Pāriet uz lapas karti

Pasākumi

Latvijas dzimšanas dienas pusdienas vai vakariņas Kalnmuižas pilī

18.11.2022 15:00 kur : Kalnmuižas pils, viesnīca

18112022kalnmuiza.jpgIelūdzam - 18. novembrī Latvijas dzimšanas dienai par godu - uz pusdienām vai vakariņām 6 kārtās.

15:00 Pusdienas (50 EUR)

18:30 Vakariņas (60 EUR)
Par vakariņu muzikālo baudījumu parūpēsies pianists Toms Juhņevičs

Tālrunis rezervācijām: 26699033

Lasīt visu ziņu galerija (2)

Pasniegti apbalvojumi LR proklamēšanas 104. gadadienā Kandavā

18.11.2022 16:00 - 19:00 kur : Kandavas kultūras nams

dsc0730.jpg18. novembrī Kandavas kultūras namā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienas svinīgā apbalvošana, kurā apbalvojumus saņēma vienpadsmit novada ļaudis, kas pašaizliedzīgi un ar atdevi strādājuši savā tiešajā darbā, uzņēmējdarbībā, iesaistījušies labdarības kustībā, izglītībā, sportā, kultūrā un citās sabiedriskās dzīves jomās.

“Tukuma novada Atzinības raksts”

1. Ilzei Spuriņai – ārstei/pediatrei – par būtiskiem nopelniem Tukuma novada attīstībā veselības aizsardzībā, pašaizliedzīgu, ilggadēju un  profesionālu darbu bērnu un jauniešu veselības aprūpē;

2. Mārim Cietvīram– SIA “EM Constructions” valdes loceklim – par aktīvu iesaistīšanos Cēres pagasta konsultatīvajā darbā, finansiālu atbalstu Cēres sporta halles atjaunošanā, jauniešu motivēšanā atgriezties uz dzīvi laukos un saturīga brīvā laika pavadīšanā;

“Tukuma novada Cildinājuma balva”

3. Ramonai Liepiņai–Kraujai – Zemītes sākumskolas direktorei – par sabiedriski aktīvu darbu, jaunu tradīciju ieviešanu pagasta un skolas dzīvē, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību kopīgi veidojot lauku vidi, un dzīvesgudrības izzināšanu;

4. Dainai Batņai – Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas ilggadējai bibliotekārei – par ieguldījumu mācību procesa nodrošināšanā;

5. Ainai Aperčojei un Konstantīnam Aperčojam – par kultūrvides brīvprātīgu bagātināšanu un cittautiešu integrēšanu sabiedrībā, novada pozitīva tēla veidošanu un starptautisko sadarbību, ilggadēji vadot cittautiešu biedrību “Varavīksne”;

“Tukuma novada Pateicība”

6. Aivaram Rožinskim – Cēres pamatskolas sporta skolotājam – par apzinīgu un radošu pedagoģisko darbu, sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanu, bērnu motivēšanu Cēres pagastā un Tukuma novadā;

7. Sanitai Zībiņai – Tukuma novada pašvaldības Finanšu nodaļas ekonomistei – par augstu profesionalitāti, ieinteresētību rezultātu sasniegšanā, darbu ārpus darbalaika, izpalīdzību un sapratni;

“Kandavas un pagastu apvienības Pateicība”

8. Līgai Vaivadei - Kalnmeierei un Kristīnei Vilcānei - par pozitīvu Kandavas tēla veidošanu, tūrisma popularizēšanu un iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un Tūrisma attīstībā;

“Kandavas un pagastu apvienības Gada uzņēmējs”

9. SIA “Abas Engineering” Guntaram Indriksonam un inženierim Stephen Hartley (Stīvens Hārtlijs)- par Kandavas pievienoto vērtību un vārda nešanu Latvijā un pasaulē;

“Kandavas un pagastu apvienības Gada labdaris”

10. Varim Krūmiņam - par nesavtīgu un pašaizliedzīgu palīdzības sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem, sniedzot patvērumu un atbalstu no kara šausmām;

“Kandavas un pagastu apvienības Gada lepnums”

11. “Gada lepnums”Inesei Auziņai un Baibai Truhņēvičai - par iesaistīšanos labdarības kustībā, atbalstu sabiedriskajās un kultūras norisēs novadā un nenogurstošu brīvprātīgu darbu apkārtējās vides sakopšanā.

