Pāriet uz lapas karti

Pasākumi

Tradicionālais makulatūras vākšanas konkurss paplašinās

20.09.2022 - 20.04.2023

piejuramakulaturakonk-2022web-01.jpgAtkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra” jau tradicionāli organizētais konkurss, kurš ik gadus apvieno  desmitiem izglītības iestāžu un simtiem bērnu, šajā mācību gadā  norisināsies no 20.septembra līdz 2023.gada 20.aprīlim un piedāvās dalībniekiem bez makulatūras vākt arī izlietotās baterijas. Konkurss turpmāk sauksies “Palīdzēsim dabai!”

“Šajā rudenī esam gandarīti par sadarbības uzsākšanu ar SIA “Zaļais Centrs”.  Esam vienojušies kopīgiem spēkiem  ierobežot vides piesārņošanu un veicināt atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu un atkārtotu izmantošanu, lai mazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu  CSA poligonā “Janvāri”. Šī  sadarbība sāksies ar “Zaļā Centra” iesaisti mūsu tradicionālajā skolu konkursā, kur šajā mācību gadā, paralēli makulatūras vākšanai, aicināsim dalībniekus nodot arī izlietotās baterijas. Vēlamies, lai mūsu sadarbība būtu regulāra ar mērķi veidot ilgtspējīgu vidi un novērst dažādu bīstamo atkritumu nonākšanu dabā,” stāsta atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra” vadītājs Ēriks Zaporožecs.

Par nepieciešamību savākt izlietotās baterijas SIA Zaļais Centrs projektu vadītāja Žanna Lampicka saka : “Ar baterijām mēs sastopamies ikdienas dzīvē savā mājoklī. Lai baterija no dzīvības devējas kādai ierīcei nepārvērstos par paša cilvēka veselības iznīcinātāju, pēc to izlietošanas svarīgi baterijas nodot tur, kur tās turpina ceļu uz otrreizēju pārstrādi vai pienācīgu utilizēšanu. Tas ļauj ne vien saudzēt vidi, bet arī atgūt vērtīgus metālus atkārtotai izmantošanai, pagarinot izsīkstošo dabas resursu dzīves ciklu. Mēs ļoti ceram, ka bateriju savākšanas kampaņa nepārprotami veicinās bateriju savākšanu, novēršot to nokļūšanu vidē. Līdz ar pieaugošo izpratni un atbildību par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi, pieaugs pieprasījums pēc atkritumu šķirošanas iespējām.”

Konkursa norises laikā dalībnieki tiek aicināti vākt izlietoto vai nevajadzīgo biroja papīru, kartonu, grāmatas, žurnālus, bukletus un citus papīra un kartona izstrādājumus, kā arī izlietotās baterijas. Makulatūrai  ir jābūt sasietai pakās un saliktai kartona kastēs vai maisos. Baterijas ir parocīgi vākt izlietotās plastmasas ūdens pudelēs, jo tās var pēc tam aizskrūvēt un nodot kopā ar makulatūru, piesakot  bezmaksas izvešanu.

Makulatūru uz pārkraušanas-šķirošanas staciju (Tukumā, Kandavā, Rojā) vai poligonu “Janvāri” var nogādāt arī pašu spēkiem, informējot stacijas/poligona operatoru, lai ievestais apjoms tiek reģistrēts uz konkrēto izglītības iestādi. Konkursa norises laikā makulatūras izvešanu var pieteikt neierobežotu reižu skaitu.

“Mēs esam ļoti priecīgi, ka saglabājas skolēnu un bērnudārza audzēkņu un viņu ģimeņu vēlme katru  gadu  no jauna turpināt makulatūras vākšanu, jo tā arī visa sabiedrība tiek izglītota un iesaistīta atkritumu šķirošanā”, turpina Ēriks Zaporožecs, “ja izlasītie laikraksti un žurnāli, nevajadzīgie dokumenti, savu laiku nokalpojušās grāmatas netiks izmesti  kopā ar citiem atkritumiem, bet nodoti otrreizējai pārstrādei, tie piedzīvos otru dzīvi -  tiks saražoti jauni papīra izstrādājumi un taupīti gan enerģijas,  gan mežu resursi. Ja izlietotās baterijas, kas ir bīstamie atkritumi, nenonāks dabā – ieguvēji būsim mēs visi. ”

Arī  šogad  katra savāktā makulatūras tonna atgriezīsies pie dalībniekiem kā  viena paka biroja papīra, bet pašiem čaklākajiem dalībniekiem balvā tiks apmaksāti transporta izdevumi izglītojošai ekskursijai. Savukārt, SIA ” Zaļais centrs” parūpēsies par balvu fondu bateriju vākšanas uzvarētājiem.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā:  www.piejuraatkritumi.lv

Lasīt visu ziņu

Mākslinieces Indras Rūpnieces darbu izsrāde. Gleznas un portreti.

09.01.2023 10:00 - 02.02.2023 - 16:00 kur : Vējspārns, galerija, Kandavas kultūras nams

rupniece.jpgEsmu dzimusi 1952.gadā Zemītes ciemā. Mācījos Liepājas lietišķās mākslas vidusskolā, pēc tam Mākslas akadēmijā grafikas nodaļā.

