais smaids un možā valoda palīdz senioriem un viņu tuviniekiem saglabāt ticību un cerību.

Anita Andreca saņēma balvu nominācijā “Gada labdaris” par nesavtīgu ieguldījumu Zemītes pagasta senioru aprūpē un dāvāto sirds siltumu.

  

 dsc_0130.jpg dsc_0543.jpg dsc_0547.jpg dzintars_priede.jpg dsc_0560.jpg dsc_0575.jpg dsc_0631.jpg dsc_0535.jpg dsc_0568.jpg dsc_0176.jpg dsc_0202.jpg dsc_0193.jpg dsc_0152.jpg dsc_0211.jpg dsc_0239.jpg dsc_0250.jpg dsc_0269.jpg dsc_0287.jpg dsc_0300.jpg dsc_0336.jpg dsc_0338.jpg dsc_0348.jpg dsc_0386.jpg dsc_0425.jpg dsc_0460.jpg dsc_0486.jpg

  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top