Pāriet uz lapas karti

Pasākumi

Latvijas 102.gadadiena Zantē

18.11.2020 kur : Zantes kultūras nams

Kur zemi lai krāšņāku rastu,

kam skaistākas dziesmas lai dzied,

kā zemi pie dzintara krasta,

kā zemi, kur ābeles zied.

Tā zeme ir dzimtene mana,

te izaugt un dzīvot man ļauts.

Ik puķe tās vārdu man zvana,

Šo zemi par Latviju sauc. (A.Sakse)


Latvijas 102.gadadienā Zantes pagasta pārvaldes Pateicības rakstu „ZANTES LEPNUMS 2020” saņēma:

  • LAILA ŠAICANEpar apzinīgu pedagoģisko darbu Zantes pamatskolā un ieguldījumu jaunās paaudzes patriotisma audzināšanā.

Laila Šaicane ir Zantes pamatskolas skolotāja ar 21 gada pieredzi. Skolā māca sportu, Latvijas un pasaules vēsturi un sociālās zinības. Lailai piemīt centība un apzinība – sev uzticētos pienākumus izdara laicīgi un ar lielu atbildības sajūtu. Vienmēr ir atvērta jaunām idejām un nebaidās stundās izmantot modernās tehnoloģijas, lai padarītu mācību procesu interesantāku. Laila rūpīgi analizē savu darbu un izvirza mērķus turpmākajai darbībai, ir prasīga gan pret sevi, gan saviem skolēniem. 

Skolēnos Laila ieaudzina patriotismu un mīlestību pret savu valsti. Ik gadu iegulda lielu darbu skolas un pagasta organizētajos Lāčplēša dienas un represēto piemiņas pasākumos, popularizējot Latvijas vēsturi sabiedrības vidū. Laila prot ieinteresēt skolēnus vēsturē un veiksmīgi tos sagatavo novada un valsts vēstures olimpiādēm. 

Kolektīvā Laila ir atsaucīga – nekad neatteiks palīdzību un ar saviem smiekliem ienes pozitīvu gaisotni jebkurā ikdienas situācijā skolā. Kolēģi jau vairākkārt ir novērtējuši Lailas neizsīkstošo enerģiju un prasmi veiksmīgi nodot savas zināšanas skolēniem, nominējot viņu kā Gada skolotāju.

  • ELITA OSE par apzinīgu pedagoģisko darbu Zantes pamatskolā, ilggadēju un aktīvu līdzdalību Zantes pagasta kultūras dzīvē.

Elita Ose Zantes pamatskolā strādā kopš 1997.gada, māca vizuālo mākslu, mājturību un tehnoloģijas, kā arī sešpadsmit gadus ir strādājusi par direktores vietnieci mācību darbā. Elitu var raksturot kā mākslinieciska tipa cilvēku ar savu gaumes izjūtu, kas bieži vien atspoguļojas Elitas darbā. Ikdienā Elita ir kā labais gariņš – nepaies garām nepajautājusi “kā iet?”, uzmundrinās un uzsmaidīs. Ar bērniem Elitai patīk uzturēt draudzīgas attiecības, tādēļ skolēni bieži vien Elitu izvēlas kā uzticības personu, jo viņa prot atrast izeju pat no vissarežģītākajām situācijām.

Kolēģi Elitu raksturo kā mierīgu, nosvērtu un izpalīdzīgu. Elita ir tā, kas var piedāvāt vistrakākās idejas, noorganizēt aizraujošu ekskursiju vai vienkāršu, mierīgu pēcpusdienas izbraucienu ar kuģīti. 

Elita jau vairāk kā 30 gadus piedalās Zantes pagasta kultūras dzīvē un ir aktīva pašdarbniece kopš 1988.gada - dziedājusi sieviešu vokālajā ansamblī „Neprāts”, jauktajā ansamblī, kamerkorī, Zantes-Vānes-Matkules apvienotajā korī „Amula” un ar lielu centību dara to joprojām, dziedot Zantes jauktajā korī. Ar Elitu vienmēr ir patīkami sadarboties, viņa nekad neatteiks radošu padomu un palīdzību. Var tikai apbrīnot  Elitas mieru, pacietību, toleranci, pozitīvismu un radošumu.

  • RUTA SADOVIČA par ilggadēju un apzinīgu darbu Zantes pasta nodaļā.