                   Paredzu, ka manus darbus nesapratīs. Sākumā es pati ne visai apzinājos kāpēc man gribas uzkrāsot to vai citu gleznu. Tagad zinu, ka tās ir manas emocijas ko esmu ielikusi, domājot par to, kas notiek pasaulē.

                   Ārsts P.Kļaviņš ir teicis, ka mūsu civilizācija ir nulles civilizācija. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs karojam. Ir tādi ieroči ar ko var iznīcināt visu cilvēci. Par to rakstīja Z.Mauriņa savā grāmatā Par pasaules vienotību.

                   Citēju: „Kopš totāla iznīcība apdraud arī lielās tautas, ir skaidrs, ka patiesu mieru, t.i., cilvēka cienīgu dzīvi var dot tikai visu rasu un tautu, tik labi lielo, kā arī mazo, brīva politiska, saimnieciska un kultūras sadarbība. Ka imperiālisms ir lielisks, tam var ticēt tikai debīlie un garā vājie.”

                   Jāsaprot: „Vai nu mēs izglābsimies visi, vai arī visi kopā aiziesim bojā. Pasaules vēsture laiku pa laikam jāraksta no jauna; šodien akcents no slepkavniecisku darbu slavināšanas jāpārnes uz garīgās dzīves plauksmi.”

„Atziņas spēku var salīdzināt ar sauli, kas apgaismo pasauli, zemi un citas planētas.”

„Var labi zināt daudzas valodas, taču radošam darbam tikai tad būs rezultāti, ja tas dzimst valodā, kura apgūta kopš bērna kājas. No seniem laikiem iekarotāji likuši šķēršļus brīvai pakļaujamās tautas valodai, saprazdami, ka mātes valodas iznīcināšana nozīmē patstāvīgā indivīda uzveikšanu. Savu apvārsni mēs paplašinām, citos ieklausīdamies, nevis tos pakļaudami.”

                   „Tuvoties pasaules vienotībai palīdz katrs, ja viņš īsteno trīs lietas: dara garīgu sava paša dzīvi; cenšas iepazīt un uzklausīt citus; atrod sevī spēku atzīt arī svešādo.”

                   Tā rakstīja Z.Mauriņa 1963.gadā. Vai tā ir utopija? Bet kas notiek tagad? Nākotne ir miglā tīta.

Lasīt visu ziņu

Ierakumu sveču nodarbība

20.01.2023 - 10.02.2023 kur : Zemītes sākumskola

whatsapp-image-2023-01-20-at-14-59-54.jpgSkolotāja Aija Lagzdiņa, kopā ar sestās klases audzēkņiem, šodien izmēģināja izgatavot ierakumu sveces. Iepazīstinot ar savu veikumu darba grupiņa saka: "Šodien tapa mūsu pirmā blindāžas svece, kuru pievienosim sūtījumam uz Ukrainu".

Turpinājām tīt sveces arī februārī...

Foto: Aija Lagzdiņa

Lasīt visu ziņu galerija (12)

Vānes un Zemītes pagastos diskutē par skolu nākotni

31.01.2023 - 01.02.2023

dsc0090.jpg31. janvārī un 1. februārī Tukuma novada pašvaldības vadība, Domes deputāti un Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa devās tikties ar Vānes un Zemītes pagastu iedzīvotājiem, lai diskutētu par Vānes sākumskolas un Zemītes sākumskolas nākotnes redzējumu.

Statistikas dati liecina, ka Latvijā un arī Tukuma novadā skolēnu skaits ar katru gadu samazinās. Mazā skolēnu skaita dēļ, dažās izglītības iestādēs nākas apvienot klases vai īstenot apvienotās mācību stundas, kas var ietekmēt izglītības kvalitāti. Skolēnu skaits konstanti ik gadu samazinās arī Vānes un Zemītes sākumskolās, kas pašvaldībā aktualizējis jautājumu par skolu tīkla sakārtošanu.

To, ka situācija izglītības jomā skolēnu vecākus interesē, apliecināja Vānes un Zemītes pagastos notikusī iedzīvotāju un Tukuma novada pašvaldības pārstāvju tikšanās. Uz tikšanos kuplā skaitā ieradās skolas audzēkņu vecāki, darbinieki, absolventi, pagasta konsultatīvās padomes pārstāvji, pagasta iedzīvotāji un citi interesenti, lai diskusiju ceļā rastu iespējamos risinājumus abu skolu turpmākai darbībai.

Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa klātesošos iepazīstināja ar statistikas datiem Vānes un Zemītes sākumskolās, savukārt Vānes sākumskolas direktore Baiba Asmiņa un Zemītes sākumskolas direktore Ramona Liepiņa-Krauja pastāstīja par skolās ieviestajām tradīcijām, īstenotajiem projektiem un skolēnu sasniegumiem.

Zemītes sākumskolā šobrīd izglītību iegūst 24 izglītojamie, strādā 10 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki, savukārt Vānes sākumskolā attiecīgi -19 izglītojamie,15 pedagogi un 12 tehniskie darbinieki. Vairāku gadu garumā skolēnu skaits samazinās, tā, piemēram, pagājušajā mācību gadā Zemītes pagastā pirmsskolas izglītības grupu beidza astoņi bērni, bet tikai divi no tiem mācības turpināja vietējā skolā. Daļa bērnu mēro ceļu uz citām izglītības iestādēm mūsu novadā- Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolu, Kandavas Reģionālo pamatskolu, Tumes pamatskolu un Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolu. Vānes pagasta bērni izvēlas arī citu novadu skolas- Kuldīgas novadā izglītojas deviņi bērni, trīs skolēni dodas uz Bauskas novadu, divi uz Talsu novadu un viens mācās Ventspilī. Nepietiekama izglītojamo skaita dēļ un taupot finanšu līdzekļus, mācību procesu nākas nodrošināt apvienotajās klasēs, kas ilgstošā laika periodā var ietekmēt izglītības kvalitāti.

