Pāriet uz lapas karti

Kandavas novada dome rīko nedzīvojamas telpas- šķūņa Nr.7 ar kopējo platību 10,9 m2, kas atrodas Talsu ielā 7, Kandavā, Kandavas novadā, nomas tiesību izsoli

12.05.2021 11:00 - 11:15

Kandavas novada dome rīko Kandavas novada domei piederošajai nedzīvojamai telpai- šķūnim Nr.7 ar kopējo platību 10,9 m2, Talsu ielā 7, Kandavā, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9011 001 0670 005, un tam piekritīgās zemes domājamās daļās, nomas tiesību izsoli.

 Nedzīvojamās telpas nosacītā nomas maksa - 0,35 euro/m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli

Izsoles solis 0,03 par 1m2. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2021. gada 12. maijā plkst. 11.00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

 Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Kandavas novada domē  Dārzā ielā 6, Kandavā 202.kabinetā līdz 2021. gada 11. maijam plkst. 16.00.

 Izsoles noteikumus skatīt šeit. 

Shēmu skatīt šeit

sludinājums publicēts: 30.04.2021.

printēt
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top