Kāzu izbrauciens ar pajūgu

Izbraucieni pajūgā arī pa Kandavu un Kandavas novadu. Pajūgā ir 5 vietas.

Samaksa: pēc vienošanās. Atkarībā no attāluma, uz kurieni jānogādā pajūgs, un pakalpojuma ilguma.

Sīkāk skatīt šeit.


<>
Grupas "OPUS PRO" koncertsMiķeļtirgus KandavāAstotie Kafijas un Tējas svētki  Kandavā