D.Strazdiņa uzslavēja Zemītes sākumskolas direktori par līdz šim ieguldīto darbu audzēkņu piesaistīšanā, skolai īstenojot sešas dažādas izglītības programmas, starp kurām ir licencētas arī speciālās izglītības programmas. Audžu ģimeņu vecāki atzinīgi novērtēja Zemītes sākumskolas pedagogu darbu ar speciālās izglītības programmu audzēkņiem, norādot, ka šajā skolā bērni ar mācīšanās traucējumiem, garīgās veselības vai garīgās attīstības traucējumiem beidzot jūtas gaidīti, saprasti un pieņemti.

Vānes sākumskolas direktore Baiba Asmiņa, kura amatā ir tikai no šī mācību gada sākuma, norādīja, ka Vānes skola pavisam nesen jau piedzīvojusi reorganizāciju, kad no 2022. gada 1.septembra tā reorganizēta no pamatskolas uz sākumskolu. Vānes pagasta pārvaldes vadītāja Signija Tauriņa-Alksne atzinīgi novērtēja jaunās direktores līdz šim paveikto, par jūtamām pozitīvām pārmaiņām un labo sadarbību starp skolu, vecākiem un pagastu pārvaldi.

Diskusiju laikā izskanēja vairāki iespējamie risinājumi abu skolu turpmākai darbībai. Kā viens no optimizācijas risinājumiem tika piedāvāts- reorganizēt skolu par kādas citas mācību iestādes, piemēram, Kandavas Reģionālās pamatskolas filiāli. Izskanēja arī viedoklis par izglītības pakāpes samazināšanu, piemēram, atstājot pagastu skolās 1.-3. klases vai saglabājot tikai pirmsskolu. Protams, liela daļa klātesošo pauda pārliecību par sākumskolas statusa saglabāšanu abām pagastu skolām.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa uzsvēra, ka, lai arī kāds būs deputātu gala lēmums par Vānes un Zemītes sākumskolu turpmāko likteni, pirmsskolas izglītības iestādes abos pagastos tiks saglabātas.

Tukuma novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas kopumā ir 45 izglītības iestādes – vidusskolas, pamatskolas, sākumskolas, profesionālās ievirzes skolas, pirmsskolas, kā arī viena internātpamatskola un četras privātās izglītības iestādes. No pašvaldības 2023. gada budžeta kopumā skolām atvēlēti 40 125 966 eiro, kas veido ap 46 procentiem no visa pašvaldības budžeta.

Lasīt visu ziņu galerija (23)

Februārī turpinās Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijā

01.02.2023 - 28.02.2023

udens-vingr-seniori-feb.jpgFebruārī aicinām novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties bezmaksas veselības veicinošos pasākumos.

  • Ūdens vingrošana senioriem 50+ nodarbībās, kuras notiks ceturtdienās, 02.02., no plkst. 11:00 – 12:00 un 09.02., 16.02. un 23.02. no plkst. 10:45 – 11:45 Laidzes peldbaseinā “Vieta Tavai Atpūtai”. Pieteikšanās nodarbībām pa tel. 26409321. Izbraukšana uz nodarbībām tiks organizēta no Kandavas un pagastu apvienības administrācijas ēkas, Dārza ielas 6, 02.02. plkst. 10:00. un 9.02., 16.02., 23.02. izbraukšana plkst. 9:45. Nodarbības ilgums 1h.
  • Skolēniem no Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas būs iespēja piedalīties Peldēšanas apmācības skolēniem nodarbībās otrdienās 14.02., 21.02., 28.02. no plkst. 11:00 – 13:00 un piektdienās, 03.02., 17.02., 24.02. no plkst. 10:00 – 12:00 un 10.02. no plkst. 9:00 – 11:00 Laidzes peldbaseinā “Vieta Tavai Atpūtai”. Izbraukšana uz nodarbībām tiks organizēta no Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas, otrdienās plkst. 10:00 un piektdienās plkst. 9:00, izņemot 10. februāri – izbraukšana plkst. 8:00.


peldesanas-apmacibas-skoleni.jpg

Lasīt visu ziņu

Izstāde "MUZEJA JAUNIEGUVUMI 2022"

01.02.2023 - 31.03.2023 kur : Kandavas novadpētniecības muzejs

muzejajaunieguvumiafisafb.jpgNo 1.februāra līdz 31. martam aicinām ielūkoties izstādē - "MUZEJA JAUNIEGUVUMI 2022", kurā būs unikāla iespēja apstatīt dažādus priekšmetus, un mākslas darbus, ko muzejs ieguvis iepriekšējā gada laikā.

Izstādē iespējams apskatīt:
* J. Veinberga gleznas;
* P. Lāča orģinālnotis;
* Bijušā Kandavas novada suvenīrus;
* Saktas, rotas, un piespraudes no pagājušā gadsimta;
* Kuzņecova traukus; u.c.