Lasīt visu ziņu galerija (134)

18. novembra 5 kārtu vakariņas restorānā "Nāriņa"

18.11.2022 16:00 - 20:00 kur : Nāriņa, ģimenes restorāns

18112022narina.jpgIelūdzam uz 18.novembra 5 kārtu vakariņām restorānā "Nāriņa"

Restorāns atrodas: Kandavā, Daigones ielā 14a

Rezervē sev vēlamo vakariņu laiku no plkst. 16:00 līdz 20:00
Tālrunis rezervācijām: 22437940

Cena: 32 EUR

Saksofona solo: Aigars Kalviņš

Lasīt visu ziņu

Aicinām svētku koncertu un apbalvošanas pasākumu vērot tiešraidē

18.11.2022 16:00 kur : Kandavas kultūras nams

facebook-live.jpg18. novembrī plkst. 16.00 Kandavas kultūras namā aicinām klātienē apmeklēt Valsts svētku koncertu un svinīgo apbalvojumu pasniegšanu vai arī vērot pasākuma tiešraidi internetā pašvaldības oficiālajā Facebook kontā: https://www.facebook.com/event...


Kandavas kultūras namā būs iespēja sveikt sekojošus apbalvojumu saņēmējus:
- Māri Cietvīru (tiks sveikts arī Tukuma kultūras namā plkst. 19.00);
- Ainu un Konstantīnu Aperčojus;
- Aivaru Rožinski (tiks sveikts arī Tukuma kultūras namā plkst. 19.00);
-
Ramonu Liepiņu-Krauju (tiks sveikta arī Tukuma kultūras namā plkst. 19.00);
- Sanitu Zībiņu;
- Līgu Vaivadi-Kalnmeieri un Kristīni Vilcāni;
- Guntaru Indriksonu un Stephen Hartley;
- Vari Krūmiņu;
- Inesi Auziņu un Baibu Truhņēviču.

Dainu Batņu aicinām sveikt Tukuma kultūras namā 18. novembrī plkst. 19.00, savukārt Ilzei Spuriņai lūgums apsveikumus nodot individuāli, jo svētku pasākumos nebūs klātesoša.  

Lasīt visu ziņu

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS DIENA

18.11.2022 16:00 kur : Kandavas kultūras nams

latvijas-valsts-proklamesanas-gadadiena.jpg16:00 SVĒTKU SARĪKOJUMS

  • APBALVOŠANA
  • KONCERTS- piedalās ansamblis "STIPRĀS SIEVAS", etnogrupa "OGAS"
  • Pasākumu kuplinās jauniešu deju kolektīvs "IMULIŅA"

21:00 SVĒTKU BALLE  (galdiņballe ar saviem "groziņiem")  kopā ar grupu "LUSTĪGAIS BLUMĪZERS" ieejas maksa: EUR 12,- iepriekšpārdošanā  EUR 10,- Iespēja rezervēt galdiņu, kase- 63182040

Lasīt visu ziņu

Tradicionālais makulatūras vākšanas konkurss paplašinās

20.09.2022 - 20.04.2023

piejuramakulaturakonk-2022web-01.jpgAtkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra” jau tradicionāli organizētais konkurss, kurš ik gadus apvieno  desmitiem izglītības iestāžu un simtiem bērnu, šajā mācību gadā  norisināsies no 20.septembra līdz 2023.gada 20.aprīlim un piedāvās dalībniekiem bez makulatūras vākt arī izlietotās baterijas. Konkurss turpmāk sauksies “Palīdzēsim dabai!”

“Šajā rudenī esam gandarīti par sadarbības uzsākšanu ar SIA “Zaļais Centrs”.  Esam vienojušies kopīgiem spēkiem  ierobežot vides piesārņošanu un veicināt atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu un atkārtotu izmantošanu, lai mazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu  CSA poligonā “Janvāri”. Šī  sadarbība sāksies ar “Zaļā Centra” iesaisti mūsu tradicionālajā skolu konkursā, kur šajā mācību gadā, paralēli makulatūras vākšanai, aicināsim dalībniekus nodot arī izlietotās baterijas. Vēlamies, lai mūsu sadarbība būtu regulāra ar mērķi veidot ilgtspējīgu vidi un novērst dažādu bīstamo atkritumu nonākšanu dabā,” stāsta atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra” vadītājs Ēriks Zaporožecs.