Ruta Sadoviča Zantes pasta nodaļā strādā kopš 1975. gada un atzīst, ka pašai pat neticās, ka jau 45 gadus pasts ir viņas darba vieta.  Rutai patīk darbs pastā, jo nekad nav garlaicīgi un ik dienas var satikties un aprunāties ar Zantes pagasta ļaudīm. Ruta savus pienākumus veic centīgi un ar lielu atbildības sajūtu. Iespējams, pateicoties Rutas mērķtiecībai un neatlaidībai Zantes pagastā joprojām ir pašiem sava pasta nodaļa, kas vairums lauku pagastos jau ir retums.

  • DACE KRASTIŅA - par ilggadēju un apzinīgu darbu Zantes ģimenes atbalsta centrā.

Dace Krastiņa ir viena no ilggadējām Zantes ģimenes atbalsta centra darbiniecēm. Savu darbu veic apzinīgi un kārtīgi, pret centra klientiem izturas ar sapratni un cieņu. Vienmēr piedalās Zantes ģimenes atbalsta centra rīkotajos pasākumos. Ir iemantojusi kolēģu atzinību un uzticību.

  • Pateicības rakstu saņēma JĀNIS KĀLIS - par ieguldījumu un aktīvu līdzdalību Zantes pagasta norisēs.

Jānis Kālis jau 10 gadus ir Zantes pagasta pārvaldes vadītājs. Ik gadu Latvijas gadadienai veltītajā pasākumā tiek pasniegti Zantes pagasta pārvaldes Pateicības raksti "Zantes lepnums" tiem labajiem ļaudīm, ar kuru darbiem lepojamies. Šo tradīciju 10 gadu garumā uztur Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis, sarūpējot katram apbalvojuma saņēmējam Pateicības rakstu un pulksteni ar ierakstu "Zantes lepnums". Šogad pēdējo gadu tika pasniegti Pateicības raksti "Zantes lepnums", līdz ar to šī skaistā tradīcija ir godam noslēgusies. 

20201118_180806.jpg

Lasīt visu ziņu galerija (10)

Latvijas Republikas 102. gadadienā pasniegti apbalvojumi novadniekiem

18.11.2020 16:00 - 18:00 kur : Kandavas kultūras nams

dsc_0455.jpg18.novembrī Kandavas kultūras namā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienas svinīgā apbalvošana, kurā apbalvojumus saņēma trīspadsmit novada ļaudis, kas pašaizliedzīgi un ar atdevi strādājuši savā tiešajā darbā, uzņēmējdarbībā, iesaistījušies labdarības kustībā, izglītībā, sportā, kultūrā un citās sabiedriskās dzīves jomās.


Apbalvojums “Kandavas novada Pateicība”:

-Vijai Dembovskai par mūža ieguldījumu un aktīvu iesaistīšanos Vānes pagasta un Kandavas novada sabiedriskajā dzīvē;

-Inetai Feldmanei par Kandavas vārda popularizēšanu ar zīmolu “Ieviņas kūkas” vairāk kā 20 gadu garumā, un novada sporta un kultūras pasākumu atbalstīšanu;

-Gunai Kraucei par iejūtību, atbalstu, labestību pret bērniem savā darba vietā skolā un labdarību un rūpēm par mūsu četrkājainajiem draugiem;

-Regnāram Liepiņam par ilggadēju, apzinīgu un kvalitatīvu kurpnieka darbu Kandavas pilsētā;

-Jurģim Muskam par radošu pieeju tiešajā darbā, aktīvu iesaistīšanos kultūras dzīvē un nesavtīgu atbalstu sabiedriskajās norisēs novadā;

-Daigai Poškai par ilggadēju ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā Zantes pagastā, aktīvu sabiedrisko darbību un iesaistīšanos pagasta kultūras dzīvē;

-Armandam Priedem par ieguldījumu Zemītes pagasta izaugsmē un nenogurstošu brīvprātīgā ugunsdzēsēja pienākumu veikšanu;

-Agitai Riekstiņai par nozīmīgu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un inovatīvām idejām izglītības darbā Kandavas novadā;

-Seilai Šenbergai par ieguldījumu strādājot ar bērniem Montesori programmā, radošu pieeju un jaunu metožu pielietošanu sociālajā darbā.


Apbalvojums “Kandavas novada Gada uzņēmējs”
Intaram Graudēvicam par savas zemnieku saimniecības attīstību, dodot darbu novada iedzīvotājiem, iesaistīšanos un atbalstu pagasta labiekārtošanā.


