Pāriet uz lapas karti

Novembrī turpinās slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijā- IZMAIŅAS!

01.11.2021 - 31.10.2021

afisa_vingr_berniem_precizets.jpg

Uzmanību- izmaiņas nodarbību plānojumā! Vingrošana fizioterapeita vadībā plānotā nodarbība 24.novembrī tiek pārcelta uz 25.novembri plkst. 18:30 - 19:30, nodarbība notiks Kandavas sporta hallē, iepriekš piesakoties pie nodarbību vadītājas Alises Rosickas, tel. 20050268. Peldēšanas apmācības skolēniem nodarbības tiek atceltas līdz epidemioloģiskā situācija valstī uzlabosies.Novembrī aicinām novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties bezmaksas veselības veicinošos pasākumos attālināti, Zoom platformā, līdz 15. novembrim, saistībā ar to, ka 20.10.2021. ir apstiprināti 09.10.2021. Ministru kabineta rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – rīkojums) grozījumi, saskaņā ar kuriem no 21.10.2021. visi pasākumi SAM 9.2.4. projektu ietvaros organizējami tikai attālināti.

• Būs iespēja piedalīties Zumbas nodarbībās “Zoom” platformā - Zumba notiks  otrdienās  no  plkst. 20:00 – 21:00, iepriekš piesakoties pie treneres Amandas Šteinas, tel.nr. 27701619. Uzmanību- 09.11. nenotiks plānotā zumbas nodarbība no plkst. 20:00 - 21:00. Šī nodarbība tiks pārcelta uz 07.12.2021., plkst. 20:00 - 21:00.

• Ceturtdienās būs iespēja piedalīties Jogas nodarbībās “Zoom” platformā, no plkst. 17:30 – 19:30, iepriekš piesakoties pie dzīves kvalitātes uzlabošanas un veselības veicināšanas biedrības “Gribu būt” valdes priekšsēdētājas Agritas Spēlmanes, tel. 27810992.

• Trešdienās, 17.11. un 24.11. būs iespēja klātienē piedalīties Vingrošanas nodarbībās fizioterapeita vadībā Kandavas sporta hallē, no plkst. 18:30 – 19:30, iepriekš piesakoties pie nodarbību vadītājas Alises Rosickas, tel.nr. 20050268. Nodarbībās drīkst piedalīties tikai tie, kuriem ir derīgs COVID – 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Pirms nodarbības jāuzrāda COVID – 19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. Vingrošana fizioterapeita vadībā plānotā nodarbība 24.novembrī tiek pārcelta uz 25.novembri plkst. 18:30 - 19:30, nodarbība notiks Kandavas sporta hallē, iepriekš piesakoties pie nodarbību vadītājas Alises Rosickas, tel. 20050268.

• Otrdienās, 02.11., 9.11. būs iespēja attālināti “Zoom” platformā piedalīties Vingrošanas nodarbībās trenera vadībā no plkst. 18:00 – 19:00, un 16.11., 23.11. un 30.11. piedalīties klātienes nodarbībās no plkst. 19:45 – 20:45, Kandavas sporta hallē, iepriekš piesakoties pie treneres Agneses Loķes, tel.nr. 28778135. Klātienes nodarbībās drīkst piedalīties tikai tie, kuriem ir derīgs COVID – 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Pirms nodarbības jāuzrāda COVID – 19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.

• Būs iespēja piedalīties attālināti “Zoom” platformā Vingrošanas (augstas intensitātes treniņi) nodarbībās 01.11., 05.11., 08.11., 12.11. un 15.11. no plkst. 18:30 – 19:30, iepriekš piesakoties pie treneres Agritas Spēlmanes, tel.nr. 27810992.

• Senioriem 50+ būs iespēja trešdienās, 17.11. un 24.11. piedalīties Ūdens vingrošanā senioriem 50+ Laidzes peldbaseinā “Vieta Tavai Atpūtai”. Izbraukšana uz nodarbībām tiks organizēta no Kandavas un pagastu apvienības administrācijas ēkas, Dārza ielas 6, plkst. 11:00. Nodarbības ilgums 1h. Iepriekšēja pieteikšanās pie Kandavas Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājas vietnieces Valentīnas Bangevicas, tel.nr. 26409321. Nodarbībās drīkst piedalīties tikai tie, kuriem ir derīgs COVID – 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Pirms nodarbības jāuzrāda COVID – 19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.

Peldēšanas apmācības skolēniem nodarbības tiek atceltas līdz epidemioloģiskā situācija valstī uzlabosies.

• Bērniem būs iespēja piedalīties Vingrošanas nodarbībās bērniem pareizas stājas attīstības veidošanai Kandavas pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks”, Kandavā, 22.11. un 29.11., no plkst. 15:30 – 16:30. Iepriekš piesakoties pie nodarbību vadītājas Intas Štofertes, tel. 29417084.

• Kandavas pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks”, Kandavā, 23.11., 24.11., 25.11. un 26.11. no plkst. 16:30 – 17:30. bērniem būs iespēja piedalīties nodarbībās Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodiku (silto smilšu nodarbībās). Iepriekš piesakoties pie nodarbību vadītājas Dinas Tauriņas, tel. 29149340.

• Cēres pamatskolas skolēniem būs iespēja piedalīties attālināti “Zoom” platformā izglītojošā seminārā par atkarību izraisošām vielām un to ietekmi uz jauniešu veselību 05.11., no plkst. 13:00 – 14:30.Aktuālās saites “Zoom” nodarbībām:

ZUMBA,  nodarbības vadīs Amanda Šteina

https://us02web.zoom.us/j/5263689542?pwd=R1ZETWtsdnZ2MXFGOGRYUG41MVBFUT09 

Meeting ID: 526 368 9542

Passcode: 123456

 

JOGA, nodarbības vadīs Tatjana Novojevska

https://us02web.zoom.us/j/85954219723

Meeting ID: 859 5421 9723


VINGROŠANA TELPĀS TRENERA VADĪBĀ, nodarbības vadīs Agnese Loķe

https://zoom.us/j/8801298426?pwd=OWRnbVlySllFSWh4MXVqRlNicGY2UT09

Meeting ID: 880 129 8426

Passcode: EO2019


VINGROŠANA TRENERA VADĪBĀ (AUGSTAS INTENSITĀTES TRENIŅI), nodarbības vadīs Agrita Spēlmane

https://rsu.zoom.us/j/84253730061?pwd=MjhLS08rOGRDN3N0YmNnbXNhbk1MZz09

Sanāksmes ID nr.: 842 5373 0061

Parole: 511151

logo_veselibu_veicin.jpg

printēt
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top