2016.gada rudens ainas Kandavā. Foto: Jānis Kamerāds31.10.2016


<>