Pāriet uz lapas karti

Pasākumi

SVĒTKU KONCERTS

18.11.2021 17:30 kur : Kandavas kultūras nams

18. novembrī, plkst. 17.30 Kandavas kultūras namā Valsts svētku svinīgais sarīkojums:
      •Apbalvošanas ceremonija
      •Valsts prezidenta dāvātais svētku koncerts Kurzemei - piedalās Kārlis Lācis, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Kaspars Znotiņš.

Ieeja pasākumā tikai ar ielūgumiem, sejas maskās un ar sadarbspējīgu sertifikātu!

 Ielūgumus var saņemt Kandavas kultūras namā. T. 63182040

18_konc.jpg

Lasīt visu ziņu

Latvijas Republikas 103. gadadienā pasniegti apbalvojumi novadniekiem

18.11.2021 17:30

dsc_0300.jpg18. novembra vakarā Kandavas kultūras namā izskanēja Valsts prezidenta dāvātais svētku koncerts Kurzemei, kurā piedalījās mūsu novadnieki Kārlis Lācis, Ilze Ķuzule-Skrastiņa un Kaspars Znotiņš.

Kā ierasts, Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienā norisinājās svinīgā apbalvošana, kurā apbalvojumus saņēma astoņi novada ļaudis, kas pašaizliedzīgi un ar atdevi strādājuši savā tiešajā darbā, uzņēmējdarbībā, iesaistījušies labdarības kustībā, izglītībā, sportā, kultūrā un citās sabiedriskās dzīves jomās.

Apbalvojums "Tukuma novada domes Atzinības raksts" piešķirt:

Dzidra Jansone

Jau 50 gadus Dzidra ir matkulniece. 1971. gadā viņa sāka strādāt kolhoza „1. Maijs” maizes ceptuvē. Pēc tam 15 gadus bija grāmatvede kolhozā „1. Maijs”. No 1987. gada Dzidra kā Matkules ciema Tautas deputāte padomes Izpildu komitejas sekretāre sāka rūpēties un gādāt par tagadējā Matkules pagasta ļaudīm. Un tā 34 gadus. Nomainījās tikai amata nosaukumi. Dzidra vairākas reizes ir bijusi Matkules ciema, vēlāk – 2 sasaukumos – Kandavas novada domes deputāte.

Atbildība, atsaucība, tolerance, pieklājība un labs humors ir Dzidras visizteiktākās īpašības. Viņa vienmēr ir apmeklējusi visus pagastā rīkotos pasākumus, nerēķinoties, ka dažreiz no tā cieta ģimene.

Dzidra ārpus sava tiešā darba pienākumiem nekad nevienam neatteica palīdzību sasāpējušos vai neskaidros personiskos jautājumos, kurus iedzīvotāji paši nespēja risināt. Viņa zvanīja, meklēja un skaidroja. Gandarījums – cilvēku pateiktais paldies.

Dzidra Jansone saņēma apbalvojumu “Tukuma novada domes Atzinības raksts par mūža ieguldījumu Matkules pagasta attīstībā.

 

Līga Aukšmuksta

Līga Aukšmuksta ir Kandavas un Kandavas pagastu apvienības patriote, vides gide un aktīviste. Viņa lieliski fotografē un raksta brīnišķīgus tekstus par Kandavu un Kandavas apkaimi. Līga vada vides nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Viņa administrē Facebook lapu “Abava vienos”.  Līga iesaistās Pūzurgravas un citu Kandavas pilsētas un pagastu apvienības vides objektu aizsargāšanā, kopšanā, apzināšanā un saudzēšanā. Līga aktīvi darbojas Kandavas katoļu draudzē un izgrezno baznīcu svētku reizēs.

Līga veido pozitīvu Kandavas un Kurzemes tēlu un iedvesmo cilvēkus doties dabā un izzināt to. Līgas fotogrāfijas un teksti vilina cilvēkus iepazīt Kandavu, Kurzemi, Latviju. Viņa ir lieliska gide, laba stāstniece un dažādu pasākumu organizatore, kas iedziļinās visās niansēs un katru lietu dara rūpīgi, pārdomāti un ieliekot tajā savu sirdi.

Līga Aukšmuksta saņēma apbalvojumu “Tukuma novada domes Atzinības raksts par pozitīvu Kandavas un Kurzemes tēla veidošanu un tūrisma popularizēšanu.


 

Dzintars Priede

Dzintars Priede ir Kandavas pilsētas parku un dārzu veidotājs. Īpašs ieguldījums ir Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma parka radīšanā, stadiona apkārtne, kā arī Kandavas Internātskolas zaļumvietu ierīkošana. Dzintars joprojām konsultē jebkuru, kas prasa pēc viņa padoma, kā labāk plānot dārzu, īpašumu, apstādījumus, jebkuru vietu. Pateicoties viņam, Kandava ir tik pārdomāti un skaisti veidota ar “zaļajiem pirkstiņiem” un mīlestību pret dabu.

