Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas iela 5, Kandava, Kandavas novads, Latvija
(+371) 28277286 - par ekskursijām
57.036430 22.771662

Piezīmes: Vasarā baznīca ir atvērta apmeklētājiem katru dienu no 10:00-16:00 (apmēram no maija vidus līdz septembra vidum).

Apraksts: Luterāņu baznīcas celtniecība Kandavā bija paredzēta Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera (1517.-1587.) 1567.gada 28.februāra recesā (pavēle, rīkojums). Pirmās nevācu koka baznīciņas atradušās Abavas kreisajā krastā. 1621.gadā pirmās koka baznīcas ēka vairs nav bijusi (pēc dažiem datiem - nodegusi).
Vāciešiem dievkalpojumi notika pils kapelā, bet vēlākos gados uzcelta koka baznīciņa, kas atradusies vietā, kur tagad ir ugunsdzēsēju depo (pieņēmums), jo te blakus ir veca kapsēta - Mēra kalniņš.
Pirmais zināmais mācītājs ap 1576.gadu bijis Francisks Burhards. Pēc viņa latviešu draudzei kalpojis Bernhards Spirs.

1736.gadā jaunā baznīca ar 500 sēdvietām bija uzcelta un kalpo vēl šodien. Pēc mēra epidēmijas (1710.) latviešu un vācu draudzes apkalpoja viens mācītājs, kurš dievkalpojumu noturēja arī Pūres un Jaunpagasta draudzēs. Pirmais kopīgais mācītājs (1722.-1743.) bija Johans Albrehts Beneke.

Baznīcas torņa smaile uzcelta 1889.gadā kā baznīcas patronu atzinības zīme ilggadējam mācītājam Hansam Fridriham Bernevicam (1812.-1896.), kurš bija apbalvots ar zelta krustu. Līdz ar jaunas baznīcas celtniecību tika darinātas arī jaunas iekārtas, jo vecās pilnīgi gāja bojā ugunsgrēkā, izņemot divas koka skulptūras, kuras pieskaitāmas pie Latvijas koktēlnieku mākslinieciski vērtīgākajiem darinājumiem 17.gs. Nav zināma 16.gs. darinātās skulptūras "Madonna" (baznīcas aizbildne) izcelsme. Visas trīs skulptūras pašlaik skatāmas baznīcā aiz altāra. Visas iekārtas nav vienlaicīgi darinātas. Kanceli, portālu un kungu solu radījis Kurzemes hercoga tēlnieks Johans Mertens (1690.-1737.). Virs portāla un kungu sola skatāmi baznīcas patronu Strombergu, Grotusu un Rappes dzimtu ģērboņi. Ar Johanu Mertenu beidzās Ventspils koktēlnieku skola. Tagad skatāmo altāri dāvinājusi Katrīna Elizabete fon Mirbaha 19.gs. vidū. Līdz tam par altāri kalpojis mūrēts galds, kura noformējumā, domājams, atradušās abas skulptūras "Ļaundari".
Altārgleznu "Kristus pie krusta" gleznojis Drēzdenes Mākslas akadēmijas profesors Kristjānis Arnolds (1825.-1890.) un tā iesvētīta 1855.gada 4.septembrī. Tuvu altārim novietots kristāmais galdiņš, kurā lasāmi vārdi no Marka evanģēlija (16:16): "Kas tic un top kristīts, tas taps svēts". Kristīšanai kalpo kristāmtrauks un kristāmbļoda (1734.).
Divas griestu lustras, katra ar 30 svecēm, darinātas 19.gs. vidū.
Ērģeles būvējis Kārlis Hermanis (1807.-1868.), un tās bija gatavas 1864. gadā. Ērģeles baznīcai dāvinājis Kārlis fon Renne un Anna Elizabete fon Grotuse. Tās maksāja 1700 rubļu (tajos laikos milzīga nauda). 1936.gadā ērģeles paplašināja līdz 21 reģistram (stabuļu rindas) Jēkabs Jauģietis (1874.-1968.), pierīkojot motoru.

