Pāriet uz lapas karti

ČUŽU purva taka un sēravoti, dabas taka

1 km no Kandavas, Kandavas pagasts, Tukuma novads, Latvija

Takas garums: 4,4 km
Grūtības pakāpe: viegla
Aptuvenais laiks: 2 stundas
Takas veids: lokveida
Apskate: bez maksas

Taka atrodas uz valsts un pašvaldības īpašumā esošas zemes.
Kopīpašuma daļu pārvalda "Latvijas valsts meži" (kā Zemkopības ministrijas pārstāvis) un daļu Tukuma novada pašvaldība.

Taku iespējams mērot arī bez gida. Taku var izstaigāt visos gadalaikos, taču viskrāšņāk tā izskatās jūlijā, augustā, kad zied krūmu čužas jeb klinšrozītes. Čuzu purvā ir sastopami arī citi reti augi - bezdelīgactiņas, odu gimnadēnijas, purva dzeguzenes, mietturītes, Devila grīslis, rūsganā melncere u.c.

Mežainā takas ir marķēta ar sarkaniem punktiem uz kokiem, mitrajās vietās - izbūvētas laipas.

Rudenī un pavasarī taka var būt ļoti slapja vai pārplūdusi, tad noderēs gumijas zābaki vai citi piemēroti apavi.

Jaunums!
2024. gada pavasarī pabeigta labiekārtošana Čužu purva pastaigu takā. Tagad taka kļuvusi pieejamāka pastaigu cienītājiem, taču vienlaikus samazināta cilvēka radītā slodze Čužu purvam. Projektu īstenojusi Tukuma novada pašvaldība ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu. Projekta gaitā pārbūvēts esošais auto stāvlaukums, atjaunotas un papildinātas koka gājēju laipas Čužu purva pastaigu takā, stāvlaukumā izbūvēta vides pieejamības prasībām atbilstoša tualetes ēka, uzstādīti labiekārtojuma elementi – soliņi un atkritumu urnas, atjaunoti informācijas stendi, norādes zīmes un īpaši aizsargājamas teritorijas robežzīmes.

Atrašanās vieta un nokļūšana: Taka atrodas pie Kandavas robežas. Pa Zemītes ielu dodieties līdz norādei - "Čužu purvs". Arī tālāk sekojiet norādēm. Autotransportu atstājiet stāvlaukumā (Sila ielā) pie pirmā stenda. Pa ceļam uz taku kreisajā pusē ir sēravots (ir norāde). Pēc aptuveni 1 km kreisajā pusē ir meža taka. Slapjās vietās ierīkotas koka laipas. Sekojiet norādēm.

Gida pakalpojumi: Vides gidi (lūgums gida pakalpojumus pieteikt savlaicīgi)
Telefons: (+371) 28396830 (Iveta), 28368889 (Līga)
E-pasts: iveta.piese@inbox.lv, jaunkrastmali@inbox.lv (Līgai)

Apraksts: Dabas liegums Čužu purvs izveidots 1999.gadā, kopš 1924.gada atrodas valsts aizsardzībā un ir vienīgā vieta Latvijā, kur tik lielā platībā savvaļā aug pēcleduslaikmeta augs krūmu čuža (Pentaphylloides fruticosa). Kopējā purva platība ir 96 hektāri.

Čužu purvs ir bagāts ar kaļķiežiem, kurus veidojuši avoti. 1950-jos gados šeit bija saldūdens kaļķu atradnes ~3ha platībā un iegūto kaļķi izmantoja lauksaimniecības zemju kaļķošanai.
Čužu purvs ir zemais purvs un to papildina savdabīgas pļavas. Krūmu čužas zied no jūnija līdz augustam un ir ierakstītas Latvijas Sarkanās grāmatas I kategorijā.
Čužu augšanai un attīstībai nepieciešami ļoti specifiski augsnes un mitruma apstākļi.

Šeit atrodamas 17 augu, 9 putnu, 14 bezmugurkaulnieku, 1326 tauriņu sugas un 2 abinieku īpaši aizsargājamas sugas. 2005.gadā te tika atrasta Latvijā iepriekš nezināma sūnu suga.
Netālu no purva iztekošo sēravotu ūdeni un dūņas 20. gadsimta sākumā izmantoja reimatisma ārstēšanai turpat uzbūvētajā dziedniecības iestādē, kas darbojās līdz 1940.gadam.
Sēravotu dziedniecības iestāde darbojās no 1903. gada un bija plaši apmeklēta, bet šobrīd redzamas tikai drupas.

Visi purva ūdeņi ir ar augstu mineralizācijas pakāpi. Velna acs avota ūdens satur sērūdeņradi. No tā iztek Velna acs jeb Pirts strauts, bet tālāk purvā ir Smirnieku strauts. Bebri tos izvēlējušies saviem aizsprostiem.

Piezīmes: Čužu purvu un sēravotu iespējams apskatīt, ejot pa speciāli ierīkotu 4 km garu taku, no kuras daļa ir koka laipas.

Ieteikumi un noteikumi dabas takā: Taka domāta tikai kājāmgājējiem.

- Jebkura motorizēta transportlīdzekļa pārvietošanās Čužu purva teritorijā ir aizliegta.
- Velciet piemērotus apavus, lai nepaslīdētu uz laipas lietus laikā, lai varētu pārvarēt mazos strautiņus un iet pa purva nelīdzenumiem.
- Lūgums neplūkt augus, jo daudzi no tiem ir reti un īpaši aizsargājami Latvijā un Eiropā.
- Suņus vediet pavadā.
- Līdzi ņemiet atkritumu maisiņu, lai nepiesārņotu vidi un atpūtas vietā aiz Jums paliktu tīrība.

Ja jums trūkst idejas brīvdienu pavadīšanai dabā un svaigā gaisā, palīgā nāks "Abavas senlejas taku grāmatiņa". Tajā sniegta paplašināta informācija par publiski pieejamiem dabas objektiem dabas parkā "Abavas senleja", takām, ievērojamām vietām un cilvēkiem. To var lasīt gan drukātā veidā, gan lejupielādējot - Abavas senlejas taku grāmatiņa

Čužu purvs 2021.gads. Foto: Ilze Dravniece Tauriņu diena Čužu purvā<br> Tauriņu diena Čužu purvā 2015. gads. Vides diena Čužu purvā ar eksperti Agnesi Priedi. 2015. gads. Vides diena Čužu purvā ar eksperti Agnesi Priedi. Foto: Iveta Piese. 2015. gads. Vides diena Čužu purvā. 2015. gads. Vides diena Čužu purvā ar eksperti Agnesi Priedi. 2015. gads. Vides diena Čužu purvā. 2011.gads. Foto: Inārs Švarcs.
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top