Pāriet uz lapas karti

Pasākumi

Jauna pastāvīga izstāde "Kandava - vārti uz Kurzemes Šveici" Kārļa Veinberga fotogrāfijās

10.06.2021 - 30.09.2022 kur : Kandavas novadpētniecības muzejs

kandava_varti_uz_kurzemes_sveici.jpg

Fotogrāfiem, ceļotājiem un Kandavas patriotiem iesakām iedziļināties, pirms 140 gadiem dzimušā Kārļa Ādolfa Veinberga (turpmāk tekstā – K.Veinbergs) (1881 – 1949), ievērojama 20. gadsimta pirmās puses skolotāja, botāniķa, ceļojuma apraksta “Vadonis pa Kurzemes Šveici” (1924) autora un izcila fotogrāfa fotogrāfijās. Fotogrāfa K. Veinberga skatu kartes un stikla fotoplates ir vienas no Kandavas novada muzeja krājuma unikālajām lietām, tajās fiksēta Kandava un tās apkārtne gandrīz pirms 100 gadiem. Liela daļa no fotogrāfijām plašākai sabiedrībai apskatei nav bijusi pieejama. 2020. gadā tika veikta 30 stikla fotoplašu digitālā retuša, putekļu un skrāpējumu noņemšanu, bojāto vai zudušo attēla daļu atjaunošana.


Lasīt visu ziņu galerija (1)

"Lai pērles un dimanti mirdz"

14.04.2022 - 27.06.2022 kur : Kandavas novadpētniecības muzejs

rotuizstadeafisa1.jpgNo 14. aprīļa līdz 27. jūnijam Kandavas muzejā apskatāma rotu izstāde "Lai pērles un dimanti mirdz".

Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma "Dzintari", Kandavas pagastā, Tukuma novadā izsole

06.05.2022 - 13.06.2022

logo_kkp.jpgSIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” rīko nekustamā īpašuma “Dzintari”,  Kandavas pagastā, Tukuma novadā mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums “Dzintari”,  Kandavas pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9062 010 0284 sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 0,2002 ha un kadastra apzīmējumu 9062 010 0280.

Izsoles objekta sākumcena ir 3 750,00 euro (trīs  tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro 00 centi).      

Izsoles solis – 50 euro, izsoles nodrošinājums – 375 euro.

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2022. gada 13. jūnijam plkst.17:00, personīgi SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” birojā “Robežkalni”, Kandavas pagastā, Tukuma novadā vai elektroniski, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pasta adresi: kkp@tukums.lv, dokumentu oriģinālus iesniedzot izsoles dienā.

Izsole notiks 2022. gada 15. jūnijā plkst. 15:00, Kandavas un pagastu apvienības sēžu zālē (1.stāvā) Dārza ielā 6, Kandavā, Tukuma novadā.

Līdz 2022. gada 13. jūnijam plkst.17.00, personai, kura vēlas piedalīties izsolē jāiesniedz pieteikums un jāiemaksā SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” bankas kontā izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas. Nosolītā cena jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā, pārskaitot to uz SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” bankas kontu.                                                    

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit

 Dalībnieka pieteikums  šeit

Nekustamo īpašumu var apskatīt iepriekš laiku saskaņojot pa tālruņiem – 63126072, 63126188, 29181411, 26197122 vai 26603244.

Lasīt visu ziņu

XIII Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un mūsdienu estrādes dziedāšanas KONKURSS "KANDAVA UZDOD TONI 2022"

09.05.2022 - 04.06.2022 kur : Kandavas kultūras nams

04062022kandavauzdodtoni.jpgSkolas mācību gada noslēgumā- 4.jūnijā aicinām piedalīties XIII Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un mūsdienu estrādes dziedāšanas KLĀTIENES konkursā “KANDAVA UZDOD TONI 2022”!
Konkurss tiek organizēts jau 13.gadu, taču šogad tas pirmo reizi notiks Kurzemes mazpilsētā Kandava un šī iemesla dēļ mainīts arī nosaukums. Konkurss ir populārs visā Latvijā un tas pulcē daudz dziedātāju, tādēļ, ja arī TU dziedi, nenokavē no 10.maija līdz 30.maijam pieteikties konkursa mājas lapā www.kandavadzied.lv sadaļā KANDAVA UZDOD TONI un 4.jūnijā brauc uz Kandavu dziedāt!
Nolikumu no 9.maija vari meklēt arī mājas lapā www.kandava.lv.

