Pāriet uz lapas karti

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma "Tīnas", Cēres pagasts, Kandavas novads izsoli ar augšupejošu soli

03.05.2021 11:00 - 11:10

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma “Tīnas”, Cēres pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9044 002 0082, 

sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9044 002 0082 un kopējo platību 1,36 ha, no kuras 1,32 ha aizņem meža zeme, tai skaitā mežaudze, izsoli ar augšupejošu soli, starp zemes starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena (nosacītā cena) ir  3000,00 (trīs tūkstoši) euro, izsoles solis 100,00 (viens simts) euro un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas. Izsoles datums - 2021. gada 3. maijs plkst. 11.00

Izsoles datums pārcelts uz 2021. gada 8. maiju plkst. 11.00. 

Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 30. aprīlim, plkst. 15.00.

Nekustamā īpašuma izsoli rīko ar augšupejošu soli starp personām, kuru nekustamie īpašumi piegul nekustamam īpašumam (starpgabalam “Tīnas”, Cēres pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9044 002 0082.

Personas, kuru īpašumi piegul minētajam nekustamajam īpašumam pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, 1. stāva sēžu zāle, Kandava, Kandavas novads.

Norēķini par zemes starpgabala pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 63107370.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.

Karti skatīt šeit

Attēlus skatīt šeit

sludinājums publicēts 30.03.2021.

printēt
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top