Lasīt visu ziņu

Lindas Strujevicas izstāde „Krāsot baltā”

03.02.2023 - 02.03.2023 kur : Vējaspārns, mākslas galerija

32624855720331819335481005044075991435248761n.jpgNo 3. februāra līdz 2. martam Kandavas kultūras nama galerijā "Vējspārns" LINDAS STRUJEVICAS izstāde „KRĀSOT BALTĀ”.

Izstādē būs apskatāmi portreti eļļas glezniecības tehnikā kā arī miniatūri mākslinieces iespaidu kadrējumi baltos rāmju ietvaros.

Izstāde apskatāma darba dienās no pl.10:00 līdz 16:00, zvanot pa tel.25771108. Ieeja bez maksas.

Lasīt visu ziņu

Kino "Mātes Piens"

03.02.2023 18:00 - 19:50 kur : Zemītes tautas nams

afmatespienskino.jpgJauna daudzsološa ārste konfliktā ar totalitāro padomju režīmu zaudē visu — karjeru, mīlestību pret dzīvi un pat mātes instinktu, liedzot savam bērnam mātes pienu. Taču pieaugot, meita kļūst par viņas vienīgo atbalstu un cenšas palīdzēt gan mātes depresijai, gan pati mācās izdzīvot nomācošajā padomju režīmā. Mātes un meitas dzīvesstāsti norisinās padomju okupētajā Latvijā laikposmā no 1945. līdz 1989. gadam.

Filma veidota pēc populārā rakstnieces Noras Ikstenas romāna “Mātes piens” motīviem.

IEEJA: 3,00 EUR

Lasīt visu ziņu

Ramirent Nacionālās basketbola līgas spēle: Kandava/Anzāģe - Spars/Ventspils Augstskola

03.02.2023 19:30 kur : Kandavas sporta halle

kandava-ventspils.jpg3. februārī plkst. 19:30 Kandavas sporta hallē norisinājās Ramirent Nacionālās basketbola līgas spēle: Kandava/Anzāģe - Spars/Ventspils Augstskola.

Kārtējo reizi Kandava/Anzāģe pret Ventspils augstskolas komandu savās mājās izcīnīja uzvaru ar 40 punktu pārsvaru (101:61). Prieks, ka arī komandas gados jaunie spēlētāji varēja sevi sekmīgi pierādīt laukumā, tā par labāko spēlētāju MVP šoreiz tika atzīts Krišs Liepiņš.

Lasīt visu ziņu

Bezmaksas redzes pārbaude Vānē

06.02.2023 13:00 kur : Vānes kultūras nams

brilles.jpg6. februārī no plkst. 13.00 Vānes kultūras namā notiks bezmaksas redzes pārbaude.

Pieteikšanās bezmaksas redzes pārbaudei pa tālruni 26800409 (darba dienās no 9.00 – 16.00). Būs iespēja pasūtīt brilles un par maksu veikt acu spiediena mērīšanu.

Redze tiek pārbaudīta ar rokas NIDEK ARK-30 Autorefraktometru/Keratomtru. Klientu briļļu lēcu stiprums tiek noteikts ar GL-7000B auto lensmetru. Acu spiediens tiek mērīts ar bez kontakta Reichart PT100 portable NCT tonometru.

Lasīt visu ziņu

Meteņdiena Zemītes sākumskolā

07.02.2023 kur : Zemītes sākumskola

   whatsapp-image-2023-02-07-at-14-46-36.jpg Meteņi ir tas brīdis, kad īsās ziemas dienas paliek garākas un tepat aiz stūra jau pavasaris. Un pavasaris jāsagaida godam – ar jautrām rotaļām un spēkošanos, lai visu nākamo gadu būtu veselība. Viena no svarīgākajām aktivitātēm Meteņos senlatviešiem bija vizināšanās no kalna. Zemītes pils parkā kalna gan nav, bet tas nemazināja vizināšanās prieku pa nedaudz piesnigušo pļavu. Sākumskolas skolēni ragavas vilka un stūma, vizinot savus draugus un skolotājas, kā arī piedalījās dažādās stafetēs. Skolotāja Olita Tutiņa  gādāja ne tikai par to, lai stafetes veiksmīgi noritētu, bet arī par gardo konfekšu lietu, kas arī ir viena no Meteņu tradīcijām.

Foto: Jana Danute un Laura Stankus

Teksts: Ina Kolāte

Lasīt visu ziņu galerija (30)

Multiplikācijas filma bērniem "Lielais Indriķis"

10.02.2023 09:30 - 10:45 kur : Zemītes tautas nams

aflielais-idrikis100223.jpgStudijas «Animācijas brigāde» pirmā pilnmetrāžas leļļu filma «Lielais Indriķis». Tā ir patriotiska animācijas filma, kuras autori vēlas veicināt bērnu un jauniešu interesi par vēsturi. 16. gadsimta Livonijas notikumus “izdzīvo” apmēram 200 ar rokām darinātas lelles.

Aicinām apmeklēt!

Lasīt visu ziņu

Šovs "Kandavnieks dzied maskā"

10.02.2023 19:00 kur : Kandavas kultūras nams
kandavnieks-dzied-1.jpg

Jau šo piektdien 10. februārī plkst. 19.00 Kandavas kultūras namā jau otro gadu notiks pašmāju šovs "KANDAVNIEKS DZIED MASKĀ", kuru arī šogad vadīs TV režisors Arvīds Babris, bet īpašais eksperts būs Intars Busulis.