Dzintars Priede saņēma apbalvojumu “Tukuma novada domes Atzinības raksts par ieguldījumu Kandavas parku un dārzu veidošanā.

 

Jeļena Šnikvalde

Jeļena Šnikvalde vadījusi Kandavas novada izglītības pārvaldi četrus gadus, bet pirms tam ilggadēji strādājusi par metodiķi. Pēdējo divu gadu laikā lielu darbu ieguldījusi mācību procesa nodrošināšanā COVID -19 laikā. Gan attālinātā mācību procesa ieviešanā, gan pārtikas paku nodrošināšanā skolēniem, gan rūpēs par skolotājiem un iestāžu vadītājiem. Īpašs ieguldījums pēdējā gada laikā ir ārpus amata pienākumiem, pieaugušo izglītības attīstība, piedaloties un izstrādājot ERASMUS+ projektus, tā iegūstot papildus finansējumu, un radot iespēju daudziem interesentiem iegūt ārvalstīs nozīmīgu pieredzi dažādās pieaugušo izglītības jomās, gan teorijā, gan praktiski. Īpaši nozīmīgi tas ir šajā visiem tik saspringtajā laikā. Arī Latvijas mērogā, Jeļena Šnikvalde izstrādā projektus un nodrošina pedagogiem celt kvalifikāciju un mācās arī pati.

Jeļena Šnikvalde saņēma apbalvojumu “Tukuma novada domes Atzinības raksts” par ieguldījumu pieaugušo izglītības attīstībā un izglītošanās iespēju veicināšanu ārvalstīs.

 

Gita Zuze

Čaklā rokdarbniece kopš 2017.gada līdz pat šim brīdim, visiem Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem mazulīšiem dāvinājusi pašas uzadītas čībiņas. Apkopojot demogrāfijas datus, saskaitīts, ka šo piecu gadu laikā Gita ziedojusi 350 čībiņu pārus. Taču tie nav vienīgie Gitas labie darbi. Kā brīvprātīgā, jau vairākus gadus viņa darina un ziedo zeķītes priekšlaikus dzimušajiem mazuļiem visā Latvijā un savu laiku svētdienās velta, vadot nodarbības bērniem svētdienas skolā Kandavas Baptistu draudzē.

Mūsu novadnieces labie darbi ir pamanīti un novērtēti arī valsts mērogā, piešķirot Gitai nozīmi “Gada brīvprātīgais 2019”, kur no 162 brīvprātīgajiem tikai 6 pretendenti ieguva šo augsto novērtējumu.

Gita Zuze saņēma apbalvojumu “Tukuma novada domes Atzinības raksts” par nesavtīgām rūpēm jaundzimušo godināšanā, un atbalstu priekšlaicīgi dzimušajiem mazuļiem Latvijā.

 

 

Apbalvojums "Gada uzņēmējs"

Sergejs Ušakovs

Uzņēmums z/s “Basteji” attīstās gadu no gada un ir viens no zaļi domājošiem bijušajiem Kandavas novada uzņēmumiem, kas audzē stādus, ražo mulču un zālienu jau vairāk nekā 20 gadus. Daudz produkcijas tiek eksportēta uz ārvalstīm. 2019. gadā uzņēmums piedalījās konkursā: “Diženi Kandavas novadā”, kas liecina par sociāli aktīvu uzņēmumu. Sergejs Ušakovs atbalsta dažādas izglītības, kultūras un sporta aktivitātes. Ir sponsors LBL2 basketbola komandai “Kandava/Anzāģe”. Tāpat regulāri konsultē, sniedz padomus un ieteikumus, un atbalstu Kandavas pilsētas un pagastu labiekārtošanai, sakopšanai. Dāvina augstvērtīgus koku stādus pilsētas apzaļumošanai. Arī Latvijas mērogā iesaistās labdarības pasākumos, ir atbalstījis projektu “Ziedošais simtgades pavasaris” pie Brīvības pieminekļa.

Z/s “Basteji” direktors, uzņēmuma īpašnieks Sergejs Ušakovs saņēma balvu nominācijā “Gada uzņēmējs” par zaļās domāšanas un dzīvesveida popularizēšanu, un atbalstu labdarības un sporta pasākumos.