Konkursā dalībnieki piedalās no 4 gadiem vairākās vecuma grupās, kategorijās kā akadēmiskās vai mūsdienu estrādes solisti, dueti, trio, ansambļi, popgrupas ar vienu brīvas izvēles dziesmu. Dalībniekus vērtēs profesionāla žūrija- Arvīds Babris- TV režisors, pasniedzējs, konkursa krusttēvs, Paula Saija- mūsdienu estrādes un džeza dziedātāja, Dana Bramane- Latvijas Nacionālās Operas soliste, Raimonds Bramanis- Latvijas Nacionālās Operas solists.
Profesionāla žūrija noteiks laureātus katrā vecuma grupā un kategorijā, kā arī noteiks konkursa Grand prix ieguvējus, Labākā pedagoga titula ieguvēju un Skatītāju simpātiju ieguvējus. Apbalvošana notiks pēc katras vecuma grupas.
Visi dalībnieki saņems Slavinājumus, pedagogi saņems Pateicības, laureāti saņems medaļas, diplomus, bet statuetes saņems galveno titulu ieguvēji.

Saziņai e-pasts info@kandavadzied.lv , tel., vēlams whatsappā 28642222, 26180496.

Video skatīt šeit: https://www.youtube.com/watch?v=kMA_5a7gyBU

NOLIKUMS_2022_KANDAVA%20UZDOD%20TONI_.pdf

Lasīt visu ziņu galerija (1)

Andra Vikaiņa izstāde „Uzraksti man vēstulīti!”

10.05.2022 - 30.06.2022 kur : Kandavas novadpētniecības muzejs

2801414665267730290244486691222833322164630n.jpgNo 10. maija līdz 30. jūnijam Kandavas novadpētniecības muzeja izstāžu zālē apskatāma Andra Vikaiņa izstāde "Uzraksti man vēstulīti!".

"Mail Art" jeb pasta māksla - ir mākslas kustība, kuras aizsākums meklējams 20.gs. vidū, un mūsdienās ir nekomerciāla mākslas forma, savdabīgs komunikācijas veids, kuras centrā ir nelielu darbu sūtīšana ar pasta starpniecību. "Mail Art" jeb pastkaršu māksla ir jauns un populārs trends!

Nāc un apskati darbus, kas tapuši lodīšu pildspalvu tehnikā, autoram piedaloties "Mail Art" kustībā.


Lasīt visu ziņu

Piesaki savu īpašumu konkursam “Sakoptākais īpašums Tukuma novadā”!

18.05.2022 - 10.06.2022

tukuma-smukums.jpgTukumā jau par tradīciju bija kļuvis konkurss “Tukuma smukums”, līdzīgi konkursi, kuros iedzīvotājiem bija iespēja izrādīt savus skaistos un sakoptos īpašums, tika rīkoti arī Kandavas, Smārdes, Jaunpils u.c. teritorijās. Šogad Tukuma novada pašvaldība nolēmusi konkursu “Sakoptākais īpašums Tukuma novadā” organizēt vienoti, ar vienotu pieteikšanos visā novada teritorijā. Neturiet sveci zem pūra un piedalieties konkursā, tādējādi dodot iespēju arī citiem iepazīt sakoptos īpašumus, jo novada ziedošo tēlu un skaistumu veidojam mēs visi kopā!

Ikvienam novada pilsētu un pagastu iedzīvotājam, kurš lepojas ar savu skaisto, sakopto īpašumu, piesakoties līdz 10. jūnijam, ir iespēja startēt konkursā un parādīt šo skaistumu citiem. Lai pieteiktos konkursā, ir jāaizpilda elektroniskā pieteikumu anketa – https://ieej.lv/yMTLb

Interesentu ievērībai – īpašumu dalībai konkursā var pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis (izņēmums ir pašvaldības iestādes, kas var pieteikt savu pārstāvēto iestādi)!

Vērtēšanu veiks īpaši izveidotas komisijas, kas īpašumu apskati veiks laika posmā no 1. jūlija līdz 1. septembrim. Pirms pieteiktā īpašuma apskates, organizatoru pārstāvji sazināsies ar tā īpašnieku.

Konkursam pieteiktos īpašumus komisija vērtēs šādās kategorijās:

  • Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta;
  • Sakoptākais daudzdzīvokļu māju īpašums vai cita sabiedriska koplietošanas teritorija;
  • Sakoptākā biznesa vide;
  • Gaisa dārzs.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Tukuma novada pašvaldības ainavu arhitekti Maiju Fogeli (tālr. 26306090, e-pasts maija.fogele@tukums.lv).

Parādīsim savus košos, sakoptos īpašumus, lai varam kopīgi lepoties ar mūsu skaisto, ziedošo Tukuma novadu!

KONKURSA NOLIKUMS

Lasīt visu ziņu

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā notiek pirmā kvalifikācijas prakse

23.05.2022 - 22.06.2022

20210927kalpakaskola21.jpgJau pavisam drīz noslēgsies pirmais mācību gads Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā. Pirmā kursa kadetiem vēl sekmīgi jānokārto kvalifikācijas prakse. Tā norisināsies no 23. maija – 22. jūnijam, Kandavā.

