Pāriet uz lapas karti

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu, rīkojot rakstisku izsoli

05.11.2019 10:20 - 10:40

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu – kokmateriālus, kopējais apjoms 1500 m3 (egles zāģbaļķi 200 m3, egles sīkbaļķi 50 m³, priedes zāģbaļķi 250 m3, priedes sīkbaļķi 50 m³,  skujkoku papīrmalka 350 m3, bērza papīrmalka 250 m3, bērza finierkluči 80 m3, lapu koku taras kluči 70 m3 un malka 200 m3, kokmateriālu apjoms (kopējais apjoms vai katrs kokmateriālu sortiments atsevišķi) var mainīties 10% robežās), kas izstrādāti no pašvaldības nekustamā īpašuma „Krauči”, Zemītes pagasts, Kandavas novads.

Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi: „Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas - kokmateriālu rakstiskai izsolei”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 5. novembrim plkst. 10:00.

Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cena 61850,00 eiro par visu apjomu (egles zāģbaļķi 65 eiro/m3, egles sīkbaļķi 47 eiro/m³, priedes zāģbaļķi 63 eiro/m3, priedes sīkbaļķi  45 eiro/ m³, skujkoku papīrmalka 28 eiro/m3, bērza papīrmalka 31 eiro/m3, bērza finierkluči 65 eiro/m3, lapu koku taras kluči 25 eiro/m3,  malka 20 eiro/m3).

Izsoles nodrošinājums 6185,00 iemaksājams līdz 2019. gada 4. novembrim Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.

Izsole notiks 2019. gada 5. novembrī  plkst.10:20, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāva sēžu zālē.

Tālrunis informācijai 25652445.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Pieteikuma veidlapu skatīt šeit.

 

 

printēt
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top