Maskās dažāda žanra dziesmas dziedās 10 kandavnieki. UZMINI NU kuri slēpsies zem maskām? Dziedātājus maskās papildinās DEJU ŠOVS. Skatītājiem būs iespēja nobalsot par savu simpātiju.

Darbosies kafejnīca. Būs īsts atpūtas vakars, tādēļ pasteidzies Kandavas kultūras namā nopirkt biļetes!
Ieejas maksa 8 eur. Vietu skaits ierobežots. KASE T.-63182040.

Lasīt visu ziņu

Kandavas čempionāts basketbolā

10.02.2023 19:30 kur : Kandavas sporta halle

32824457813807870893990041082933328025902733n.jpg10. februārī no plkst. 19.30 Kandavas sporta hallē norisināsies Kandavas čempionāts basketbolā.

Plkst. 19.30 BJSS1 - RGR Pluss

Plkst. 20.15 Galangal - RGR Juniors

Lasīt visu ziņu

Cēres zolītes čempionāta rezultāti

11.02.2023

Sestdien, 11. februārī norisinājās Cēres zolītes čempionāta 4. posms. Par posma uzvarētāju kļuva Arnis Kleinbergs (Kandava), aiz sevis atstājot, Andri Važu (Tukums)2. vietā un Ritvaru Dimantu (Kandava) 3. vietā.

Kopvērtējumā pēc četriem posmiem: 1.v. Arnis Kleinbergs

                                                                    2.v. Andris Važa

                                                                    3.v. Māris Uzuls (Ozolpils)

Tiekamies 5. posmā 11. martā.

Lasīt visu ziņu

Viena traki krāsaina un aizraujoša nedēļa!

13.02.2023 - 17.02.2023 kur : Zemītes sākumskola

whatsapp-image-2023-02-14-at-14-37-43-1.jpgZemītes sākumskolā un pirmsskolā tika izsludināta traki raiba, krāsaina un notikumiem bagāta nedēļa.

Pirmdiena bija čību diena,kad ikviens skolā varēja ierasties savās jaukākajās čībās.

Otrdien viss bija ap un par sirsnīgām attiecībām un Valentīndienas noskaņās. Sarkani tērpi, gardi un arī saldi cienasti - tika ceptas picas un keksiņi. Pirmsskolēni dalīja pašu gatavotas sirsniņas no plastikas masas.

Trešdien bija trako cepuru diena, bet ceturdien tika demonstrētas parūkas un interesanti matu sakārtojumi, turklāt notika skolas popiela. Popielas īpašie viesi bija skolotāji maskās, kurus vajadzēja atpazīt un uzminēt kuri gan šoreiz tur paslēpušies. Izspēlējot aktivitāti "Balsošana ar kājām" , kur notiek balsotāju grupēšanās pa grupiņām pēc savas pārliecības par pareizo atbildi, visi tika veiksmīgi atminēti! Piektdiena tika pavadīta kopā ar mīļākajām mīkstajām mantiņām. Un nesatraucieties, mācījāmies uz nebēdu ( protams šo to no padarītā varēja iekļaut arī mācību procesā), bet trakulībām un jautrībām tika veltīti starpbrīži un pēcstundu periods līdz autobusiem.

Foto: Jana Danute, Ingūna Putāne, Mārīte Starte, Anita Geidāne, Laura Stankus

Lasīt visu ziņu galerija (35)

14.februāra svētku vakariņas

14.02.2023 19:00 kur : Kalnmuižas pils, viesnīca

14022023svetkuvakarinaskalnmuiza2.jpgSvini mīlestību kopā ar mums!
Izbaudi izcilas, garšu notīm piesātinātas svētku vakariņas 6 kārtās, burvīgā pianista Toma Juhņēviča romantiskās mūzikas pavadījumā.
Cena 1 personai: 65 EUR /dzērieni cenā nav iekļauti/
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija: +371 26 699 033

Lasīt visu ziņu galerija (1)

Izrāde bērniem "Trušu kāposti, jeb kā kļūt par varoni"

17.02.2023 10:00 kur : Kandavas kultūras nams

a4afisatrusu-kapostikandava17-feb2023.jpgRadošā apvienība TEĀTRIS UN ES aicina uz jautru izrādi bērniem un vecākiem

TRUŠU KĀPOSTI JEB KĀ KĻŪT PAR VARONI?

 Trusis  Pepe ir nolēmis apceļot pasauli kopā ar saviem labākajiem draugiem – trusi Riko un trusi Oto. Visi trīs ir nolēmuši vispirms doties uz Ameriku, kur dzīvo kovboji un indiāņi, tad uz Āfriku, kur apkārt skraida žirafes un zebras. Pēc tam viņi dosies tālāk uz Sniega zemi, kur aukstumā drebinās roņi un jūras lauvas. Tad mazliet paviesosies Āzijā, kur visi ēd ar irbulīšiem, BET… visus šos plānus izjauc Oto negaidīti dīvainā pazušana. Draugi ir nesaprašanā! Kas varēja notikt ar viņu labāko draugu? Un tad vēl, viņu mežā ir parādījušās tādas jocīgas skaņas!? Šoreiz trušiem ir jāsakopo visi savi spēki un drosme, lai pēc iespējas ātrāk atrastu pazudušo draugu. Pievienojieties arī tu Oto meklēšanā! Dziedi un smejieties kopā ar izrādes varoņiem un kas zina, varbūt kļūsi par Supervaroni!