Pirmā kursa kadeti ir veiksmīgi nokārtojuši ieskaites vispārizglītojošajos un profesionālajos mācību priekšmetus. Kvalifikācijas prakses laikā kadeti pielietos un nostiprinās apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes sekmīgai praktisko uzdevumu izpildei lauku apstākļos, dažādos laikapstākļu un diennakts laikā, nodaļas (8 cilvēku komandā) sastāvā.

Kvalifikācijas prakses mērķis attīstīt izglītojamā profesionālās prasmes pildīt jaunākā militārā instruktora pienākumus. Pirmā mācību gada prakses uzdevums ir veikt kareivja standarta ikdienas un kaujas uzdevumus lauka apstākļos, piemēram, pārvietošanos naktī, patruļu ar ūdens šķēršļu pārvarēšanu, nakšņošanu lauka apstākļos, šaušanu ar pneimatisko ieroci. Prakses laikā kadeti saņems no prakses vadītāja raksturojumu par praksē paveikto darbu, attieksmi un demonstrētajām iemaņām.

Informējam, ka prakse tiks realizēta Latvijas valsts mežu un  pašvaldības teritorijās, tiks izmantotas ieroču replikas. Kā arī pilsētas teritorijā notiks vakara pastaigas, kas ir neatņemama militārās disciplīnas sastāvdaļa, tās laikā kadeti soļo ierindā un dzied karavīru dziesmas. Aicinām iedzīvotājus nesatraukties un izturēties ar sapratni.

Šī ir pirmā kvalifikācijas prakse, jo Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola tika atklāta 2021. gada 1. jūlijā. Papildus vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem tiek apgūti profesionālie mācību priekšmeti, kas attīsta fiziskās un militārās spējas. Papildus informāciju par skolu un mācību programmu var iegūt www.kalpakaskola.lv, kā arī sekojot aktualitātēm sociālajos tīklos Facebook un Instagram: @Kalpaka skola.


Informāciju sagatavoja: Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Medne

Lasīt visu ziņu

Aicinām jauniešus piedalīties pasākumā "Vienreizīgi vērtīga vasara 2022" Kandavā

01.06.2022 - 30.06.2022

vvv2022mesa-de-trabajo-1.jpgRīgas Vācu kultūras biedrības Kandavas filiāle "Štempeļhofa" (Sabiles iela 29, Kandava) aicina jauniešus no 12 gadu vecuma piedalīties 10 pēcpusdienu ciklā "Vienreizīgi vērtīga vasara 2022" Kandavā! Tā būs iespēja uzzināt daudz ko jaunu, kā arī labi pavadīt laiku inteliģentā kompānijā.

Piesakieties pa telefonu: 29995715

Lasīt visu ziņu

Kandavas pilsētas bibliotēka pāriet uz vasaras darba laiku

01.06.2022

biblioteka.jpgKandavas pilsētas bibliotēka informē, ka, sākot no 1. jūnija Kandavas pilsētas bibliotēka strādās pēc vasaras darba laika:

Darba laiks JŪNIJĀ, JŪLIJĀ, AUGUSTĀ:
darba dienās 10:00 - 18:00
sestdienās - SLĒGTA

svētdienās - SLĒGTA

Katra mēneša otrā trešdiena - Spodrības diena. Lietotājus neapkalpojam.

Informācijai un saziņai ar Kandavas pilsētas bibliotēku: T: 63122625; e-pasts: kandbibl@inbox.lv

Lasīt visu ziņu

Cēres pagasta un sporta svētki nosvinēti

04.06.2022 10:00 - 23:45 kur : Cēres stadions

dsc0010.jpg4. jūnijā jau no paša rīta cērenieki un viesi svinēja Cēres pagasta un sporta svētkus.

Sportisti varēja sacensties tādās vieglatlētikas disciplīnās kā lodes grūšana, tāllēkšana un 100 m skrējiens, komandu spēlēs: volejbols, futbols, strītbols, kā arī virves vilkšanā, spēka trīscīņā un šaušanā.

Pie sporta halles bērni izklaidējās piepūšamā atrakcijā, bija arī boksa mašīna, cukurvate un popkorns, putu ballīte un Cēres svētku zupa, bet parka dīķī- ūdenscilindrs.

Svētku vakarā pie Cēres sporta halles ar svētku koncertu "Skaistākās latviešu dziesmas" uzstājās Elizabete Zagorska ar grupu, savukārt, dienas noslēgumā visi tika aicināti uz Cēres svētku balli ar Jāni Kalniņu no grupas "Roja".


