Kandavas novada sociālais dienests

Jelgavas iela 4a, Kandava, Kandavas novads, Latvija
 • (+317) 63182063
 • socdienests@kandava.lv
 • DirektorsInts Leitarts
 • GrāmatvedisAgris Peremežspirmdien no 13.00-17.00;
 • KasiereDzidra ĀboliņaPirmdien no 13.00-17.00; otrdien no 8.00-12.00; ceturtdien no 13.00-16.00; piektdien no 10.00-12.00 un 13.00-15.00
  • (+371) 63182037
 • Aprūpes mājās nodaļas vadītājsGinta Freimanepirmdien no 8.30-16.00; otrdien- mājas apmeklējumi; trešdien -izbraukumi pa novadu; ceturtdien no 8.30-16.00; piektdien- mājas apmeklējumi
 • Informācijas un pabalstu nodaļas vadītājaElīna Dumpepirmdien no 9.00-17.00; trešdien- izbraukumi pa novadu;
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece KandavāSanita Hoierepirmdien, otrdien no 13.00-17.00; trešdien-izbraukumi pa novadu; ceturtdien, piektdien no 8.30-12.00
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece KandavāZina DeičaDienas centrs : pirmdien, otrdien no 8.30-12.00, trešdien- izbraukumi pa novadu; ceturtdien, piektdien 13.00-17.00
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece ZemītēElīna Ulmane-DankereCērē pieņem pēc iepriekšēja pieraksta, Zemīte: pirmdien no 8.30-11.30; otrdien no 13.00-16.00; trešdien- izbraukumi pa novadu; ceturtdien no 13.00-16.30, piektdien no 8.30-11.30
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece VānēMudīte Ozola
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece ZantēLigita Feldmane
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece MatkulēRota Eižvertiņa
 • Rehabilitācijas nodaļas vadītājaGunta Krecerepirmdien, otrdien 13.00-17.00; trešdien-izbraukumi pa novadu; ceturtdien, piektdien- 8.30-12.00
 • Rehabilitācijas nodaļas sociālā darbinieceVija Kronbergapirmdien, otrdien 8.30-12.00; trešdien- izbraukumi pa novadu; ceturtdien, piektdien- 13.00-17.00
 • Rehabilitācijas nodaļas ergoterapeitsS. Kancānepēc pieraksta otrdien no 9.00-15.00
  • (+371) 63180987
 • Rehabilitācijas nodaļas fizioterapeitsA. Muceniecepēc pieraksta pirmdien, otrdien no 8.30-15.00; ceturtdien no 8.30-15.00
  • (+371) 63180987
 • Rehabilitācijas nodaļas diabēta aprūpes kabineta vadītājaR. Līdakapēc pieraksta
  • (+371) 22016950
 • Rehabilitācijas nodaļas logopēdsA. Šteinbergapēc pieraksta
  • (+371) 63180987
 • Rehabilitācijas nodaļas montesori pedagogsS. Šenbergapēc pieraksta pirmdien no 13.00-19.00; otrdien no 15.00-19.00; trešdien no 8.00-19.00; ceturtdien, piektdien no 15.00-19.00, sestdien no 8.00-19.00
  • (+371) 29422623
 • Medicīnas aprūpe mājās nodaļas vadītājaInita Pumpurepirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no 9.00-16.00
  • (+371) 26121655
 • Medicīnas aprūpe mājās nodaļas darbinieksIlze Karoleno 9.00-16.00 darba dienās
  • (+371) 26121655
 • Medicīnas aprūpe mājās nodaļas darbinieksE. MillereNo 9.00-16.00 darba dienās
  • (+371) 26121655
 • Zantes feldšerpunkta vadītāja Ārsta palīgsD. EversoneNo 10:00 - 12:00 darba dienās
  • (+371) 20221960
 • Cēres feldšerpunkta vadītāja Ārsta palīgsA. LazdānePirmdien no 8.00-10.00; trešdien no 14.00-17.00; ceturtdien no 8.00-10.00; piektdien no 13.00-16.00
  • (+371) 25630860
 • Ģimenes atbalsta nodaļa
  • Ģimenes atbalsta nodaļas vadītājaIlze Sļivčukapirmdien no 13.00-16.00; trešdien- izbraukumi par novadu; piektdien no 8.30-12.00
  • ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbinieceInita Kleinberga
   • (+371)63180986
   • (+371) 20254155
57.032887 22.790359

Kandavas novada sociālā dienesta iesniegumu veidlapas:
         med. ped. komisijas iesniegums
          vispārējais iesniegums 
          rehabilitācijas iesniegums 
         iesniegums psihologam 

Kandavas novada Sociālā dienesta darba plāns 2018. gadam; skatīt šeit

Sociālā dienesta darbinieku PIEŅEMŠANAS LAIKI un KONTAKTINFORMĀCIJA uz 15.06.2019. šeit

Atvieglojumi un palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) šeit

Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra „Kandavas novada Sociālais dienests” (turpmāk Aģentūra) organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Kandavas novada iedzīvotājiem. Aģentūra ir Kandavas novada domes izveidota pārraudzībā esoša patstāvīga pašvaldības iestāde. Aģentūra tiek finansēta no Kandavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

Aģentūras mērķis ir veikt pašvaldības kompetencē esošo sociālo darbu, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus, izmaksāt sociālos pabalstus Kandavas novada iedzīvotājiem un apsaimniekot Aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu atbilstoši Aģentūras darbības plānošanas dokumentiem - vidējā termiņa darbības stratēģijai un darba plānam kārtējam gadam.

Aģentūras uzdevumi:
-veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
-sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
-novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
-noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
-sniegt sociālo palīdzību;
-veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
-informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
-sniegt ambulatoro un medicīnisko aprūpi.Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kandavas novada sociālais dienests

<>