 Režisors:

„…Sirsnīga izrāde, dažāda vecuma bērniem, kā arī pieaugušajiem. Smieklīgs, piedzīvojumiem bagāts, humoristisks un aizkustinošs stāsts par diviem bailīgiem trušiem, kuriem ir ne tikai ass prāts, bet īpaši cēla un labestīga sirds. Tāpat kā daudzās tautas pasakās, tā arī šajā stāstā varoņi dosies pasaulē meklēt laimi, pārvarēs visus šķēršļus, uzvarēs savas bailes un uzzinās visu par apkārtējo pasauli, kurā iegūs sev jaunus draugus.”

 Autors un režisors: Armands Ekštets / TV seriāla “Sirdsmīļā Monika” režisors

Žanrs: jautra izrāde bērniem un vecākiem

Izrādes ilgums: 45 min

Mērķu auditorija: bērni pirmskolas un sākumskolas vecumā

Valoda: latviešu

Lasīt visu ziņu

"Kandava/Anzāģe" labākā Rietumos

17.02.2023 19:30 kur : Kandavas sporta halle

20230104-k43.jpg

"Ramirent" Nacionālās basketbola līgas pamatturnīru ar uzvaru Rietumu grupā pabeiguši "Kandavas/Anzāģes" basketbolisti, kuri 17. februārī ar rezultātu 84:74 uzveica liepājniekus.

Par Rietumu divīzijas uzvarētāju kļuva "Kandava/Anzāģe", savā regulārās sezonas noslēdzošajā mačā apspēlējot jaunos liepājniekus ar 84:74. Piejūras pilsētas vienība samazināja atstatumu pēdējā ceturtdaļā, kad kandavnieki guva tikai sešus punktus, tomēr uzvara no Edgara Priedes trenētās komandas rokām neizšļuka.

"Kandavas" labā ar 26 punktiem un astoņām izcīnītām bumbām izcēlās centrs Mārcis Saulītis. Kandavnieku spēlējošais menedžeris Kristaps Gotfrīds izcēlās ar 18 gūtiem punktiem, bet Arvis Savčenko guva 14 punktus, paliekot vienas bumbas atstatumā no "double-double". Rietumos astoto vietu ieņemošās "Liepājas" labā ar 19 punktiem atzīmējās Raivo Cālītis.


Informācija: https://sportacentrs.com/baske...

Lasīt visu ziņu

Trīs kārtu vakariņas Valentīndienas noskaņās dzīvās mūzikas pavadījumā

18.02.2023 18:00 kur : Kandava, viesnīca

18022023vakarinaskandava.jpgNevari izdomāt kā romantiski pavadīt Valentīndienas nedēļas nogali?

Mēs piedāvājam to pavadīt klusā, romantiskā, garšīgā un muzikālā gaisotnē pie mums - Kandavā!

Kad?
18.februārī

Cikos?
plkst. 18:00

Kur?
Kandava, Sabiles iela 3

Cena?
25€/personai
Iepriekšēja rezervācija pa tālr.: 26406733

Kas ietilpst cenā?
Kompliments no mums un no speciāli izveidotas ēdienkartes uzkoda, pamatēdiens un deserts pēc izvēles.

Ēdienkarte pielāgota arī veģetāriešiem.
Pieejami dažādi kokteiļi par atsevišķu samaksu!

Lasīt visu ziņu

Konkurss “LIELDIENU ZAĶU FIGŪRAS 2023”

20.02.2023 - 31.03.2023

3321162825812916506134303579575559772514660n.jpgSagaidot Lieldienas, Kandavas kultūras nams sadarbībā ar Kandavas un pagastu apvienību organizē konkursu “LIELDIENU ZAĶU FIGŪRAS 2023”.

KONKURSA NOSACĪJUMI: Zaķa figūru drīkst veidot no jebkāda materiāla, kuru neietekmē ārējie laika apstākļi (piemēram, lietus, vējš, sniegs, utt.), jo tā tiks izvietota brīvā dabā Kandavas pilsētas teritorijā. Jāņem vērā, ka zaķa figūra jāveido vismaz 1,50 m augsta (platums netiek ierobežots) un figūrā jābūt iestrādātai konstrukcijai nostiprināšanai uz zemes vai uz cita objekta (piemēram, zaķis rāpjas kokā, utt.).

TERMIŅI: Darba skice un izmēri, darba nosaukums un autori, kā arī tehniskās specifikācijas (piemēram, elektrības pieslēguma nepieciešamība, utt.) jāiesūta līdz 31.03.2023. uz e-pastu kandavaskulturasnams@tukums.lv Darbus iesniedz līdz 31.03.2023. Kandavas kultūras namā personīgi (Lielā iela 28, Kandava, Tukuma novads, Latvija) vai arī ar kurjera pasta palīdzību.
Konkurss notiek laika posmā no 03. līdz 09.aprīlim, bet darbu izstāde turpinās līdz 27. aprīlim.