Cēres sporta svētku rezultāti 2022

Spēka trīscīņa (siev.)
1. Lāsma Projuma Talsi
2. Evita Bērziņa Cēre
3. Anastasija Kostohlod Ukraina

Spēka trīscīņa (vīr.)
1. Māris Vitenbergs
2. Aleksis Smildziņš Zentene
3. Norberts Millers Zentene

Tāllēkšana (siev.)
1. Linda Piusa Cēre
2. Evita Bērziņa Cēre
3. Daniela Piusa Cēre

Tāllēkšana (vīr.)
1. Oskars Granapskis Cēre
2. Dāvis Bērsons Kandava
3. Robins Cērulis Tukums

Lode (siev.)
1. Aiga Vjatere Talsi
2. Everita Bukovska Cēre
3. Linda Piusa Cēre

Lode (vīr.)
1. Ivo Dans Kleinbergs Kandava
2. Jānis Vitenbergs Rīga
3. Miks Siņavskis Pūre

100 m (siev.)
1. Linda Piusa Cēre
2. Daniela Piusa Cēre
3. Agnese Auniņa Cēre

100 m (vīr.)
1. Oskars Granapskis Cēre
2. Dāvis Bērsons Kandava
3. Igors Jevtuševskis Ukraina

Šaušana (siev.)
1. Lienīte Berļizova Kandava
2. Inese Kleinberga Kandava
3. Nansija Berļizova Kandava

Volejbols
1. "Trio" Talsu nov.
2. "Tiekamies finālā" Cēre
3. "Nekas nemainās" Pūre

Futbols
1. "Jaunā gvarde" Kandava
2. "Kurši" Zentene
3. "Pļāvēji" Tukums

Strītbols
1. "Tiekamies finālā" Cēre
2. "Pļāvēji" Tukums
3. "Tab Čak" Pūre

Kopvērtējumā, ņemot vērā sporta spēļu rezultātus, uzvarēja „Tiekamies finālā” Cēre.

Lasīt visu ziņu galerija (78) galerija (11)

Cēres pagasta/sporta svētki

04.06.2022 10:00 - 05.06.2022 - 03:00 kur : Cēres pamatskola, Cēres sporta halle, Cēre, ciems

ceres-1.jpgBūtu jauki, ja sporta spēlēm komandas pieteiktos jau iepriekš pa tālr. 26239843 (Līga)

Lasīt visu ziņu

Cēres svētku balle

04.06.2022 22:00 - 05.06.2022 - 03:00

Iepazīšanās nodarbība Deju skolā pašiem mazākajiem

08.06.2022 17:30 - 18:00 kur : Kandavas Deju skola

a7456802-eec7-4a22-9d5e-e217e0aa5f6c.jpg8. jūnijā plkst. 17.30 Kandavas kultūras namā uz iepazīšanās nodarbību Deju skolā tiek aicināti mazuļi vecumā no 2,5 gadiem.

Līdzi paņemt maiņas apavus.

Plašāka informācija, zvanot pa tālruni 29407710.

Lasīt visu ziņu

Kandavā viesojas dāņu delegācija no sadraudzības pilsētas Lejres

09.06.2022 10:00 - 14:00

dsc0019.jpg9. jūnijā Kandavā viesojās delegācija no Kandavas sadraudzības pilsētas Lejres Dānijā. 32 cilvēku lielā delegācija viesojās Kandavas novadpētniecības muzejā, lai tiktos ar Kandavas Kandavas iestāžu vadītājiem un pašvaldības pārstāvjiem, iepazītos ar pilsētas vēsturi un apskatītu muzeja ekspozīciju.

Delegācija apmeklēja arī Amatniecības centru, Kandavas kartodromu un uzņēmuma SIA “Linda” ražotni.

Pēcpusdienā delegācijai paredzēta tikšanās ar Tukuma novada pašvaldības vadību un speciālistiem.

Lasīt visu ziņu galerija (14)

Kandavas Deju skolas mācību gada noslēguma koncerts

09.06.2022 19:00 kur : Kandavas kultūras nams

dsc0816.jpg9. jūnijā plkst. 19.00 Kandavas kultūras namā ar krāšņu koncertu tika svinēts Kandavas Deju skolas mācību gada noslēgums un absolventu izlaidums.

Koncertā visu grupu audzēkņi izdejoja latviešu dejas, mūsdienu dejas, kā arī tika izsniegtas apliecības Kandavas Deju skolas absolventiem.

Lasīt visu ziņu galerija (129)

MŪZIKAS VAKARS kopā ar bundzinieku Gundaru Lintiņu.

11.06.2022 21:00

11-junijs.jpg

11. jūnijā no plkst. 21.00- 24.00 Vecpilsētas kafejnīcas „Kandava” pagalmā muzikāls vakars kopā ar ritma pavēlnieku, bundzinieku Gundaru Lintiņu „Performance no Jazz līdz pasaules Rock klasikai”.

Ierobežots vietu skaits pie galdiņiem!!! Biļešu iepriekšpārdošana Kandavas K/N kasē T.- 25771108, 28642222. Ieeja 8 EUR.

