Pāriet uz lapas karti

Par medību tiesību nomas izsoles rezultātiem

10.01.2020

2020. gada 8. janvārī Kandavas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komsija apstiprināja medību tiesību nomas izsoles rezultātus,

kur atzina biedrību Mednieku klubs "Bebrupe" par tiesīgu noslēgt Līgumu par medību tiesību nomu uz zemes vienībām:

1) "Zvirgzdiņi", Kandavas pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9062 002 0056;

2) "Vecvēveru dārzi", Kandavas pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9062 007 0095;

3) "Intēni", Kandavas pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9062 007 0013;

4) "Bāliņi", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 001 0045;

5) "Brīviņu parks", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 005 0120;

6) "Cēres parks", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 005 0121;

7) "Ceļmalas", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 005 0161;

8) "Cielavas", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 002 0060;

9) "Dambji", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 005 0168;

10) "Dzīpari", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 005 0085;

11) "Ezeriņi", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 001 0063;

12) "Kalnāji", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 001 0054;

13) "Liepkalni", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 002 0075;

14) "Lieplejas", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 002 0076;

15) "Liepkalnu nomas zeme", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 002 0097; 

16) "Kraukļi", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 004 0059; 

17) "Melnāji", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 002 0074; 

18) "Oliņas", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 002 0040; 

19) "Ošlejas", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 005 0119; 

20) "Priedaines upmalas", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 001 0066;

21) "Sudrabiņi", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 002 0086;

22) "Sudrabiņu zeme", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 002 0095;

23) "Sudrabkalni", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 002 0041;

24) "Seiļi", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 001 0062;

25) "Tīnas", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 002 0082; 

26) "Vārpu izgāztuve", Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 001 0068. 


kur atzina biedrību Mednieku klubs "Zantes bebri" par tiesīgu noslēgt Līgumu par medību tiesību nomu uz zemes vienību "Lāmi", Zantes pagasts, Kandavs novads, kadastra apzīmējums 9092 003 0172. 


Informācija publicēta 10.01.2020.

printēt
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top