Draudzes mācītājs šobrīd ir Atis Freipičs. Kandavas draudzē ir apmēram 230 locekļi. Katru svētdienu pl. 11:00 notiek dievkalpojumi ar dievgaldu. Draudzē darbojas diakonija, svētdienas skola (pēc dievkalpojumiem), notiek jauniešu dievkalpojumi, 2 reizes gadā pa trim mēnešiem notiek iesvētes mācības, darbojas Bībeles stundas un vīru vakari. Kā arī pa laikam lielākajos pasākumos dzied draudzes ansamblis. Katru svētdienu pirms un pēc dievkalpojuma darbojas grāmatu galds, kur var iegādāties un pasūtīt dažādas grāmatas.

Visi esiet mīļi gaidīti Kandavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā!

Baznīckalna kapi ar kapliču (18. gs.b. - 19 gs. 1. puse). Krautu akmeņu žogs. No Sabiles ielas ceļā uz baznīcu aleja. Otra uzeja ar vārtiem no Tirgus laukuma abpus Mēra kalniņam. Uz D no baznīcas valodnieka K. Mīlenbaha vecāku kaps ar baltu marmora krustu. Kapsētā apbedītas arī K.Mīlenba māsas - Lība Kvēlberga un Grieta Krūzmane, diakonise Marianna Engele, ērģelnieks E. Daugulis. Kapsētā atrodas arī mācītāju Bernevicu dzimtas kapi, baronu Grotu, Heikingu, Korfu, Betihera kapi.

Lieldienu Svētku dievkalpojums

16.04.2017 10:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

plkst. 12:00 Svētku dievkalopjums ģimenēm ar bērniem.


printēt Lasīt visu ziņu

Lieldienu nakts dievkalpojums

15.04.2017 22:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Lieldienu nakts vigīlija ar ugunskura kurināšanu pie baznīcas, ar kristībām, iesvētībām.


printēt Lasīt visu ziņu

Kristus ciešanu dievkalpojums ar Krusta pagodināšanau

14.04.2017 15:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums

13.04.2017 19:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Rīgas grupas "Cantabile" koncerts

26.03.2017 10:00 - 12:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Rīgas vokālā grupa "Cantabile" aicina uz Kandavas evaņģēliski luterisko baznīcu, lai kopā aizlūgtu un dziedātu tā Kunga godam. 
Grupa muzicēsim dievkalpojuma laikā, bet pēc dievkalpojuma būs neliels koncerts, kurā skanēs reliģiska un laicīga satura mūzika.

Vokālās grupas vadītājs: Toms Kazimirisaņecs.
Grupas dziedātājas: Solvita Bernande, Linda Vicinska, Rūta Kunkulberga, Karīna Nečitailo, Dace Melvere un Katrīna Bernande.

printēt Lasīt visu ziņu

AKORDEONA MŪZIKAS KONCERTS

26.02.2017 12:00 - 12:50 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca


Akordeona mūzikas koncerts  ir izskanējis!

Kopīgā muzicēšanas priekā apvienojās Kandavas MMS akordeona spēles skolotāja Dzintra Linde  un 7.klases audzēkņi  Betija un Kārlis.

Spēlējot solo,  duetā un trio  viņi sniedza klausītājiem izcilu un profesionālu  koncertprogrammu, kuru plānots atskaņot arī citās baznīcās. Martā mākslinieki koncertēs Sabilē, u.c.

BETIJA, KĀRLIS, sk.DZ.LINDE pēc koncerta

BETIJA, KĀRLIS, sk.DZ.LINDE pēc koncerta

Koncertā tika izpildīti komponistu : J.S.Baha; V.A.Mocarta; A.Volpi; Ā.Ores; P.Moriā; J.Derbenko; M.Ļihačova; A.Korobeiņikova; V.Kuprēviča; K.Džekinsa  skaņdarbi. 

