Pāriet uz lapas karti

Pasākumi

Tradicionālais makulatūras vākšanas konkurss paplašinās

20.09.2022 - 20.04.2023

piejuramakulaturakonk-2022web-01.jpgAtkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra” jau tradicionāli organizētais konkurss, kurš ik gadus apvieno  desmitiem izglītības iestāžu un simtiem bērnu, šajā mācību gadā  norisināsies no 20.septembra līdz 2023.gada 20.aprīlim un piedāvās dalībniekiem bez makulatūras vākt arī izlietotās baterijas. Konkurss turpmāk sauksies “Palīdzēsim dabai!”

“Šajā rudenī esam gandarīti par sadarbības uzsākšanu ar SIA “Zaļais Centrs”.  Esam vienojušies kopīgiem spēkiem  ierobežot vides piesārņošanu un veicināt atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu un atkārtotu izmantošanu, lai mazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu  CSA poligonā “Janvāri”. Šī  sadarbība sāksies ar “Zaļā Centra” iesaisti mūsu tradicionālajā skolu konkursā, kur šajā mācību gadā, paralēli makulatūras vākšanai, aicināsim dalībniekus nodot arī izlietotās baterijas. Vēlamies, lai mūsu sadarbība būtu regulāra ar mērķi veidot ilgtspējīgu vidi un novērst dažādu bīstamo atkritumu nonākšanu dabā,” stāsta atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra” vadītājs Ēriks Zaporožecs.

Par nepieciešamību savākt izlietotās baterijas SIA Zaļais Centrs projektu vadītāja Žanna Lampicka saka : “Ar baterijām mēs sastopamies ikdienas dzīvē savā mājoklī. Lai baterija no dzīvības devējas kādai ierīcei nepārvērstos par paša cilvēka veselības iznīcinātāju, pēc to izlietošanas svarīgi baterijas nodot tur, kur tās turpina ceļu uz otrreizēju pārstrādi vai pienācīgu utilizēšanu. Tas ļauj ne vien saudzēt vidi, bet arī atgūt vērtīgus metālus atkārtotai izmantošanai, pagarinot izsīkstošo dabas resursu dzīves ciklu. Mēs ļoti ceram, ka bateriju savākšanas kampaņa nepārprotami veicinās bateriju savākšanu, novēršot to nokļūšanu vidē. Līdz ar pieaugošo izpratni un atbildību par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi, pieaugs pieprasījums pēc atkritumu šķirošanas iespējām.”

Konkursa norises laikā dalībnieki tiek aicināti vākt izlietoto vai nevajadzīgo biroja papīru, kartonu, grāmatas, žurnālus, bukletus un citus papīra un kartona izstrādājumus, kā arī izlietotās baterijas. Makulatūrai  ir jābūt sasietai pakās un saliktai kartona kastēs vai maisos. Baterijas ir parocīgi vākt izlietotās plastmasas ūdens pudelēs, jo tās var pēc tam aizskrūvēt un nodot kopā ar makulatūru, piesakot  bezmaksas izvešanu.

Makulatūru uz pārkraušanas-šķirošanas staciju (Tukumā, Kandavā, Rojā) vai poligonu “Janvāri” var nogādāt arī pašu spēkiem, informējot stacijas/poligona operatoru, lai ievestais apjoms tiek reģistrēts uz konkrēto izglītības iestādi. Konkursa norises laikā makulatūras izvešanu var pieteikt neierobežotu reižu skaitu.

“Mēs esam ļoti priecīgi, ka saglabājas skolēnu un bērnudārza audzēkņu un viņu ģimeņu vēlme katru  gadu  no jauna turpināt makulatūras vākšanu, jo tā arī visa sabiedrība tiek izglītota un iesaistīta atkritumu šķirošanā”, turpina Ēriks Zaporožecs, “ja izlasītie laikraksti un žurnāli, nevajadzīgie dokumenti, savu laiku nokalpojušās grāmatas netiks izmesti  kopā ar citiem atkritumiem, bet nodoti otrreizējai pārstrādei, tie piedzīvos otru dzīvi -  tiks saražoti jauni papīra izstrādājumi un taupīti gan enerģijas,  gan mežu resursi. Ja izlietotās baterijas, kas ir bīstamie atkritumi, nenonāks dabā – ieguvēji būsim mēs visi. ”

Arī  šogad  katra savāktā makulatūras tonna atgriezīsies pie dalībniekiem kā  viena paka biroja papīra, bet pašiem čaklākajiem dalībniekiem balvā tiks apmaksāti transporta izdevumi izglītojošai ekskursijai. Savukārt, SIA ” Zaļais centrs” parūpēsies par balvu fondu bateriju vākšanas uzvarētājiem.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā:  www.piejuraatkritumi.lv

Lasīt visu ziņu

Mākslinieces Indras Rūpnieces darbu izsrāde. Gleznas un portreti.