28648093812415083665920829056858593511158339n.jpg

28646389712415082865920903646049230680532176n.jpg

Lasīt visu ziņu

Plenērs Kandavā 2022

13.06.2022 10:00 - 18.06.2022

28678597712423167531779101805576390427844563n.jpgNo 13. līdz 18. jūnijam norisināsies “PLENĒRS KANDAVĀ 2022”, kurā, kā ik gadu, mākslinieki no visas Latvijas nedēļas laikā iedvesmosies un radīs jaunus mākslas darbus Kandavā.  

18. jūnijā plkst. 10.00 skvērā pie Bruņinieku pilskalna notiks noslēguma pasākums, kurā būs iespējams satikt māksliniekus, parunāt, apskatīt viņu radītos darbus un iegādāties tos. Ar muzikālu pavadījumu uzstāsies brīvmākslinieks ar ģitāru Andžejs Beļēvičs. Uz tikšanos 18.jūnijā!  Ieeja bez maksas.

Lasīt visu ziņu

Piemiņas brīdis 1941. gada 14. jūnija komunistiskā genocīda upuriem

14.06.2022 14:00 - 15:00 kur : Staļinisma upuru piemiņas akmens

14062022kandavaunkandavasstacija.jpg14. jūnijā plkst. 14.00 Kandavā pie piemiņas akmens (Kandava, Sabiles iela 10a) un plkst. 14.30  pie Kandavas dzelzceļa stacijas notiks piemiņas brīži 1941. gada 14. jūnija komunistiskā genocīda upuriem.

http://visitkandava.lv/piemina... 

http://visitkandava.lv/piemina...

Lasīt visu ziņu

U-10 un U-12 vecuma grupu audzēkņi piedalās Rojas sporta skolas sacensībās vieglatlētikā

15.06.2022 kur : Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skola

29347220756401421538067573793104393512438n_0.jpg15. jūnijā Kandavas sporta skolas audzēkņi piedalījās Rojas sporta skolas sacensībās vieglatlētikā U-10 un U-12 vecuma grupās.

Izcilus rezultātus uzrādīja Kitija Jansone 60 m skrējienā, iegūstot 1. vietu, ar rezultātu 8,46 s, 2. vieta tāllēkšanā ar rezultātu 3,73 m.

1. vieta arī Silvestram Čabajam lodes grūšanā ar rezultātu 8.39 m, 2.vieta Emīlijai Zeberiņai lodes grūšanā ar rezultātu 6.72 m un 2. vieta bumbiņas mešanā ar rezultātu 26.67 m, 3. vieta Miķelim Babrim bumbiņas mešanā rezultāts- 36.40 m.

60 m skrējienā Sindijai Patrīcijai Leicei 4. vieta, rezultāts 9.18 s, bet 5.vietu ieguva Marta Erenfrīde rezultāts 9,21s. Martai arī 5. vieta tāllēkšanā, rezultāts- 3.98 m.

Lasīt visu ziņu galerija (18)

Volejbola treniņš

15.06.2022 19:00 - 20:00

volejbola-treninu-afisa-page0001-5.jpgGaidīti arī tie, kuri tikai vēlas iegūt pamatiemaņas volejbolā!

Lasīt visu ziņu

Tikšanās ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu

16.06.2022 11:00 - 13:00 kur : Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

16062022.jpgBiedrība “Latvijas Zemnieku federācija” un biedrība “Gaļas liellopu audzētāju biedrība” sadarbībā ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu aicina Kurzemes zemniekus un lauku iedzīvotājus uz tikšanos ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu š.g. 16.jūnijā plkst. 11.00 Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma zālē (Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120).

Tikšanās laikā zemkopības ministrs un Zemkopības ministrijas pārstāvji iepazīstinās ar Latvijas priekšlikumiem Kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) no 2023.gada un to, kādus Latvijas laukus nākotnē redz ministrija, kā jaunie pasākumi vides un klimata mērķu izpildei ietekmēs lauksaimnieku darbu, kā arī pārrunās aktualitātes lauksaimniecības nozarē.

Tikšanās noslēgumā plānota diskusija ar zemkopības ministru par lauku apdzīvotības saglabāšanu un veicināšanu.

Dalībai aicinām pieteikties līdz 13.jūnijam, reģistrējoties šeit: https://forms.gle/XXxK32wfvphJeCR26

vai rakstot uz e-pastu: info@lzf.lv; info@glab.lv

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

Informācijas avots: https://lzf.lv/?p=3921

Lasīt visu ziņu

Ogres novada sporta centra atklātās sacensības vieglatlētiem

21.06.2022 kur : Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skola

20220621151637.jpgGatavojoties Latvijas U16 čempionātam vieglatlētikā, piedalījāmies Ogres novada sporta centra atklātajās sacensībās vieglatlētikā U-16 grupai, kas notika 21. jūnijā Ogrē. Mūsu vieglatlēti uzrādīja ļoti labus rezultātus.

Agneta Muskeite ar personīgo rekordu 11.97 izcīnīja 1.vietu lodes grūšanā. Agnetai arī diska mešanā 6.vieta 28.22.

