Pāriet uz lapas karti

Latvijas 102.gadadiena Zantē

18.11.2020 kur : Zantes kultūras nams

Kur zemi lai krāšņāku rastu,

kam skaistākas dziesmas lai dzied,

kā zemi pie dzintara krasta,

kā zemi, kur ābeles zied.

Tā zeme ir dzimtene mana,

te izaugt un dzīvot man ļauts.

Ik puķe tās vārdu man zvana,

Šo zemi par Latviju sauc. (A.Sakse)


Latvijas 102.gadadienā Zantes pagasta pārvaldes Pateicības rakstu „ZANTES LEPNUMS 2020” saņēma:

  • LAILA ŠAICANEpar apzinīgu pedagoģisko darbu Zantes pamatskolā un ieguldījumu jaunās paaudzes patriotisma audzināšanā.

Laila Šaicane ir Zantes pamatskolas skolotāja ar 21 gada pieredzi. Skolā māca sportu, Latvijas un pasaules vēsturi un sociālās zinības. Lailai piemīt centība un apzinība – sev uzticētos pienākumus izdara laicīgi un ar lielu atbildības sajūtu. Vienmēr ir atvērta jaunām idejām un nebaidās stundās izmantot modernās tehnoloģijas, lai padarītu mācību procesu interesantāku. Laila rūpīgi analizē savu darbu un izvirza mērķus turpmākajai darbībai, ir prasīga gan pret sevi, gan saviem skolēniem. 

Skolēnos Laila ieaudzina patriotismu un mīlestību pret savu valsti. Ik gadu iegulda lielu darbu skolas un pagasta organizētajos Lāčplēša dienas un represēto piemiņas pasākumos, popularizējot Latvijas vēsturi sabiedrības vidū. Laila prot ieinteresēt skolēnus vēsturē un veiksmīgi tos sagatavo novada un valsts vēstures olimpiādēm. 

Kolektīvā Laila ir atsaucīga – nekad neatteiks palīdzību un ar saviem smiekliem ienes pozitīvu gaisotni jebkurā ikdienas situācijā skolā. Kolēģi jau vairākkārt ir novērtējuši Lailas neizsīkstošo enerģiju un prasmi veiksmīgi nodot savas zināšanas skolēniem, nominējot viņu kā Gada skolotāju.

  • ELITA OSE par apzinīgu pedagoģisko darbu Zantes pamatskolā, ilggadēju un aktīvu līdzdalību Zantes pagasta kultūras dzīvē.

Elita Ose Zantes pamatskolā strādā kopš 1997.gada, māca vizuālo mākslu, mājturību un tehnoloģijas, kā arī sešpadsmit gadus ir strādājusi par direktores vietnieci mācību darbā. Elitu var raksturot kā mākslinieciska tipa cilvēku ar savu gaumes izjūtu, kas bieži vien atspoguļojas Elitas darbā. Ikdienā Elita ir kā labais gariņš – nepaies garām nepajautājusi “kā iet?”, uzmundrinās un uzsmaidīs. Ar bērniem Elitai patīk uzturēt draudzīgas attiecības, tādēļ skolēni bieži vien Elitu izvēlas kā uzticības personu, jo viņa prot atrast izeju pat no vissarežģītākajām situācijām.

Kolēģi Elitu raksturo kā mierīgu, nosvērtu un izpalīdzīgu. Elita ir tā, kas var piedāvāt vistrakākās idejas, noorganizēt aizraujošu ekskursiju vai vienkāršu, mierīgu pēcpusdienas izbraucienu ar kuģīti. 

Elita jau vairāk kā 30 gadus piedalās Zantes pagasta kultūras dzīvē un ir aktīva pašdarbniece kopš 1988.gada - dziedājusi sieviešu vokālajā ansamblī „Neprāts”, jauktajā ansamblī, kamerkorī, Zantes-Vānes-Matkules apvienotajā korī „Amula” un ar lielu centību dara to joprojām, dziedot Zantes jauktajā korī. Ar Elitu vienmēr ir patīkami sadarboties, viņa nekad neatteiks radošu padomu un palīdzību. Var tikai apbrīnot  Elitas mieru, pacietību, toleranci, pozitīvismu un radošumu.

  • RUTA SADOVIČA par ilggadēju un apzinīgu darbu Zantes pasta nodaļā.

Ruta Sadoviča Zantes pasta nodaļā strādā kopš 1975. gada un atzīst, ka pašai pat neticās, ka jau 45 gadus pasts ir viņas darba vieta.  Rutai patīk darbs pastā, jo nekad nav garlaicīgi un ik dienas var satikties un aprunāties ar Zantes pagasta ļaudīm. Ruta savus pienākumus veic centīgi un ar lielu atbildības sajūtu. Iespējams, pateicoties Rutas mērķtiecībai un neatlaidībai Zantes pagastā joprojām ir pašiem sava pasta nodaļa, kas vairums lauku pagastos jau ir retums.

  • DACE KRASTIŅA - par ilggadēju un apzinīgu darbu Zantes ģimenes atbalsta centrā.

Dace Krastiņa ir viena no ilggadējām Zantes ģimenes atbalsta centra darbiniecēm. Savu darbu veic apzinīgi un kārtīgi, pret centra klientiem izturas ar sapratni un cieņu. Vienmēr piedalās Zantes ģimenes atbalsta centra rīkotajos pasākumos. Ir iemantojusi kolēģu atzinību un uzticību.

  • Pateicības rakstu saņēma JĀNIS KĀLIS - par ieguldījumu un aktīvu līdzdalību Zantes pagasta norisēs.

Jānis Kālis jau 10 gadus ir Zantes pagasta pārvaldes vadītājs. Ik gadu Latvijas gadadienai veltītajā pasākumā tiek pasniegti Zantes pagasta pārvaldes Pateicības raksti "Zantes lepnums" tiem labajiem ļaudīm, ar kuru darbiem lepojamies. Šo tradīciju 10 gadu garumā uztur Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis, sarūpējot katram apbalvojuma saņēmējam Pateicības rakstu un pulksteni ar ierakstu "Zantes lepnums". Šogad pēdējo gadu tika pasniegti Pateicības raksti "Zantes lepnums", līdz ar to šī skaistā tradīcija ir godam noslēgusies. 

20201118_180806.jpg

printēt
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top