APBALVOŠANA: Labāko darbu autorus apbalvos 9. aprīlī Kandavas Promenādē Lieldienu svētku pasākumā pl.13:00. Balvu fonds – EUR 300.00; Skatītāju simpātiju balva un veicināšanas balvas no Kandavas kultūras nama.


KONKURSS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Atsevišķa figūru vērtēšana notiks starp Kandavas izglītības iestāžu pieteiktajiem darbiem. Izglītības iestāde (tajā skaitā arī profesionālās ievirzes skolas) konkursā "Lieldienu Zaķu figūras" drīkst konkursam pieteikt neierobežotu skaitu figūru- gan katra klase savu figūru, gan skola kopīgu figūru, kura uzstādīta pie savas izglītības iestādes. Izglītības iestādēm dalību jāpiesaka līdz 31.martam, lai žūrija varētu vērtēt no 03.-09.aprīlim.
Godalgoto vietu ieguvēju klasēm balvā Kultūras nama pasākumu ielūgumi, bet skolu iesniegtās lielās figūras piedalīsies cīņā par galveno balvu.


KONKURSS ĪPAŠUMU NOFORMĒTĀJIEM
Lai radītu svētku noskaņu ne tikai pilsētas un pagastu centros, aicinām iedzīvotājus iesaistīties pilsētvides noformēšanā Lieldienu laikā, atbilstoši svētkiem noformējot savu īpašumu, sētu vai dārzu. Interesantāko rotājumu autori saņems veicināšanas balvas. Fotogrāfijas ar Lieldienu māju, skatlogu un dārzu dekoriem līdz 3. aprīlim sūtīt uz epastu kandavaskulturasnams@tukums.lv vai WhatsApp 25771108.

Lasīt visu ziņu

Zemītes sākumskolas un pirmsskolas februāra nogales aktivitātes

20.02.2023 - 28.02.2023 kur : Zemītes sākumskola

whatsapp-image-2023-02-23-at-13-59-54.jpgKaut laikapstākļi par to neliecina, bet februāra otrajā pusē sākās svētki, kas saistās ar atvadīšanos no ziemas un pavasara sagaidīšanu. Viena no tradīcijām ir pankūku cepšana un ēšana, jo tās simbolizē sauli. Tika ceptas visādas gardu gardās pankūkas, bet 5. klases skolēni pankūku nedēļas noslēgumā cepa arī plānās pankūkas. Tikmēr mūzikas stundā tapa prezentēta pirmā pašu komponētā dziesma 5/6.klases kolektīvā veikumā. Kad ārā skaists laiks un negribas iekšā mācīties -  matemātika tika apgūta izmantojot sniegu  - punkts, stars, nogrieznis, taisne. Bet izmantojot āra estrādi tika praktiski iepazīts- perimetrs un laukums.  Pēc stundām kamēr vēl turas sniegs un kamanas labi slīd tiek izbaudīti pēdējie ziemas prieki. Tikmēr skolā ienāca  salmu mošķi, kas procesā pārvērtās skaistās lellītēs. Dažas no salmu meitenēm gatavas doties uz Itāliju satikties ar Erasmuss + projekta sadarbības partneriem. Gada ieguldījums veselības veicināšanas aktivitātēs vainagojies sasniegumā- Tukuma ledus halles laukumā visi jau spēj baudīt slidošanas priekus bez palīgierīcēm! Pirmsskolā jau nadziņi niezēt niezēja sēt un stādīt -  tapa loku "dārzs" veselīgām svietmaizēm. Pirmie pavasara darbi ir veikti! Sākumskolas mazākās klases neatpalika no pirmsskolniekiem un izveidoja savu eksperimentālo  "siltumnīcu" uz palodzes. Mums ir ļoti interesanta ikdiena, tāpēc gaidām arī jaunus skolēnus, kuri vēlas mācīties kopā ar mums gan vēl šajā, gan nākamajā mācību gadā!

Foto un teksti: Aija Lagzdiņa, Ingūna Putāne, Ramona Liepiņa Krauja, Mārīte Starte, Laura Stankus, Olita Tutiņa, Laura Bergmane, Daiga Dzērve un Anita Geidāne

Lasīt visu ziņu galerija (54)

Meteņi pirmsskolā

21.02.2023 kur : Zantes pamatskola

img-20230221-wa0000.jpg

Ej projām, Metenīt,

Ar to miežu plācenīti!

Man atnāks Lieldieniņa

Ar baltām oliņām. (ltdz)


 Meteņi ir latviešu gadskārtu svētki. Tas ir vidusspunkts starp Ziemassvētkiem un Lieldienām. Laiks, kad atvadāmies no ziemas un gaidām pavasari. Meteņos, pēdējo reizi ziemas laikā, iet ķekatās. Nākamā reize, kad atkal ies ķekatās, būs Mārtiņos.

21. februārī pirmsskolas bērni svinēja Meteņus. Pagasta estrādē bērni iepazina Meteņu tradīcijas, gāja rotaļās un dejoja dejas.

                                                                                                                                                      Skolotāja Ieva

Lasīt visu ziņu galerija (12)

Kino - filma "Mātes piens"

22.02.2023 19:00 kur : Zantes kultūras nams

Jauna daudzsološa ārste konfliktā ar totalitāro padomju režīmu zaudē visu — karjeru, mīlestību pret dzīvi un pat mātes instinktu, liedzot savam bērnam mātes pienu. Taču pieaugot, meita kļūst par viņas vienīgo atbalstu un cenšas palīdzēt gan mātes depresijai, gan pati mācās izdzīvot nomācošajā padomju režīmā. Mātes un meitas dzīvesstāsti norisinās padomju okupētajā Latvijā laikposmā no 1945. līdz 1989. gadam.
Filma veidota pēc populārā rakstnieces Noras Ikstenas romāna “Mātes piens” motīviem.

Treileris : https://www.youtube.com/watch?v=mHysl1J0PHs

Filmas garums: 1h 50min , vecuma ierobežojums 12+

Lomās: Maija DoveikaElīna VaskaRūta KronbergaIndra BriķeInga Tropa

mates-piens.jpg

Lasīt visu ziņu

Romantisks mūzikas vakars ar Laimi Rācenāju un Vjačeslavu Mitrohinu

24.02.2023 19:00 kur : Kandavas kultūras nams

32076489054491023251937343289060014360008356n.jpg24. februārī plkst. 19.00 Kandavas kultūras namā romantisks mūzikas vakars sveču gaismā pie galdiņiem ar Laimi Rācenāju un Vjačeslavu Mitrohinu mīlas dziesmu programmā "All you need is love" jeb, viss, kas Tev vajadzīgs, ir mīlestība.

Ieeja: 10 EUR. Vietu skaits ierobežots!

Lasīt visu ziņu

Pankūku dienas svinības

24.02.2023 20:00 kur : Matkules kultūras nams

slide1.jpg

24. februārī plkst. 20.00 Matkules kultūras namā Pankūku dienas svinības kopā ar Roberto Meloni, Rodrigo Manfrinatti un Anatolijs Livča. Biļetes cena 7 EUR. Pasākums pie galdiņiem, galdiņu rezervācija pa tālruni 25772208.

Lasīt visu ziņu

Individuāls treniņš orientēšanās sportā

25.02.2023 - 26.03.2023 kur : Teteriņu peldvieta

orientesanas.jpgKandavas Kultūras un sporta centrs piedāvā individuālu treniņu orientēšanās sportā (attālinātu).

Laiks/termiņš: no 25.02. – 26.03.2023.

Vieta: Kandava, Teteriņu ezera apkārtne.

Dalībnieki: jebkurš interesents, jebkurā diennakts laikā.

Pasākums ir bezmaksas. 

Kontrolpunkti, distances, kartes: apvidū izvietots starts/finišs un 14 kontrolpunkti (kp; dabā marķēti ar sarkanbaltu lentu bez Nr.). Kartes (PDF formātā) norādot nepieciešamos variantus: 1) ar visiem kontrolpunktiem; 2) iezīmētu īso” distanci (2,4km; 7kp); 3) „vidējo”(3,8km; 11 kp) vai 4) „garo”(5,2km; 14kp) var saņemt rakstot pieprasījumu uldis.vecins@tukums.lv. Turpat rakstīt arī tad, ja kāda lenta pazudusi vai ir citi jautājumi.

Piezīme: pēc norādītā termiņa kp lentas tiks noņemtas.

Gatavojamies jaunajai sezonai!

Saudzējiet dabu!  

20230223160753.jpg

Lasīt visu ziņu galerija (5)

Noslēdzies Kandavas čempionāts telpu futbolā!

26.02.2023 kur : Cēres sporta halle

33353151637111636324853916690365410351042851n.jpg

Svētdien noslēdzās Kandavas čempionāts telpu futbolā! Turnīrs sastāvēja no 5 posmiem.

Kopvērtējumā 1.vietu ieguva SK Pūre,

2.vietā Universālie sportisti,

3.vietā Z/S Arvo, 4.vietā +/- 50 Juniori un 5.vietā ATS.

Turnīra labākais vārtsargs Artis Apinis (SK Pūre), rezultatīvākais spēlētājs Kristaps Jansons ( Universālie sportisti) un turnīra vērtīgākais spēlētājs Raivis Neilands (SK Pūre). Paldies visiem līdzjutējiem, kas atbalstīja sportistus čempionāta norises laikā. Lasīt visu ziņu galerija (9)

Nodarbība bērniem "Gardās piciņas"

26.02.2023 11:00 kur : Zantes kultūras nams

3332525845495229739840185469686777192016131n.jpgŠodien Zantes kultūras namā valdīja rosība un bērnu čalas. 30 mazāki un lielāki cepēji kopā ar Māru Brīveri gatavoja gardas mājas piciņas, piepildot kultūras namu ar kārdinošu smaržu.

Paldies Mārai par padomu, uzņēmību un aizrautību!

Paldies visiem atsaucīgajiem dalībniekiem!

Nākamā radošā tikšanās bērniem būs 26.martā, kad tiks gatavoti Lieldienu dekori.

Lasīt visu ziņu galerija (6)

Galda spēļu pēcpusdiena bērniem

26.02.2023 13:30 kur : Valdeķu kultūras nams

32926287311905306384999804497777752110251517n.jpg26. februārī plkst. 13.30 Valdeķu kultūras namā galda spēļu pēcpusdiena bērniem.

Lasīt visu ziņu

Aktivitātes bērniem

26.02.2023 13:30 - 15:30 kur : Valdeķu kultūras nams
printēt
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top