Apbalvojums “Kandavas novada Gada labdaris”
Gotfrīdu ģimenei  par iesaistīšanos labdarības kustībā, palīdzot vientuļiem pensionāriem, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, līdzdalību dažādu pasākumu rīkošanā novadā, atbalstot kultūras un sporta aktivitātes.


Apbalvojums “Kandavas novada Gada Lepnums”
Ievai Annijai Stepiņai par augstiem sasniegumiem šķēpmešanā, nesot Kandavas vārda atpazīstamību Latvijā un pasaulē.     


Apbalvojums “Kandavas novada Goda pilsonis”
Zigurdam Megnim par ilggadēju un nesavtīgu darbu Kandavas novada attīstībā, labiekārtošanā un jaunatnes patriotiskajā audzināšanā, novada pensionāru biedrības vadīšanu un aktīvu iesaistīšanos kustībā par Kandavas novada saglabāšanu.


Svinīgo apbalvošanu vadīja Kandavas Kārļa Mīlenbaha audzēkņi Rūta Liepa un Artūrs Jekovičs. Muzikālu sveicienu katram apbalvotajam sniedza Aleksandra Špicberga (balss), Atis Andersons (taustiņi) un Kaspars Kurdeko (sitamie instrumenti).

Lasīt visu ziņu galerija (68)

Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadiena Matkulē

18.11.2020 18:00 kur : Matkule, ciems

4d9f8cfa_16b5_4965_8d74_8a94ce74b591.jpgAtzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienu, deviņi Matkules pagasta iedzīvotāji saņēma Pagasta pārvaldes Pateicības par atbalstu, atsaucību un aktīvu iesaistīšanos pagasta labiekārtošanā.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Latvijas gadadienas svinīgais pasākums, kura laikā bija plānots pateikties pagasta iedzīvotājiem, tika atcelts. Tomēr Matkules pagasta pārvaldniece Dzidra Jansone un kultūras nama vadītāja Agnese Vanaga devās pie apbalvojamajiem un pasniedza tos katram klātienē.

Pateicības saņēma:

Jānis Graudēvics- Par atbalstu, atsaucību un aktīvu iesaistīšanos pagasta labiekārtošanā;

Jānis Leimanis- Par atbalstu, atsaucību un aktīvu iesaistīšanos pagasta labiekārtošanā;

Ivars Jirgensons- Par atbalstu, atsaucību un aktīvu iesaistīšanos pagasta labiekārtošanā;

Ojārs Budžens- Par atbalstu, atsaucību un aktīvu iesaistīšanos pagasta labiekārtošanā;

Pēteris Ansons- Par gaļasmašīnu kolekcijas izvietošanu apskatei Matkules pagasta svētkos 2020.gada 4.jūlijā;

Aira Kronberga- Par atsaucību siltu vakariņu pagatavošanā viesmāksliniekam Matkules kultūras namā;

Guntars Bistrovs- Par Matkules kultūras nama katlumājas durvju ielikšanu un apdares veikšanu;

Māris  Budžens- Par palīdzību kultūras nama saimniecības darbos;

Oskaras Hmarņiks- Par palīdzību kultūras nama saimniecības darbos.

Apsveicam ar apbalvojumu saņemšanu, paldies par Jūsu ieguldīto darbu un laiku!

Lasīt visu ziņu galerija (21)

Latvijas dzimšanas diena

18.11.2020 18:00 - 20:00

20201117_131557.jpgLatvijas dzimšanas dienā pie Cēres pamatskolas tika izveidota Latvijas kontūra un visi Cēres pagasta iedzīvotāji varēja atnākt un nolikt savu svecīti kā sveicienu mūsu Latvijai. Taciņu iepretī skolai apgaismoja lāpu aleja.

Ilgu mūžu Latvijai!!!

Lasīt visu ziņu galerija (9)

Žaņa Legzdiņa fotoizstāde

17.09.2020 - 21.11.2020 kur : Kandavas novadpētniecības muzejs, Kandavas Mākslas galerija, mākslas galerija

zanis_legzdins_afisa.jpg

26. septembrī Kandavas novada muzejā notika fotogrāfa Žaņa Legzdiņa darbu izstādes atklāšana. 

