Līgosvētki Zemītē " Re kā pie mums līgo!'

23.06.2017 21:00 - 24.06.2017 - 03:00 Zemītes pils parka estrāde

Plkst.: 21.00 Zemītes amatierkolektīvu koncertuzvedums

Plkst.: 22.00 Zaļumballe. Spēlē " Leišmales Jānīši" 


<>
Jātnieku sporta pēcpusdienaZaļumballeGrupas "OPUS PRO" koncerts