 


printēt Lasīt visu ziņu galerija (10)

Slavas un pielūgsmes dievkalpojums

25.12.2016 17:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu kopā ar draudzes slavētājiem

printēt Lasīt visu ziņu galerija (1)

Ziemsvētku dievkalpojums

25.12.2016 10:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Kristus dzimšanas svētvakara dievkalpojums

24.12.2016 19:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Dievkalpojums bez Sv. Vakarēdiena

piedalās Kandavas kultūras centra jauktais koris „Kandava”

(diriģente Dzintra Linde) un trompetists Rūdolfs Kunkulbergs


printēt Lasīt visu ziņu galerija (1)

Koncerts "Pateicība mūzikā"

17.12.2016 15:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Ziemassvētku ieskaņas koncerts Kandavas luterāņu baznīcā

16.12.2016 13:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

16.decembrī Kandavas Luterāņu baznīcā notika Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas audzēkņu Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 


printēt Lasīt visu ziņu galerija (13) galerija (31)

Mūžības Svētdienas dievkalpojums veltīts mirušo piemiņai un aizlūgumiem

20.11.2016 10:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Varat pasūtīt aizlūgumu mirušajiem tuviniekiem.

Pēc dievkalpojuma kapsētās visas dienas garumā varat nolikt svecītes pie tuvinieku atdusas vietām.

printēt Lasīt visu ziņu

Koncerts "Sirds altārglezna" - veltījums Janim Rozentālam

12.11.2016 19:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Kandavas Luterāņu baznīca atzīmē 280 gadu jubileju

02.10.2016 10:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Pagājušās nedēļas nogalē Kandavas evanģēliski luteriskā baznīca atzīmēja 280 gadu jubileju. 1.oktobrī baznīcā notika jubilejai veltīts ērģeļmūzikas koncerts „Pielūgsim mūžīgi”, kurā muzicēja ērģelniece Kristīne Adamaite, alta saksafons - Artis Sīmanis un tenors Jānis Kurševs.

2.oktobrī par godu baznīcas nozīmīgajai jubilejai notika Pateicības dievkalpojums, kurā kopā ar Kandavas ev.lut. draudzes mācītāju Ati Freipiču, piedalījās arī Liepājas bīskaps emeritus Pāvils Brūvers un Apriķu, Sakaslejas, Ulmales-Labraga un Aizputes draudžu mācītājs Erlands Lazdāns. printēt Lasīt visu ziņu galerija (26)

Kandavas evaņģēliski luteriskās baznīcas 280 gadu jubilejai veltīts ērģeļmūzikas koncerts

01.10.2016 14:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Ērģeļmūzikas koncerts "Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē"

02.09.2016 18:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Pirms koncerta plkst.17:00 svētbrīdis visiem izglītības darbiniekiem, vecākiem un audzēkņiem. Esat mīļi gaidīti!

Programma:
1) G. Merkels
Sonāte re minorā, 1.daļa Allegro moderato, op.30
2) V.A.Mocarts
Variācijas Do mažorā (Ž.van Ortmersena pārlikums no flautu kvartetaK.V.Anh.171)
3) K.Sensānss Danse Macabre (pārlikums no Simfoniskās poēmas op.40)
4) Anonīms komponists
Batalla Famossa -Slavenā kauja (ērģeļu solo- Ilona Birģele)
5) I.Riše
" Zvaigžņu vērotāji" (2015, veltījums RIGA ORGANUM DUO)

printēt Lasīt visu ziņu

Liedienu rīta dievkalpojums

27.03.2016 10:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Kristus augšāmcelšanās svētkiem veltīts koncerts

27.03.2016 12:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Piedalās Dita Immermane( vijole) un Sarma Gabrēna( čells)

printēt Lasīt visu ziņu

Lieldienu virgīlija ( nakts dievkalpojums)

26.03.2016 22:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Kunga ciešanu dievkalpojums

25.03.2016 15:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums

24.03.2016 19:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Palmu svētdienas dievkalpojums