 Par Žani Legzdiņu kā par personību pastāstīja muzeja krājuma glabātāja Ināra Znotiņa, viņa fotomākslas niansēs palīdzēja ielūkoties Talsu fotokluba biedrs Dainis Kārkluvalks un Zigurds Kalmanis. Pasākumu kuplināja fotogrāfa māsas ģimenes atvases. Ar interesantiem faktiem par Žani Legzdiņu, viņa ikdienu un spilgtākajiem notikumiem, dalījās viņa māsas meita Lolita Muižniece.

       Žanis Legzdiņš (1915 – 1991) fotogrāfs, žurnālists. Dzimis 1915. gada 27. aprīlī Matkules pagasta „Koguļu” mājās muižas kučiera ģimenē.

    No 1923. līdz 1931. gadam mācījies Matkules pagastskolā. Līdz 1937. gadam mācījies Laidzes lauksaimniecības skolā, tad iesaukts karadienestā, kur 1938. gadā beidzis Rīgas aviācijas pulkā motoristu nodaļu. Līdztekus apmeklējis arī aerokluba sporta lidotāju skolu.

    1940. gadā jau bijis kaprāļa dienesta pakāpē. 1940. gadā pēc Latvijas okupācijas ieskaitīts 24. teritoriālajā strēlnieku korpusa eskadriļā. Bijis Otrā pasaules kara dalībnieks, dienējis PSRS armijā 1. latviešu aviācijas pulkā. 

    Laikā no 1945. līdz 1948. gadam bijis fotokorespondents laikrakstā „Tukuma Ziņotājs”, no 1948. līdz 1950. gadam strādājis laikrakstā „Cīņa”, bet no 1950. līdz 1991. gadam - žurnālā „Zvaigzne” (līdz žurnāla likvidācijai).

    Pirmais no fotogrāfiem, kuram 1971. gadā piešķirts Nopelniem bagātā mākslas darbinieka nosaukums. Fotografējis mākslas, zinātnes, medicīnas, sporta, rūpniecības, lauksaimniecības un politiskās dzīves notikumus. Strādājis arī portreta, reportāžas, ainavas un klusās dabas žanros.

    Miris 1991. gada 3. aprīlī Rīgā, apbedīts Matīsa kapos.

Izstāde apskatāma līdz 21.novembrim.

Lasīt visu ziņu galerija (4) galerija (10)

Izsludināta LEADER projektu konkursa 11.kārta

29.09.2020 - 29.11.2020

partneriba_projektu_konkurss.jpgBiedrība "Kandavas Partnerība" izsludina LEADER projektu konkursa 11.kārtu lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 29.10.2020. – 29.11.2020.

Projektu īstenošanas vieta: Kandavas Partnerības teritorija: Kandavas novads, Jaunpils novads, Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti Tukuma novadā.

Kopējais izsludinātais finansējums: 109355,36 EUR.

Izsludināts finansējums:

1.Rīcībai “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai” (Mērķis M1 – Veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību) – 97941,98 EUR; projektu īstenošanas termiņš: ja tiek veikta būvniecība - 2 gadi, bet pārējiem projektiem 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3.Rīcībai “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” (Mērķis M3 - Veicināt sabiedrisko aktivitāšu attīstību) - 11413,38 EUR; projektu īstenošanas termiņš: 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, tad 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana: TIKAI ELEKTRONISKI: - Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), https://eps.lad.gov.lv/login.

Kontaktinformācija: Administratīvā vadītāja: Inta Haferberga, tālr. 28390394, e-pasts: intaha@inbox.lv. Cita informācija: Ar Kandavas Partnerības attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) mērķiem, rīcībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu ielā 11, Kandavā; biedrības mājaslapā: www.kandavaspartneriba.lv; informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv.

 Pilns sludinājuma teksts ar projektu Vērtēšanas kritērijiem šeit: http://www.kandavaspartneriba.lv/site-files/www.kandavaspartneriba.lv/f/uploads/Kandava__sludinajums_11_karta_FIN.pdf

Vairāk informācijas šeit: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

Projekta pašnovērtējuma veidlapa 1.Rīcībai: http://www.kandavaspartneriba.lv/site-files/www.kandavaspartneriba.lv/f/uploads/pasnovertejums-1Riciba-11k.docx

Projekta pašnovērtējuma veidlapa 3.Rīcībai: http://www.kandavaspartneriba.lv/site-files/www.kandavaspartneriba.lv/f/uploads/pasnovertejums-3Riciba-11k.docx

111logo_istais_11.jpg

Lasīt visu ziņu

Konkurss "Gaismas dziesmas Kandavā" notiks attālināti

06.10.2020 - 13.12.2020

kdz2020_1.jpgLatvijas jauno vokālistu akadēmiskās un estrādes dziedāšanas konkurss "Gaismas dziesmas Kandavā" notiks attālināti, informē tā organizatori. 