09.01.2023 10:00 - 02.02.2023 - 16:00 kur : Vējspārns, galerija, Kandavas kultūras nams

rupniece.jpgEsmu dzimusi 1952.gadā Zemītes ciemā. Mācījos Liepājas lietišķās mākslas vidusskolā, pēc tam Mākslas akadēmijā grafikas nodaļā.

                   Paredzu, ka manus darbus nesapratīs. Sākumā es pati ne visai apzinājos kāpēc man gribas uzkrāsot to vai citu gleznu. Tagad zinu, ka tās ir manas emocijas ko esmu ielikusi, domājot par to, kas notiek pasaulē.

                   Ārsts P.Kļaviņš ir teicis, ka mūsu civilizācija ir nulles civilizācija. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs karojam. Ir tādi ieroči ar ko var iznīcināt visu cilvēci. Par to rakstīja Z.Mauriņa savā grāmatā Par pasaules vienotību.

                   Citēju: „Kopš totāla iznīcība apdraud arī lielās tautas, ir skaidrs, ka patiesu mieru, t.i., cilvēka cienīgu dzīvi var dot tikai visu rasu un tautu, tik labi lielo, kā arī mazo, brīva politiska, saimnieciska un kultūras sadarbība. Ka imperiālisms ir lielisks, tam var ticēt tikai debīlie un garā vājie.”

                   Jāsaprot: „Vai nu mēs izglābsimies visi, vai arī visi kopā aiziesim bojā. Pasaules vēsture laiku pa laikam jāraksta no jauna; šodien akcents no slepkavniecisku darbu slavināšanas jāpārnes uz garīgās dzīves plauksmi.”

„Atziņas spēku var salīdzināt ar sauli, kas apgaismo pasauli, zemi un citas planētas.”

„Var labi zināt daudzas valodas, taču radošam darbam tikai tad būs rezultāti, ja tas dzimst valodā, kura apgūta kopš bērna kājas. No seniem laikiem iekarotāji likuši šķēršļus brīvai pakļaujamās tautas valodai, saprazdami, ka mātes valodas iznīcināšana nozīmē patstāvīgā indivīda uzveikšanu. Savu apvārsni mēs paplašinām, citos ieklausīdamies, nevis tos pakļaudami.”

                   „Tuvoties pasaules vienotībai palīdz katrs, ja viņš īsteno trīs lietas: dara garīgu sava paša dzīvi; cenšas iepazīt un uzklausīt citus; atrod sevī spēku atzīt arī svešādo.”

                   Tā rakstīja Z.Mauriņa 1963.gadā. Vai tā ir utopija? Bet kas notiek tagad? Nākotne ir miglā tīta.

Lasīt visu ziņu

Mazo vokālistu konkursa "Cāļa dziesmas Kandavā" NOLIKUMS

23.01.2023 - 15.03.2023 kur : Kandavas kultūras nams

istockphoto-1289723937-170667a.jpgMazo vokālistu konkursa „Cāļu dziesmas Kandavā 2023” NOLIKUMS

Organizators: Kandavas kultūras nams.
Mērķis:
1. Atklāt jaunus un talantīgus pirmsskolas un sākumskolas vecuma dziedātājus Tukuma novadā.
2. Sekmēt un pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru.
3. Veicināt bērnu vokālo spēju attīstību un radošo pašizpausmi.
Konkursa norise:
1. Konkurss notiks 2023.gada 26.martā plkst.13.00 Kandavas kultūras namā.
2. Konkursa dienā līdz pl.12:30 pavadošai personai dalībnieks ir jāreģistrē.
3. Konkursa programma (norise) 20.martā tiks paziņota e-pastā.
4. Konkursu kuplinās viesmākslinieki un noslēgumā būs īsta bērnu ballīte.
Dalībnieki un pieteikšanās kārtība:
1. Konkursā var piedalīties Tukuma novada pirmsskolas vecuma bērni un sākumskolas vecuma bērni no
1.-3. klasei.
2. Dalībnieki tiek dalīti 3 vecuma grupās:

 pirmsskolas dziedātāji no 2 līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot);
 pirmsskolas dziedātāji no 5 līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot).
 sākumskolas dziedātāji no 7 līdz 9 gadu vecumam (ieskaitot).