Par nepieciešamību savākt izlietotās baterijas SIA Zaļais Centrs projektu vadītāja Žanna Lampicka saka : “Ar baterijām mēs sastopamies ikdienas dzīvē savā mājoklī. Lai baterija no dzīvības devējas kādai ierīcei nepārvērstos par paša cilvēka veselības iznīcinātāju, pēc to izlietošanas svarīgi baterijas nodot tur, kur tās turpina ceļu uz otrreizēju pārstrādi vai pienācīgu utilizēšanu. Tas ļauj ne vien saudzēt vidi, bet arī atgūt vērtīgus metālus atkārtotai izmantošanai, pagarinot izsīkstošo dabas resursu dzīves ciklu. Mēs ļoti ceram, ka bateriju savākšanas kampaņa nepārprotami veicinās bateriju savākšanu, novēršot to nokļūšanu vidē. Līdz ar pieaugošo izpratni un atbildību par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi, pieaugs pieprasījums pēc atkritumu šķirošanas iespējām.”

Konkursa norises laikā dalībnieki tiek aicināti vākt izlietoto vai nevajadzīgo biroja papīru, kartonu, grāmatas, žurnālus, bukletus un citus papīra un kartona izstrādājumus, kā arī izlietotās baterijas. Makulatūrai  ir jābūt sasietai pakās un saliktai kartona kastēs vai maisos. Baterijas ir parocīgi vākt izlietotās plastmasas ūdens pudelēs, jo tās var pēc tam aizskrūvēt un nodot kopā ar makulatūru, piesakot  bezmaksas izvešanu.

Makulatūru uz pārkraušanas-šķirošanas staciju (Tukumā, Kandavā, Rojā) vai poligonu “Janvāri” var nogādāt arī pašu spēkiem, informējot stacijas/poligona operatoru, lai ievestais apjoms tiek reģistrēts uz konkrēto izglītības iestādi. Konkursa norises laikā makulatūras izvešanu var pieteikt neierobežotu reižu skaitu.

“Mēs esam ļoti priecīgi, ka saglabājas skolēnu un bērnudārza audzēkņu un viņu ģimeņu vēlme katru  gadu  no jauna turpināt makulatūras vākšanu, jo tā arī visa sabiedrība tiek izglītota un iesaistīta atkritumu šķirošanā”, turpina Ēriks Zaporožecs, “ja izlasītie laikraksti un žurnāli, nevajadzīgie dokumenti, savu laiku nokalpojušās grāmatas netiks izmesti  kopā ar citiem atkritumiem, bet nodoti otrreizējai pārstrādei, tie piedzīvos otru dzīvi -  tiks saražoti jauni papīra izstrādājumi un taupīti gan enerģijas,  gan mežu resursi. Ja izlietotās baterijas, kas ir bīstamie atkritumi, nenonāks dabā – ieguvēji būsim mēs visi. ”

Arī  šogad  katra savāktā makulatūras tonna atgriezīsies pie dalībniekiem kā  viena paka biroja papīra, bet pašiem čaklākajiem dalībniekiem balvā tiks apmaksāti transporta izdevumi izglītojošai ekskursijai. Savukārt, SIA ” Zaļais centrs” parūpēsies par balvu fondu bateriju vākšanas uzvarētājiem.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā:  www.piejuraatkritumi.lv

Lasīt visu ziņu

Ineses Grizānes izstāde "Mana mīļā Latvija"

28.10.2022 09:00 - 01.12.2022 - 13:00 kur : Vējspārns, galerija, Kandavas kultūras nams

1a1a1a.jpgNo 28. oktobra līdz 1. decembrim Kandavas kultūras nama galerijā "Vējspārns" Ineses Grizānes izstāde „MANA MĪĻĀ LATVIJA”. Izstāde apskatāma darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 vai iepriekš norunājot vēlamo apskates laiku pa tālruni 27022882. Ieeja bez maksas.

Lasīt visu ziņu

Novembrī turpinās slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijā

01.11.2022 - 30.11.2022

zumba-fitness-un-zumba-gold-zoom.jpgNovembrī aicinām novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties bezmaksas veselības veicinošos pasākumos.

  • Zumbas  nodarbībās “Zoom” platformā, kuras notiks  otrdienās,  01.11., 08.11. un pirmdienās, 14.11., 21.11. un 28.11., no  plkst. 19:00 – 20:00.  Un Zumba Gold nodarbībās, platformā “Zoom” – svētdienā, 06.11., plkst. 18:45 – 19:45 un piektdienā, 11.11., plkst. 20:00 – 21:00, iepriekš piesakoties pie treneres Amandas Bērziņas, tel.nr. 27701619.


  • Ūdens vingrošana senioriem 50+ nodarbībās, kuras notiks ceturtdienās, 03.11., 10.11., 17.11. un 24.11., no plkst. 10:45 – 11:45 Laidzes peldbaseinā “Vieta Tavai Atpūtai”. Pieteikšanās nodarbībām pa tel. 26409321. Izbraukšana uz nodarbībām tiks organizēta no Kandavas un pagastu apvienības administrācijas ēkas, Dārza ielas 6, ceturtdienās, plkst. 09:45. Nodarbības ilgums 1h.


  • Skolēniem no Kandavas Reģionālās pamatskolas būs iespēja piedalīties Peldēšanas apmācības skolēniem nodarbībās 11.11. un 25.11., Laidzes peldbaseinā “Vieta Tavai Atpūtai”. Izbraukšana uz nodarbībām tiks organizēta no Kandavas Reģionālās pamatskolas, plkst. 9:00.

 

Aktuālā saite “Zoom” nodarbībām:

ZUMBA GOLD, nodarbības vadīs Amanda Bērziņa

https://us02web.zoom.us/j/87981711318?pwd=UEJ5N29QNWtHNkZDd3ZUU1JsSnhyZz09

Meeting ID: 879 81711318

Passcode: 123456

 

ZUMBA, nodarbības vadīs Amanda Bērziņa

https://us02web.zoom.us/j/87981711318?pwd=UEJ5N29QNWtHNkZDd3ZUU1JsSnhyZz09

Meeting ID: 879 81711318

Passcode: 123456

 

Lasīt visu ziņu galerija (4)

Pasākums "Pilsonis = Ziema + Svētki" 10. decembrī Kandavas muzejā

01.11.2022 18:00 - 10.12.2022 kur : Kandavas novadpētniecības muzejs

xmaspop-up-01.jpgJau savlaicīgi plānojot decembra godus, aicinām ierēķināt sestdienas, 10.decembra vakaru muzikālām un pilsoniski aktīvām nodarbēm pasākumā "Pilsonis = Ziema + Svētki" 10.decembrī!

Aicinām viesoties Kandavas novadpētniecības muzeja viesmīlīgajās telpās no plkst. 17.45, lai plkst. 18.00 muzikāli "tīklotos" vācu melodiju ietvarā kopīgi ar Rīgas Vācu kultūras biedrības ansambli "Morgenrot", kā arī uztrenētu ziemas obligāto dziesmu repertuāru kopā ar kolorīto Valdeķu kultūras nama jaukto vokālo ansambli "DoReMi".

Ieejas maksas nav, arī oficiālu vakara vadītāju nebūs. Ieejas maksas vietā - jūsu stāstījums par savu labo darbu sabiedrības labā un aicinājums iesaistīties vietējās kopienas stiprināšanā!

Projekts Nr. AIF/2020/SDK/27 “Demokrātisko kompetenču inkubators”. Popup "Izgaršo demokrātiju" Kandavā.

Lasīt visu ziņu

Novembrī apskatāmas izstādes Kandavas muzejā

11.11.2022 - 21.11.2022

111111111.jpgNo 11. novembra līdz 21. novembrim Kandavas novadpētniecības muzejā Latvijas kara muzeja izstāde- „Latvijas Neatkarības karš” un no Kandavas novadpētniecības muzeja  krājumiem izstāde "Brīvs, kam dūša brīvam būt!".

Lasīt visu ziņu
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top