Pāriet uz lapas karti

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma dzīvokļa Talsu iela 12-4, Kandava, Kandavas novads trešo Izsoli

05.11.2019 11:00 - 11:10

Nekustamais īpašums, dzīvoklis Nr.4, Talsu iela 12, Kandava, Kandavas novads (kadastra numurs 9011 900 0040) ar kopējo platību 25,1 m2.

Izsoles objekta sākumcena EUR 500,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 50,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 5. novembrī  plkst.11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2019. gada 4. novembrim Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.
Sludinājums publicēts 01.10.2019.

printēt
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top