3. No katras vecuma grupas viens dalībnieks tiks izvirzīts Latvijas jauno vokālistu konkursam
“KANDAVA UZDOD TONI”, kas notiks 2023.gada 3.jūnijā Kandavā.
4. Elektroniskā pieteikšanās anketa jāaizpilda līdz 2023. gada 15.martam (ieskaitot).
Elektroniskās pieteikšanās anketas links: https://ej.uz/CaluDziesmasKand...
Repertuārs un uzdevumi:
1. Dalībniekam pēc brīvas izvēles jāsagatavo DIVAS dziesmas. Viena tautasdziesma, bet otra- brīvas
izvēles dziesma. Repertuāram jāatbilst konkrētā solista vecumam un vokālajām spējām.
2. Visi vokālisti dzied pie mikrofona.
3. Dziesmas var izpildīt a cappella, klavieru, ģitāras,vai fonogrammas pavadījumā. Pavadījuma veids
jānorāda elektroniskajā pieteikuma anketā.
4. Fonogrammas elektroniskā veidā MP3 formātā jānosūta līdz 2023.gada 17.martam (ieskaitot) uz
Kandavas kultūras nama e-pastu kandavaskulturasnams@tukums.lv .
Vērtēšana un apbalvošana:
1. Konkursa dalībniekus vērtēs Kandavas kultūras nama izveidota žūrija 3 personu sastāvā.
2. Vērtēšanas galvenie kritēriji: vokālās prasmes, skatuviskais sniegums, repertuāra atbilstība
vecumam un spējām.
3. Visi konkursa dalībnieki tiks nominēti, saņems piemiņas balvas, bet uzvarētājs saņems LIELO CĀLI.
Dalības maksa- 15.00 EUR. Saņemot pieteikuma anketu uz norādīto e-pasta adresi līdz 17.martam (ieskaitot)
tiks nosūtīs elektroniski sagatavots rēķins, kurš jāsamaksā līdz 24.martam (ieskaitot). Dalībniekam, dziedātāja
vienam pavadonim un pedagogam ieeja bez maksas, bet visiem pārējiem atbalstītājiem jāpērk biļetes.
Ieejas maksa 3 eur.

Uzmanību! Konkursa laikā iespējama dalībnieku fotografēšana un filmēšana, kā arī iegūtā materiāla
un informācijas par mazajiem vokālistiem publicēšana Tukuma novada pašvaldības informatīvajos
kanālos un izdevumos, Kandavas kultūras nama un Kandavas un pagastu apvienības mājas lapā
informācijas atklātības un sabiedrības informēšanas mērķa nodrošināšanai.
Organizatori konkursa dalībniekiem nodrošina ģērbtuves, iedziedāšanās telpas un profesionālu apskaņošanu.
Paredzēts vienas dziesmas mēģinājums pie mikrofona. Papildus informācija pa tel.: 28642222, 26467736.

Lasīt visu ziņu

Ramirent Nacionālās basketbola līgas spēle: Kandava/Anzāģe - Spars/Ventspils Augstskola

03.02.2023 19:30 kur : Kandavas sporta halle

kandava-ventspils.jpg3. februārī plkst. 19:30 Kandavas sporta hallē Ramirent Nacionālās basketbola līgas spēle: Kandava/Anzāģe - Spars/Ventspils Augstskola.

Lasīt visu ziņu

Izrāde bērniem "Trušu kāposti, jeb kā kļūt par varoni"

17.02.2023 10:00 kur : Kandavas kultūras nams

a4afisatrusu-kapostikandava17-feb2023.jpgRadošā apvienība TEĀTRIS UN ES aicina uz jautru izrādi bērniem un vecākiem

TRUŠU KĀPOSTI JEB KĀ KĻŪT PAR VARONI?

 Trusis  Pepe ir nolēmis apceļot pasauli kopā ar saviem labākajiem draugiem – trusi Riko un trusi Oto. Visi trīs ir nolēmuši vispirms doties uz Ameriku, kur dzīvo kovboji un indiāņi, tad uz Āfriku, kur apkārt skraida žirafes un zebras. Pēc tam viņi dosies tālāk uz Sniega zemi, kur aukstumā drebinās roņi un jūras lauvas. Tad mazliet paviesosies Āzijā, kur visi ēd ar irbulīšiem, BET… visus šos plānus izjauc Oto negaidīti dīvainā pazušana. Draugi ir nesaprašanā! Kas varēja notikt ar viņu labāko draugu? Un tad vēl, viņu mežā ir parādījušās tādas jocīgas skaņas!? Šoreiz trušiem ir jāsakopo visi savi spēki un drosme, lai pēc iespējas ātrāk atrastu pazudušo draugu. Pievienojieties arī tu Oto meklēšanā! Dziedi un smejieties kopā ar izrādes varoņiem un kas zina, varbūt kļūsi par Supervaroni!