Marta Rūta Šteinberga ar personīgo rekordu 32.62 izcīnīja 2.vietu diska mešanā, bet lodes grūšanā viņai 4. vieta 11.41.

Kārlim Didzim Asaram divas piektās vietas: lodes grūšanā ar rezultātu 12.51 un šķēpa mešanā 41.28.

6.vietu lodes grūšanā izcīnīja Janeks Šimkēvics 11.79.

Lasīt visu ziņu galerija (5)

Līgo pasākumi Kandavas pusē no 21. - 23.jūnijam (Zemītē, Cērē, Vānē, Matkulē, Zantē un Kandavā). Nenokavē, svētku svinēšana sākas jau šodien!

21.06.2022 18:00 - 24.06.2022

21.jūnijā
21.06.2022. plkst. 18:00 Amatierkolektīvu koncerts "Zem Jānīšā cepurītes" Zemītes parka estrādē. Ieeja: bez maksas.
21.06.2022. plkst. 19:00 Cēres amatierteātra izrāde "Pašu audzināts". Pie Cēres sporta halles. Ieeja: 2,- EUR

22.jūnijā
22.06.2022. no plkst. 16:00 Pirmsjāņu tirdziņš Vānē (laukumā pretim Vānes kultūras namam)
22.06.2022. plkst. 20:00 Vānes amatierteātra izrāde "Vai mana cūka pie Jums nav bijusi?" Vānes estrādē. Ieeja: bez maksas.
22.06.2022. plkst. 20:00 Izrāde "Zagļi" Kandavas brīvdabas estrādē "Ozolāji". Ieeja: 5,- EUR
22.06.2022. plkst. 22:00 Zaļumballe. Vānes estrādē. Spēlē: grupa "Ilūzija". Ieeja: bez maksas.

23.jūnijā
23.06.2022. no plkst. 16:00 līdz 18:30 Svētku tirdziņš Matkulē.
23.06.2022. plkst. 19:00 Matkules amatierteātra izrāde "Ak šī jaukā lauku dzīve". Matkules estrādē. Ieeja: bez maksas
23.06.2022. plkst. 21:00 Izrāde "Ak, maigā sirsniņa". Zantes pagasta estrādē. Ieeja bez maksas.
23.06.2022. plkst. 22:00 Līgo zaļumballe. Spēlē: Juris Pavlovs. Matkules estrādē. Ieeja: 2,- EUR
23.06.2022. plkst. 22:00 Līgo balle. Spēlē: muzikanti no Stendes. Pie Cēres sporta halles. Ieeja: 2,- EUR
23.06.2022. plkst. 23:00 Zaļumballe. Spēlē: Arnis Blūms - Blūmanis. Zantes pagasta estrādē. Ieeja: bez maksas
23.06.2022. no plkst. 23:00 līdz 4:00  Līgosvētku zaļumballe. Spēlē: Andris Skuja. Zemītes pagasta estrādē. Ieeja: bez maksas.
23.06.2022. no plkst. 22:00 līdz 5:00 Līgo balle Kandavā. Spēlē: grupas "Credo", "Tequila band", "Roja". Brīvdabas estrādē "Ozolāji" (Kūrorta iela 14). Ieeja: 10,- EUR

Lasīt visu ziņu galerija (12)

Koncerts "Kamēr dziesma būs"

21.06.2022 18:00

28639458513618386210050696930200776461753283n.jpg21. jūnijā plkst. 18.00 Kandavas mūzikas un mākslas skolas zālē popgrupa "Taustiņi" aicina visus uz koncertu "Kamēr dziesma būs".

Lasīt visu ziņu

Līgo lustes Vānē

22.06.2022 20:00 - 23.06.2022 - 03:00 kur : Vānes pagasta estrāde

zalumballe.jpgPlkst.20:00 Vānes amatierteātra izrāde.

Pēc izrādes zaļumballe. Par raitu deju soli rūpēsies muzikālā apvienība paukss.jpg"Ilūzija"

Lasīt visu ziņu

Līgo balle

23.06.2022 10:00 - 24.06.2022 - 03:00 kur : Cēres sporta halle

Līgo svētki Zantē

23.06.2022 21:00 kur : Zantes kultūras nams, Zantes pagasta estrāde

35.jpg     Ar skaistām dziesmām, lustīgām dejām un jautru uzvedumu ir aizvadīti Līgo svētki Zantes pagasta estrādē.

   Kuplo līgotāju pulku svētkos sveica Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis, novēlot ikkatram atrast papardes ziedu un lustīgi nosvinēt svētkus Zantē. Vakara gaitā tika sumināti tie īpašie Jāņubērni mūsu pagastā, kas dzimšanas dienu svin tieši Līgo svētkos un Jāņu dienā.