Pagarināts pieteikšanās un video nosūtīšanas laiks līdz 13.decembrim.

Samazināta dalības maksa.


Rezultātu paziņošana 20.decembrī.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit un šeit

1nolikums_2020_gaismas_dziesmas_kandava_jauns_1_lpp.jpg2_nolikums_2020_gaismas_dziesmas_kandava_jauns_2_lpp.jpg


Lasīt visu ziņu

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde "Ziedi Latvijai".

02.11.2020 - 27.11.2020

Izstāde būs skatāma Kandavas pilsētas skatlogos.

Lasīt visu ziņu

Individuāls treniņš orientēšanās sportā „Līnija 2020”

03.11.2020 - 31.12.2020 kur : Nāriņa, ģimenes restorāns

orientesanas_trenini.jpgKandavas novada kultūras un sporta pārvalde piedāvā: Individuāls treniņš orientēšanās sportā „Līnija 2020”

Laiks: no 03.11.2020., jebkurā diennakts laikā.

ORIENTĒŠANĀS TRENIŅA NORISE PAGARINĀTA UZ NENOTEIKTU LAIKU!!!

Vieta: Kandavas novads, stāvlaukums pie vasaras kafejnīcas „Nāriņa”.

Dalībnieki: jebkurš, ievērojot valstī noteiktos aktuālos distancēšanās nosacījumus.

Uzdevums: kartē ir iezīmēta violeta līnija, virzoties (sākums apzīmēts kā starts) pa to norādītajā virzienā (bulta) ir jāatrod 15 kontrolpunkti (skatīt zemāk!) ar Nr. no 31 līdz 45. Iespējamā līnijas novirze - līdz 5 metriem. Distances garums - 5,8 km.

Mērķis: trenēt orientierista spēju virzīties pa konkrētu ceļu, plašāk uztvert apkārt esošo vidi, pamanīt negaidītā vietā kontrolpunktu.

Karte: pieejama šeit

Kontrolpunkti: dabā marķēti ar sarkanbaltu lentu, uz kuras redzams Nr. (piemēri fotogalerijā).

Piezīme: distanci ir iespējams veikt pa tās daļām. Piemēram, 31-35, 35-40, 40-45.

 

Citas tuvākās treniņu iespējas orientēšanās sportā:

https://rogaining.lv/qrevents/qrpols/poligoni.htm

https://coksilva.lv/

 

Kontaktinformācija: uvecins@gmail.com

 

Lasīt visu ziņu galerija (2)

Kandavas velobrauciens “Latvijai 102”

12.11.2020 - 30.11.2020

kandavas_velobrauciens.jpgNovembris ir gada tumšākais mēnesis - ienes gaišumu un prieku savā mājoklī un sirdī. Tāpēc nebēdājies, celies un dari!

Pavadi laiku aktīvi un veselīgi 15 km garā braucienā ar velosipēdu pa Kandavas līkumotajām ieliņām un kalnaino reljefu. Starts un finišs no Kandavas sporta halles. Brauciens notiek individuāli, nelielā ģimenes vai draugu lokā, atbilstoši valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems balvas, bet gandarījums par paveikto būs visiem! Velobraucienā piedalīties vari līdz pat novembra beigām. Arī vēls rudens ir piemērots aktīvai atpūtai dabā! Veicot distanci izmanto Endomondo vai kādu citu aplikāciju, brauciena beigās telefonā veic „Screenshot vai Ekrānšāviņu” un atsūti mums uz e-pastu: sports@kandava.lv, pirmos trīs apbalvosim, kuri būs veikuši precīzu distanci. Distances maršruts attēlā.

Atbalsta: Kandavas novada Kultūras un sporta pārvalde, Kandavas TIC.

Neskaidrību gadījumā, noderēs šie kontakttelefoni:

Roberts Rozentāls - 27046099

Jānis Bambis – 26134091

 20201111_200837.jpg

!!! Braucējiem ir jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi, katrs braucējs startē individuāli un par savu drošību atbild pats!!!

 Veiksmi!!!!!!!

Lasīt visu ziņu
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top