 Režisors:

„…Sirsnīga izrāde, dažāda vecuma bērniem, kā arī pieaugušajiem. Smieklīgs, piedzīvojumiem bagāts, humoristisks un aizkustinošs stāsts par diviem bailīgiem trušiem, kuriem ir ne tikai ass prāts, bet īpaši cēla un labestīga sirds. Tāpat kā daudzās tautas pasakās, tā arī šajā stāstā varoņi dosies pasaulē meklēt laimi, pārvarēs visus šķēršļus, uzvarēs savas bailes un uzzinās visu par apkārtējo pasauli, kurā iegūs sev jaunus draugus.”

 Autors un režisors: Armands Ekštets / TV seriāla “Sirdsmīļā Monika” režisors

Žanrs: jautra izrāde bērniem un vecākiem

Izrādes ilgums: 45 min

Mērķu auditorija: bērni pirmskolas un sākumskolas vecumā

Valoda: latviešu

Lasīt visu ziņu

Humora raidījums ANEKDOŠU ŠOVS ielūdz uz HUMORA VAKARU LABĀKĀS ANEKDOTES 2023

17.02.2023 19:00


ANEKDOŠU ŠOVS ielūdz uz HUMORA VAKARU LABĀKĀS ANEKDOTES 2023

Smiekli vienmēr uzmundrina, priecē un dod spēku aizmirst dažādas nebūšanas. Lai nepieļautu mūsu sugas izzušanu, mums ir jāsmejas. Kur jūs esat reāli dzīvē redzējuši ņirdzam suni vai smieklu krampjos raustāmies kaķi? Viņi ir mīlīgi bet, ļoti nopietni uztver šo dzīvi.

Negribiet smieties? Labi – smaidiet!  Jau vienkāršs  smaids palīdz pozitīvāk uztvert dzīvi. Esmu pārliecinās, ka smaids dod mums iespēju izskatīties labāk un arī ļauj justies labāk! Jā, tā ir taisnība, ka nav neviena pētījuma, kas pierādītu šo atziņu, taču ir arī taisnība, ka nav neviena pētījuma, kas apgalvotu pretējo.

 Jūs jautāsiet, kas tad notiks šajā pasākumā?

Šis būs brīvi plūstošs ceļojums cauri anekdošu pasaulei. Anekdotes ir tikpat vecas kā pati valoda, jo jebkurā valstī un jebkurā laikmetā cilvēki ir stāstījuši interesantus atgadījumus, lai sasmīdinātu apkārtējos. Šie īsie stāsti nāk no mūsu dzīves un ir piesātināti ar smieklīgām situācijām. Anekdotei ir raksturīga pilnīga bezbailība. Šādiem stāstiem nav nekādu recepšu vai noteikumu. Visi personāži šajos smieklīgajos stāstos ir vienādi. Mēs varam teikt, ka anekdote novērš neredzamus šķēršļus starp cilvēkiem un tuvina viņus, smejoties.

 Jūs jautāsiet, kā lai mēs zinām, vai tās būs labas un smieklīgas anekdotes?

Mans mērķis ir izklaidēt jūs – dārgo skatītāj! Sadarboties ar jums un padarīt  JŪS par absolūtiem šī pasākuma varoņiem. Runājot par anekdotēm, tad tās lielākoties ir atlasījuši paši lasītāji, kuri nenogurstoši seko līdzi anekdošu publikācijām sociālajos tīklos. Lielāko skatījumu un komentāru anekdošu līderi, noteikti piedalīsies šajā pasākumā. Protams, daļēji, kā redaktors arī es būšu pielicis savu roku. Šo pasākumu es veidoju tikai tāpēc, ka esmu savā dzīvē pārliecinājies, ka anekdote ir viena no nedaudzamajām mutvārdu daiļrades formām, kura Latvijā vēl ir pietiekoši dzīva un tiek plaši praktizēta. Tāpēc, tiekamies pasākumā un uz drīzu redzēšanos klātienē.

 Režisors: Armands Ekštets / TV seriāla “Sirdsmīļā Monika” režisors

Žanrs: humora vakars

Izrādes ilgums: 1 h 30 min.

Lomās: humora raidījuma ANEKDOŠU ŠOVS aktieri

labakas-anekdotes-2023afisa.jpg

Lasīt visu ziņu

Romantisks mūzikas vakars ar Laimi Rācenāju un Vjačeslavu Mitrohinu

24.02.2023 19:00 kur : Kandavas kultūras nams

32076489054491023251937343289060014360008356n.jpg24. februārī plkst. 19.00 Kandavas kultūras namā romantisks mūzikas vakars sveču gaismā pie galdiņiem ar Laimi Rācenāju un Vjačeslavu Mitrohinu mīlas dziesmu programmā "All you need is love" jeb, viss, kas Tev vajadzīgs, ir mīlestība.

Ieeja: 10 EUR. Vietu skaits ierobežots!

Lasīt visu ziņu
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top