 

Apbalvojums "Gada labdaris"

Anita Andreca

Anita Andreca ir Zemītes pagasta senioru aprūpētāja, kura dara vairāk, kā prasa formālie darba pienākumi- sākot ar senioru personīgās higiēnas nodrošināšanu līdz pat moža gara uzturēšanai. Pateicoties Anitas nesavtīgajam darbam un rūpēm, pagasta seniori jūtas aprūpēti un lutināti, viņas vērība ļauj tiem izvairīties no izgulējumiem, kas varētu sagādāt nepatikšanas un sāpes.

Anita daudz lasa specializēto literatūru par guļošo pacientu aprūpi, liek lietā savu pieredzi, kas iemantota, kopjot pagasta seniorus, tādejādi nodrošinot cieņpilnu dzīvi līdz pat viņu aiziešanai.

Savas praktiskās iemaņas Anita papildina, mācoties no fizioterapeita un ergoterapeita, izmantojot viņu sniegto pieredzi, Anita ar pacientiem strādā patstāvīgi katru dienu, kas dod lēnu, bet progresu.

Reizēm šķiet, ka Anita nolikusi savas vieglās dienas, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Anitas dzīvespriecīgais smaids un možā valoda palīdz senioriem un viņu tuviniekiem saglabāt ticību un cerību.

Anita Andreca saņēma balvu nominācijā “Gada labdaris” par nesavtīgu ieguldījumu Zemītes pagasta senioru aprūpē un dāvāto sirds siltumu.

 

 

Apbalvojums "Gada lepnums"

Ivars Marašinskis

SIA “Kandavas ceļi” ir viens no vecākajiem un lielākajiem Kandavas uzņēmumiem. Ir  lielākais nodokļu maksātājs Kandavas bijušajā novadā. Uzņēmums nodrošina darbu ap 60 darbiniekiem, kuri saņem vienu no vidēji lielākajām algām valstī, līdz ar to arī ir lielākais obligāto iemaksu veicējs valstī. Darbinieki vienmēr aktīvi iesaistās pilsētas un pagastu notikumos un aktivitātēs.

Vienmēr sponsorē izglītības, kultūras un sporta aktivitātes, komandas dažādos sporta veidos un atbalsta Kandavas pilsētas un pagastu labiekārtošanu un sakopšanu. Pilsētas viesus priecē uzņēmuma veidotās puķu dobes, ziedošās puķu kastes uz palodzēm, tīrība un kārtība. Bez atlīdzības atbalsta dažāda veida sakopšanas darbus, piedalās akcijās un piedalījās arī konkursā “Latvijas Arhitektūras gada balva”.

SIA “Kandavas ceļi” valdes priekšsēdētājs Ivars Marašinskis saņēma balvu nominācijā “Gada lepnums” kā sabiedriski aktīvu uzņēmumu un lielāko nodokļu maksātāju Kandavas un pagastu apvienības teritorijā.

 

Lasīt visu ziņu galerija (26)

Valsts svētku pasākums Zemītē

17.11.2021 18:00 - 19:00 kur : Zemītes tautas nams

dsc_0038.jpg17. novembrī Zemītes tautas namā izskanēja Valsts svētkiem veltīts pasākums: Andris Mucenieks ar koncertprogrammu "Paauklē, saulīte, manu zemīti!"

Lasīt visu ziņu galerija (15)

Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija!

17.11.2021 13:15 - 14:40

sk_s.jpg17.novembrī Cēres pamatskolā notika “Latvijas skolas somas” atbalstīts digitāls pasākums- koncertlekcija „Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”, kurā 1.-9.klases skolēni tika iepazīstināti ar Latvijas vēstures notikumiem laikā no 1986. gada līdz 1991. gadam, kas tiek dēvēts par Trešo atmodu, Dziesmoto revolūciju un Latvijas neatkarības atjaunošanas laiku. Skolēniem tika pilnveidotas zināšanas un izpratne par vēsturiskajiem faktiem, veicināta piederības sajūta Latvijas kultūras mantojumam. Šis pasākums bija kā svinīgais koncerts par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai.                                                                           Pagājušā gadsimta 80. gadu vidū aizvien spēcīgāk atdzima nacionālās idejas, kas pārauga vispārējā tautas atmodā. Kulminācija šai kustībai bija 1989. gada 23. augustā ar Latvijas, Igaunijas, Lietuvas kopīgi rīkoto akciju „Baltijas ceļš”, 1990. gada 4. maijā ar LPSR Austākās padomes deputātu balsojumu “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” un vainagojās ar Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu 1991. gada 21. augustā. Šis laiks tiek dēvēts arī par Baltijas valstu „Dziesmoto revolūciju”. Tā kā Latvijā daudzu dziesmu likteņi ir cieši saistīti ar visas nācijas likteni un daudzas no dziesmām padomju okupācijas laikā tika aizliegtas, par atmodas simbolu kļuva arī šo dziesmu atdzimšana jaunā kvalitātē. Par dziesmu varas virsotni tiek uzskatīti 1990. gada Dziesmu un deju svētki, kas vienoja visu kontinentu latviešus un iesaistīja neatkarību atbalstošos cittautiešus. Klausītāju tūkstošus pulcēja koncerti, kuros skanēja „Līvu” „Dzimtā valoda”, Rozenštrauha „Zilais lakatiņš”. Šie koncerti apliecināja gan tautas garīgo vienotību, gan vienlaikus bija politiska manifestācija, tautai paužot savu attieksmi pret tādām vērtībām kā brīvība, valstiskums, nācijas tiesības uz pašnoteikšanos.

Programmā bija iekļautas nozīmīgākās un simboliskākās atmodas laika dziesmas, kas savijas ar stāstu par to, kā notika Latvijas neatkarības atgūšana. Skanēja Zigmāra Liepiņa, Imanta Kalniņa, Raimonda Paula un Jura Kulakova radītā mūzika Mikus Abaroniņa (vokāls), Artas Abaroniņas (multiinstrumentāliste), Jāņa Kalniņa (ģitāra), Jāņa Miltiņa (klavieres), Krišjāņa Bremša (bungas) izpildījumā. Koncertstāstu par neatkarības atgūšanu papildināja gan vēsturiski kino kadri, gan īpaši veidoti videomateriāli. Interaktīvā  un aizraujošā programma skolēniem deva iespēju gan uzzināt ko jaunu, gan parādīt savas zināšanas un dziedāt visiem kopā.

sk_s.jpg

Lasīt visu ziņu galerija (4)

Juris Hiršs koncertprogrammā "Mums viņa ir visskaistākā"

17.11.2021 19:00 kur : Zantes kultūras nams

dsc_0109.jpg17.novembrī Zantes kultūras namā par godu Latvijas Republikas 103. gadadienai uzstājās Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs koncertprogrammā "Mums viņa ir visskaistākā".

Lasīt visu ziņu galerija (15)

Valsts svētki jauktajā grupiņā

17.11.2021 kur : Zantes pamatskola

img_20211117_093311_1.jpg

Skaista mana tēvu zeme,

Pār visām zemītēm.

Augsti kalni, plaši lauki

Zilis jūras ūdentiņš.

17. novembrī jauktās grupas bērni svinēja valsts svētkus. 

Kopīgi gatavojām svētku kūku, klausījāmies valsts himnu, aplūkojām valsts karogu, skaitījām tautasdziesmu, dziedājām dziesmu, dejojām deju, muzicējām ar mūzikas instrumentiem un gājām rotaļās.

Noslēgumā cienājāmies ar pašu gatavoto kūku.

                                                                                                                                                                                    Skolotāja Ieva

Lasīt visu ziņu galerija (15)

Latvijas Valsts proklamēšanas 103. gadadienai veltīts pasākums Cērē

16.11.2021 19:00 kur : Cēres pamatskola

dsc_0033.jpg16. novembrī plkst. 19.00 Cēres pamatskolā Latvijas Valsts proklamēšanas 103.gadadienai veltīts pasākums. Piedalās grupa "Miera Vējos".

Apmeklētājiem lūdzam pieteikties līdz 15.novembrim pa T. 26239843, jo vietu skaits zālē ierobežots.

Pasākuma apmeklētājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, sertifikāts, kurš apliecina, ka apmeklētājs beidzis pilnu vakcinācijas kursu, vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Apmeklējot pasākumu, lieto sejas masku!

Lasīt visu ziņu galerija (12)

9.novembra zumbas nodarbība pārcelta uz 7.decembri!

09.11.2021

zumba__izmainas.jpgInformējam, ka Veselību veicinošu pasākumu ietvaros, 9.novembrī plānotā zumbas nodarbība no plkst. 20:00 - 21:00 nenotiks.

Šī nodarbība tiks pārcelta uz 07.12.2021. plkst. 20:00 - 21:00.

Lasīt visu ziņu

Mākslas studijas “Pūres pindzeles un Co” gleznu izstāde

13.09.2021 - 06.11.2021 kur : Kandavas novadpētniecības muzejs, Kandavas Mākslas galerija, mākslas galerija

pures_pindzenes.jpgNo 13. septembra līdz 6. novembrim Kandavas novadpētniecības muzejā apskatāma mākslas studijas “Pūres pindzeles un Co” gleznu izstāde.

19. septembrī plkst. 12:00 tikšanās ar studijas dalībniecēm.

Saskaņā ar MK noteikumiem pasākumā var piedalīties tikai vakcinētie vai Covid-19 pārslimojušās personas, kurām ir Covid-19 sertifikāts.

Lasīt visu ziņu galerija (1)
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top