2016.gada rudens Kandavā. Foto: Jānis Kamerāds11.10.2016


<>