Pāriet uz lapas karti

Vānes un Zemītes pagastos diskutē par skolu nākotni

31.01.2023 - 01.02.2023

dsc0090.jpg31. janvārī un 1. februārī Tukuma novada pašvaldības vadība, Domes deputāti un Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa devās tikties ar Vānes un Zemītes pagastu iedzīvotājiem, lai diskutētu par Vānes sākumskolas un Zemītes sākumskolas nākotnes redzējumu.

Statistikas dati liecina, ka Latvijā un arī Tukuma novadā skolēnu skaits ar katru gadu samazinās. Mazā skolēnu skaita dēļ, dažās izglītības iestādēs nākas apvienot klases vai īstenot apvienotās mācību stundas, kas var ietekmēt izglītības kvalitāti. Skolēnu skaits konstanti ik gadu samazinās arī Vānes un Zemītes sākumskolās, kas pašvaldībā aktualizējis jautājumu par skolu tīkla sakārtošanu.

To, ka situācija izglītības jomā skolēnu vecākus interesē, apliecināja Vānes un Zemītes pagastos notikusī iedzīvotāju un Tukuma novada pašvaldības pārstāvju tikšanās. Uz tikšanos kuplā skaitā ieradās skolas audzēkņu vecāki, darbinieki, absolventi, pagasta konsultatīvās padomes pārstāvji, pagasta iedzīvotāji un citi interesenti, lai diskusiju ceļā rastu iespējamos risinājumus abu skolu turpmākai darbībai.

Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa klātesošos iepazīstināja ar statistikas datiem Vānes un Zemītes sākumskolās, savukārt Vānes sākumskolas direktore Baiba Asmiņa un Zemītes sākumskolas direktore Ramona Liepiņa-Krauja pastāstīja par skolās ieviestajām tradīcijām, īstenotajiem projektiem un skolēnu sasniegumiem.

Zemītes sākumskolā šobrīd izglītību iegūst 24 izglītojamie, strādā 10 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki, savukārt Vānes sākumskolā attiecīgi -19 izglītojamie,15 pedagogi un 12 tehniskie darbinieki. Vairāku gadu garumā skolēnu skaits samazinās, tā, piemēram, pagājušajā mācību gadā Zemītes pagastā pirmsskolas izglītības grupu beidza astoņi bērni, bet tikai divi no tiem mācības turpināja vietējā skolā. Daļa bērnu mēro ceļu uz citām izglītības iestādēm mūsu novadā- Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolu, Kandavas Reģionālo pamatskolu, Tumes pamatskolu un Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolu. Vānes pagasta bērni izvēlas arī citu novadu skolas- Kuldīgas novadā izglītojas deviņi bērni, trīs skolēni dodas uz Bauskas novadu, divi uz Talsu novadu un viens mācās Ventspilī. Nepietiekama izglītojamo skaita dēļ un taupot finanšu līdzekļus, mācību procesu nākas nodrošināt apvienotajās klasēs, kas ilgstošā laika periodā var ietekmēt izglītības kvalitāti.

D.Strazdiņa uzslavēja Zemītes sākumskolas direktori par līdz šim ieguldīto darbu audzēkņu piesaistīšanā, skolai īstenojot sešas dažādas izglītības programmas, starp kurām ir licencētas arī speciālās izglītības programmas. Audžu ģimeņu vecāki atzinīgi novērtēja Zemītes sākumskolas pedagogu darbu ar speciālās izglītības programmu audzēkņiem, norādot, ka šajā skolā bērni ar mācīšanās traucējumiem, garīgās veselības vai garīgās attīstības traucējumiem beidzot jūtas gaidīti, saprasti un pieņemti.

Vānes sākumskolas direktore Baiba Asmiņa, kura amatā ir tikai no šī mācību gada sākuma, norādīja, ka Vānes skola pavisam nesen jau piedzīvojusi reorganizāciju, kad no 2022. gada 1.septembra tā reorganizēta no pamatskolas uz sākumskolu. Vānes pagasta pārvaldes vadītāja Signija Tauriņa-Alksne atzinīgi novērtēja jaunās direktores līdz šim paveikto, par jūtamām pozitīvām pārmaiņām un labo sadarbību starp skolu, vecākiem un pagastu pārvaldi.

Diskusiju laikā izskanēja vairāki iespējamie risinājumi abu skolu turpmākai darbībai. Kā viens no optimizācijas risinājumiem tika piedāvāts- reorganizēt skolu par kādas citas mācību iestādes, piemēram, Kandavas Reģionālās pamatskolas filiāli. Izskanēja arī viedoklis par izglītības pakāpes samazināšanu, piemēram, atstājot pagastu skolās 1.-3. klases vai saglabājot tikai pirmsskolu. Protams, liela daļa klātesošo pauda pārliecību par sākumskolas statusa saglabāšanu abām pagastu skolām.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa uzsvēra, ka, lai arī kāds būs deputātu gala lēmums par Vānes un Zemītes sākumskolu turpmāko likteni, pirmsskolas izglītības iestādes abos pagastos tiks saglabātas.

Tukuma novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas kopumā ir 45 izglītības iestādes – vidusskolas, pamatskolas, sākumskolas, profesionālās ievirzes skolas, pirmsskolas, kā arī viena internātpamatskola un četras privātās izglītības iestādes. No pašvaldības 2023. gada budžeta kopumā skolām atvēlēti 40 125 966 eiro, kas veido ap 46 procentiem no visa pašvaldības budžeta.

printēt
dsc0003.jpg dsc0020.jpg dsc0023.jpg dsc0021.jpg dsc0007.jpg dsc0005.jpg dsc0025.jpg dsc0026.jpg dsc0027.jpg dsc0028.jpg dsc0031.jpg dsc0033.jpg dsc0090.jpg dsc0025_0.jpg dsc0067.jpg dsc0029.jpg dsc0033_0.jpg dsc0045.jpg dsc0005_0.jpg dsc0082.jpg dsc0088.jpg dsc0091.jpg dsc0094.jpg
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top