Kāzu šovi Kandavas Promenādē


Viena šova cena: EUR 90,00
(iepriekšējs maksājums ar pārskaitījumu)
Kandavas novada Kultūras pārvalde
Lielā iela 28, Kandava, LV-3120. Reģ. Nr. 90009334324. Banka: SEB banka. Kods: UNLALV2X.
Konts: LV98UNLA0050015505022

Šovu vadītājas, Kitija (+371) 26018067, Agnese (+371) 29198283, Ērodeja (+371) 26527265. Skatīt zem bildes piedāvājumā.

Šovu pieteikt pa telefonu 26018067 (Kitija) Šovu pieteikt pa telefonu 26527265 (Ērodeja) Šovu pieteikt pa telefonu 29198283 (Agnese)

<>
Garšu pilns vakars Abava senlejāĪru sodas maizes meistarklaseCēres amatierteātris "Saime" - Danskovītes luga "Antons un radi"