      Jautrus atgadījumus ar līgaviņas lūkošanu un dotā vārda turēšanu uzvedumā „Ak, maigā sirsniņa” izspēlēja un aktieru lomās iejutās mūsu dejotāji:

Saimniece Lidija Līdaka – DACE ROZE

Lidijas meita Herta Līdaka – SENDIJA KEITA STOLA

Lidijas krustmeita kalpone Elza – KRISTĪNE POŠKA

Kalps Miķelis – MĀRTIŅŠ POŠKUS

Ķēkša Iza – INESE STOLA

Bagātais Alberts Amols no Jelgavas – UĢIS NEICINIEKS

Alberta dēls Ernests Amols – MĀRCIS NEICINIEKS

Lidijas draudzene Dārta – INTA NEICINIECE

Dārtas meita Magone -  ANDA BESERE

Čukstiņš un priekšā teicējs  - DAIGA POŠKA

         Ar skaistām dziesmām priecēja ZANE ŅUKŠA-VALDMANE un ULDIS OLIŅŠ.

       Lustīgas dejas izdejoja jauniešu deju kolektīvs „SĪPA” un daži pāri no vidējās paaudzes deju kolektīva „DUCELE”.

       Ar nenogurstošu enerģiju,  radošu skatījumu un izdomu pie uzveduma strādāja deju kolektīvu vadītāja MARITA JEKUMA. 

       Jāņu rītu līgotāji sagaidīja lustīgi dejojot zaļumballē.

             No sirds PALDIES visiem par atsaucību, ieguldīto darbiņu un pozitīvajām emocijām, ko sniedzāt skatītājiem!

 Zantes kultūras nama vadītāja Egija Lāce

Foto: E.Muceniece, K.Rorbahs

Lasīt visu ziņu galerija (37)

Līgo balle Kandavā

23.06.2022 23:00 - 24.06.2022 - 05:00 kur : Brīvdabas estrāde OZOLĀJI

28395387912335693040526558470952447014158543n.jpg23. jūnijā plkst. 23.00 brīvdabas estrādē "Ozolāji" Līgo balle Kandavā. Piedalās grupas "Credo", "Tequila band" un "Roja".

Ieejas maksa: 10 EUR.

Lasīt visu ziņu

LĪGO BALLE KANDAVĀ

23.06.2022 23:00 - 24.06.2022 - 05:00 kur : Brīvdabas estrāde OZOLĀJI

Biļešu iepriekšpārdošana Kandavas k/n kasē t.-63182040liiigo-balle.jpg

Lasīt visu ziņu

VUGD 28. jūnija rītā visā Latvijā pārbaudīs trauksmes sirēnas

28.06.2022 10:00 - 10:20

ic9r.jpgValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) otrdien, 28. jūnijā, visā Latvijā veiks trauksmes sirēnu pārbaudi, iedarbinot tās uz trim minūtēm, kā arī pārbaudīs starp VUGD un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem – radio, TV – noslēgto līgumu darbības izpildi.

"Trauksmes sirēnas paredzētas gadījumiem, lai izplatītu brīdinājumu iedzīvotājiem, ja notiktu dabas vai tehnogēna katastrofa vai arī pastāv tās draudi, bet informācija par apdraudējumu tiek pārraidīta ar elektronisko plašsaziņas līdzekļu (radio, TV) palīdzību. Šāda pārbaude nepieciešama, lai pārliecinātos par valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas tehnisko gatavību – trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli, iespējamiem bojājumiem vai traucējumiem sirēnu darbībā, kā arī starp VUGD un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem – radio, TV – noslēgto līgumu darbības izpildi. Šos agrīnās brīdināšanas sistēmas elementus pārbaudām ik gadu, lai būtu gatavi apdraudējuma situācijās," norādīja VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks, pulkvedis Ivars Nakurts.

    28. jūnijā no plkst.10 līdz plkst.10.20 visā valstī tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas uz trim minūtēm. Iedzīvotājiem nav pamata uztraukumam, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude.

Gadījumā, ja trauksmes sirēnu pārbaudes laikā tās nedzird, nevajag satraukties, jo ārkārtas gadījumos, kur sirēnas nav dzirdamas vai izvietotas, var tikt izmantoti citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana sabiedrībai caur operatīvo dienestu un to sadarbības partneru skaļruņiem. VUGD arī aicina viesnīcu administrāciju informēt savus ārvalstu viesus par gaidāmo trauksmes sirēnu pārbaudi, lai nerastos lieki uztraukumi.

    Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas atrodas Latvijas teritorijā, mobilo sakaru operatori nosūtīs SMS ar informāciju, ka 28. jūnijā notiks plānota trauksmes sirēnu pārbaude.

VUGD aicina iedzīvotājus un plašsaziņas līdzekļus dalīties ar zemāk atrodamo plakātu, kas ir ukraiņu valodā, lai pēc iespējas vairāk Ukrainas civiliedzīvotāju uzzinātu par šo pārbaudi un nerastos lieki satraukumi.

Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, kuras ir izvietotas tā, lai raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram 1,5 kilometru rādiusā (sirēnu dzirdamību ietekmē sirēnu izvietojuma augstums, teritoriālās apbūves īpatnības, pilsētas ikdienas transporta un ražošanas objektu radītie trokšņi, meteoroloģiskie apstākļi).

VUGD atgādināja, ka gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem jāieslēdz televizori un radioaparāti (Latvijas sabiedriskie mediji – Latvijas Televīzijas kanāli LTV1 un  LTV7, vai Latvijas Radio apraides kanāli) vai citas ierīces, piemēram, mobilo telefonu radiouztvērēji, informācijas saņemšanai par trauksmes sirēnu ieslēgšanas iemeslu un iedzīvotāju nepieciešamo rīcību.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem VUGD veic trauksmes sirēnu gatavības pārbaudi, lai pārbaudītu trauksmes sirēnu darbību un tehnisko stāvokli, kā arī sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem – radio un TV.

Foto: VUGD

Lasīt visu ziņu

Noskaidroti fotokonkursa “Diennakts garumā” uzvarētāji

30.06.2022

diploms-baibai-rasmanei--kopija.jpgNoslēdzies Kandavas un pagastu apvienības rīkotais fotokonkurss „Diennakts garumā”, kurā piedalījās 18 dalībnieki, kopumā iesūtot 23 pieteikumus jeb 92 fotogrāfijas.

Žūrijas komisija fotogrāfijas vērtēja pēc četriem kritērijiem: fotogrāfiju atbilstība konkursa nolikumam; fotogrāfiju tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte; fotogrāfiju saturs un galvenais nosacījums- visu četru pieteikuma fotogrāfiju identiskais rakurss. Žūrijas komisija: Kandavas un pagastu apvienības vadītājs Jānis Mazitāns, Kandavas Mākslas un mūzikas skolas pedagogs Baumane Ilze, Kandavas un pagastu apvienības fotokonkursa “Piederība laikam” 1.vietas ieguvēja Anete Rodiņa un fotokonkursa “Piederība laikam” skatītāju simpātijas balvas ieguvēja, daudzkārtēja fotokonkursu dalībniece un laureāte Laura Kristīne Anšance.

3.jpgGodpilno 1.vietu ar žūrijas piešķirtiem 110 punktiem saņem Daiga Rēdmane par fotogrāfijām “Teteriņa ezers Kandavā”.  Daiga saņem naudas balvu 100 eiro apmērā.8.jpg2.vietu ar 75 punktiem un 50 eiro naudas balvu iegūst Baiba Rašmane ar fotogrāfijām “Talsu iela Kandavā”.
13.jpg3.vietu ar 74 punktiem ieņem Jānis Kamerāds ar fotogrāfijām “Kandavas Promenāde”. Jānis saņem naudas balvu 30 eiro apmērā.
23.jpgSkatītāju simpātiju balvu iegūst Kristīne Ķēniņa ar fotogrāfijām “Bruņinieku pilskalns”, kuras sociālo tīklu balsošanā ieguva lielāko balsu skaitu. Paldies autoriem par skaistajām fotogrāfijām un atsaucību piedaloties konkursā- Agnese Priede, Ance Diduha, Anna Dūniņa, Baiba Rašmane, Dace Roze, Dagnija Gudriķe, Daiga Rēdmane, Danuta Bite, Eduards Plezers, Endijs Lībeks, Inta Neiciniece, Jānis Kamerāds, Keitija Kadiķe, Kristīne Ķēniņa, Lāsma Mažule, Linda Priedniece, Una Frīdemane, Vladislavs Sitiks.

Lasīt visu ziņu galerija (5)

Pievienojieties kopsaietam ID = Tukums un tālāk!

30.06.2022 13:00 - 20:00
Tukuma novada mazākumtautību organizāciju pārstāvjiem un atbalstītājiem lieliska atkalredzēšanās iespēja 30.jūnijā (ceturtdienā)! Pievienojieties kopsaietam ID = Tukums un tālāk!  No plkst 13.00 - “SOLI PA SOLIM = vienlīdzība!” Nodarbības bērniem un invalīdiem  No plkst 17.00 - “IDENTITĀTE = pamats” (tautas tērpi, dziesmas, dzeja un folklora, nacionālās uzkodas, tradīcijas, paražas, valodas)   Kur? Rīgas Vācu kultūras biedrības filiālē "Štempeļhofa" Kandavā, Sabiles ielā 29. Vēlama ierašanās nacionālajā tautastērpā un ar vēlmi nodziedāt/ nodejot/ nospēlēt mums savas tautas labākos meldiņus! Jautājumu gadījumā - 29995715. Pateicamies par atbalstu: Tukuma novada pašvaldības finansējums tversana.jpgnevalstisko organizāciju iniciatīvām, Nr. TND/2-58.5/22/94 Lasīt visu ziņu
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top