20.03.2016 10:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Koncerts " Mūzika pārdomām"

11.03.2016 16:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Piedalās dziesminiece Helēna Kozlova ( balss, ģitāra, klavieres, blokflauta). Ieeja par ziedojumiem.


printēt Lasīt visu ziņu

Sveču dienai veltīts koncerts Kandavas ev.lut.baznīcā

06.02.2016 17:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

" Zvaigznes spožumā" Zvaigznes dienai veltīts ērģeļmūzikas koncerts

07.01.2016 17:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Ērģelniece Lauma Akmene aicina uz koncertu Kandavas ev. lut. baznīcā 7.01. 17.00. Zvaigznes dienai veltītajā koncertā "Zvaigznes spožumā" skanēs komponistu J.S.Baha, O. Mesiāna skaņdarbi svētku noskaņās. Programmā iekļauti latviešu komponistu skaņdarbi - Vinetas Līces jaunākais skaņdarbs ērģelēm - Prelūdija par korāļa "Cik spoži atspīd Auseklis" tēmu, pirmatskaņojumu piedzīvos Oskara Herliņa jaundarbs - Ambient Toccata.

Ieeja koncertā par ziedojumiem. Koncertu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, darbs Ambient Toccata tapis pateicoties Akka/Laa piešķirtajai stipendijai.

printēt Lasīt visu ziņu

Ziemassvētku dievkalpojums

25.12.2015 10:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Dievkalpojumu kuplinās popgrupa "Taustiņi"

printēt Lasīt visu ziņu

Ģimeņu dievkalpojums ar Svētdienas skolas bērnu piedalīšanos

25.12.2015 12:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Aicinātas ģimenes, māmiņas, tēti, vecmāmiņas un vectētiņi ar bērniem.

printēt Lasīt visu ziņu

Kristus dzimšanas svētvakara dievkalpojums

24.12.2015 19:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Dievkalpojumu kuplinās jauktais koris "Kandava" ( diriģente Dz.Linde) un trompetists Arnis Java

printēt Lasīt visu ziņu

Adventes dievkalpojums

20.12.2015 10:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Dievkalpojumu kuplinās akordeoniste Liene Grosa

printēt Lasīt visu ziņu

Labdarības koncerts "Cerības sirds" ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām

19.12.2015 15:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Šogad koncerts notiks jau piekto reizi.

Šis koncerts ģimenēm ir ļoti nozīmīgs, tā ir iespēja būt kopā, dalīties tajā, kas dod tām ticību, cerību un spēku mīlēt. Un tas ir milzīgs prieks pašiem bērniem. Šis koncerts, kas ir šo ģimeņu vecāku lolojums, ir ne tikai šīm ģimenēm par lielu prieku un svētību, bet arī Jums, mīļie draugi, klausītāji un mūsu atbalstītāji. "Mēs vēlamies , lai klausītāji šajā vakarā var saklausīt un satvert katrai sirdij kādu īpašu vēsti."


printēt Lasīt visu ziņu

Adventes dievkalpojums

13.12.2015 10:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Dievkalpojumu kuplinās Kandavas Mākslas un mūzikas skolas vijolnieki

printēt Lasīt visu ziņu

Adventes dievkalpojums

06.12.2015 10:00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Dievkalojumu kuplinās Kandavas Mākslas un mūzikas skolas klavierklases skolēni, spēlējot ērģeles.

printēt Lasīt visu ziņu

Mūžības svētdiena 22.novembrī

22.11.2015 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Visi mīļi aicināti uz Mūžības svētdienas dievkalpojumu 22.novembrī plkst. 10:00 Kandavas evanģēliski luteriskajā baznīcā un pēc tam nolikt svecītes savu tuvinieku atdusas vietās, varat to darīt visas dienas garumā.
Iespējams iesniegt arī aizlūgumus par saviem tuviniekiem šajā dievkalpojumā īpaši.

printēt Lasīt visu ziņu

Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv