Kandavas, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vadītāju aicinājums iedzīvotājiem saistībā ar ārkārtas situāciju valstī14.03.2020

Ņemot vērā, ka Latvijā līdz 14.aprīlim ir izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību:

Aicinām iedzīvotājus pēc iespējas palikt mājās un izvērtēt jebkuras publiskas vietas apmeklēšanas nepieciešamību, tajā skaitā veikalu, tirgu, bibliotēku, muzeju un tamlīdzīgu vietu apmeklēšanas nepieciešamību;

Aicinām iedzīvotājus nedoties ārpus savas apdzīvotās vietas bez nepieciešamības, un vispār pārvietoties uz citām apdzīvotām vietām pēc iespējas mazāk;

Aicinām iedzīvotājus nodrošināt, ka viņu bērni ārkārtas situācijas laikā vieni paši neatradīsies uz ielas;

Aicinām iedzīvotājus gadījumos, kad viņi saviem bērniem ļauj apmeklēt bibliotēku, muzeju vai citu publisku iestādi, nodrošināt, ka bērnam ir līdzi vecāku rakstiska apmeklējuma atļauja (veidlapa pielikumā);

Aicinām iedzīvotājus atbildīgi izvērtēt privātu pasākumu rīkošanas nepieciešamību kā arī tajos aicināmo viesu loku;

Aicinām iedzīvotājus, atrodoties publiskā vietā, ievērot distanci vismaz 2 metru attālumā no citiem cilvēkiem;

Aicinām iedzīvotājus ievērot personīgo higiēnu un vienmēr un visur mazgāt rokas vai lietot dezinfekcijas līdzekļus;

Aicinām iedzīvotājus sekot savam veselības stāvoklim un aizdomu gadījumā zvanīt savam ģimenes ārstam vai Slimību profilakses un kontroles centram pa tālruni 67387661;

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai par ārkārtas stāvokli sekot līdzi Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā https://spkc.gov.lv/lv/, Veselības ministrijas mājaslapā http://www.vm.gov.lv/ vai savas pašvaldības mājaslapā;

Aicinām šajā ārkārtas situācijā ikvienu būt atbildīgam gan pret sevi, gan pret apkārtējiem, ar sapratni un iecietību izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem.


APLIECINĀJUMA VEIDLAPA PAR BĒRNA VESELĪBU

DARBINIEKA APLIECINĀJUMS


<>